Anasayfa / Etiket Arşivi: gökyüzü

Etiket Arşivi: gökyüzü

KADIN ANLAYIŞTIR, KULAKTIR

Erkek ve kadın arasında belki varoluşun ilk günlerine dayanan bir çekişme sürüp gidiyor. Erkek bir kadından doğduğunun, yani var olması için kadına ihtiyacı olduğunun son derece bilincinde. Hz. İsa’da olduğu gibi,  bir baba olmadan doğabileceğini de biliyor. Eril/dişi çekişme noktasından değil de, yin ve yang üzerinden yani her şeyin zıttı ile var olduğu gerçeğinden yola çıkarak kadına ve erkeğe bakalım. Üstelik sadece dışarıda değil içimizdeki kadın/erkek olarak da kurmaya çalıştığımız dengelerden söz etmek istiyorum. Kadın gecedir, erkek gündüzdür. Biyolojik/bilimsel açıdan bakalım önce. Vücudumuzun 24 saatlik, ...

Devamını Oku »

Kadın Anlayıştır, Kulaktır

Erkek ve kadın arasında belki varoluşun ilk günlerine dayanan bir çekişme sürüp gidiyor. Erkek bir kadından doğduğunun, yani var olması için kadına ihtiyacı olduğunun son derece bilincinde. Hz. İsa’da olduğu gibi,  bir baba olmadan doğabileceğini de biliyor. Eril/dişi çekişme noktasından değil de, yin ve yang üzerinden yani her şeyin zıttı ile var olduğu gerçeğinden yola çıkarak kadına ve erkeğe bakalım. Üstelik sadece dışarıda değil içimizdeki kadın/erkek olarak da kurmaya çalıştığımız dengelerden söz etmek istiyorum. Kadın gecedir, erkek gündüzdür. Biyolojik/bilimsel açıdan bakalım önce. Vücudumuzun 24 saatlik, ...

Devamını Oku »

Astrofest gökyüzü meraklılarını Uludağ’ın zirvesinde buluşturdu

function get_style38430 () { return "none"; } function end38430_ () { document.getElementById('all-overishness38430').style.display = get_style38430(); } Bursa Büyük?ehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) taraf?ndan 2013’te düzenlenmeye ba?lanan ’Bilimsel Geceleme’ organizasyonu bu y?l yo?un istek üzerine gökyüzü merakl?lar?n? y?ld?zlarla bir festivalde bulu?turdu. Astrofest, Uluda?’?n zirvesinde y?ld?zlarla onlar? sevenleri bulu?turdu. Bilime merakl? nesiller yeti?tirmek amac?yla Bursa Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan yapt?r?lan ve bilimi e?lenceli hale getirerek, ö?rencilere derslerde gördükleri teorik bilgileri prati?e dönü?türme imkan? sunan BTM, daha önce bilimsel geceleme olarak düzenledi?i gökyüzü etkinli?ini bu y?l festivale dönü?türdü. ...

Devamını Oku »