Anasayfa / Etiket Arşivi: gülben ergen

Etiket Arşivi: gülben ergen

Oxhan’a Görkemli Açılış

E?lence hayat?n?n trendlerini belirleyen isimlerin ba??nda gelen ünlü ileti?imci Özgür Aras, Asmal?mescit’teki yeni mekan? “Oxhan”? geçti?imiz ak?am muhte?em bir parti ile açt?. Ünlü isimlerin ak?n etti?i aç?l??ta kap?da izdiham ya?and?. Geçti?imiz y?llarda açt??? “eelence” ve “Ablam” mekanlar?yla e?lencenin nabz?n? tutan Özgür Aras, yeni mekan? Oxhan’la Beyo?lu’na yepyeni bir renk getirdi. “Taksim kalabal?k, Taksim olayl?, Taksim eskisi gibi de?il, Taksim…” yorumlar?n?n tam tersine gece hayat?n?n kalbinin eskisi gibi Taksim’de ataca??n?n sinyallerini veren Oxhan’?n aç?l??? geçti?imiz ak?am gerçekle?ti. Daha aç?lmadan sosyal medyada dönen tan?t?mlar?yla kendinden söz ettiren ...

Devamını Oku »

Hangimiz En Temiz?

Aylard?r  magazin kulislerinde dönen en baba dedikodu… Whatsap yaz??malar?n?n elden ele dola?t?r?ld??? ama dile getirilemeyen bir a?k hikayesi… ?kilinin foto?raf?n? çeken ve haberi yapmak isteyen gazetecilerin i?ten at?ld??? iddias? … ?natla haberi yapmayan Hürriyet gazetesi… Size bir ?eyler hat?rlatt? m?? Ele ald???m?z konu Gülben Ergen ve Tolga Dugles a?k?… Peki bu a?k?n daha önce ya?anan  yasak a?klardan fark? neydi? Neden bu kadar konu?uldu? Anahaber bültenlerine konu olacak kadar neydi Gülben Ergen’i di?erlerinden ay?ran? Kimse kimseden daha ak de?il… Kimsenin kimseden daha ak olmad??? sanat camias?nda ...

Devamını Oku »

Gülben’e Deniz den Bayram Hediyesi…

Albüm ve konser çal??malar?na devam eden Gülben Ergen her bayram oldu?u gibi bu bayram da sevenleriyle konserde bulu?tu. K?rbr?s Merit Royal Otel’de sahne alan Gülben Ergen giydi?i Sagaza Madrid imzal? ??k tuvaletiyle  kulaklara oldu?u kadar gözlere de hitap etti. Arka arkaya ç?kard??? ve dinlenme rekorlar? k?ran albümlerine bir yenisini eklemek için stüdyo çal??malar?n? tamamlamak üzere olan Gülben Ergen bayram öncesi Deniz Seki’den bir hediye ald?. Yeni albümü için çok özel bir ?ark?s?n? Gülben Ergen’e bayram hediyesi olarak veren Deniz Seki bu birliktelikle y?l?n en çok ...

Devamını Oku »

GÜLBEN ‘DEN EKRAN ATAĞI

?ark?lar?yla oldu?u kadar rol ald??? reyting rekorlar? k?ran dizilerle de milyonlar?n gönlünü fetheden Gülben Ergen uzun bir süredir dizi projelerinde yer alm?yordu. Geçti?imiz günlerde kendisine gelen teklifleri de?erlendirmeye ba?layan Gülben Ergen ?u s?ralar vaktini senaryo okuyarak geçiriyor. Bir çok ?ark?s?yla milyonlar?n kalbini fetheden tarz?, tavr? ve ?ark?lar? ile ad?ndan her zaman söz ettiren  Gülben Ergen, rol ald??? reyting rekorlar? k?ran F?rat, Marziye, Dad? gibi dizi projeleriyle y?llarca izleyicilerin gönlündeki yerini korumu?tu. Ba?ar?s?n? televizyon sunuculu?unda da konu?turan ancak uzun bir süredir dizilerde yer almayan Gülben Ergen ?imdilerde ...

Devamını Oku »

Gülben’in Roman Gecesi

Gülben Ergen, Tekirda? Hayrabolu’da Ayçiçe?i Festivali’nde sahneye ç?kt?. 20 bin ki?inin geldi?i konsere çevre ilçelerden de gelenler oldu. Gülben konserinde adeta Roman Gecesi yapt?. En güzel roman dans? yapan kad?na ise yüzü?ünü hediye etti. Tekirda?, Hayrabolu  Belediyesi taraf?ndan düzenlenen “27.Ayçiçe?i Festivali”nin son gününde Gülben Ergen sahneye ç?kt?. 20 bin ki?inin izledi?i konsere Gülben adeta damga vurup rüzgar gibi esti. Gelinlik tarz? beyaz bir k?yafet ile sahneye ç?kan sanatç? sevilen ?ark?lar?n? seslendirdi. Ancak konser boyunca Hayrabolu’lularla Trakya ?ivesiyle muhabbete giren sanatç? geceyi bir anda Roman Gecesine ...

Devamını Oku »