Anasayfa / Etiket Arşivi: ermenek

Etiket Arşivi: ermenek

Ermenek maden faciasında tanıklardan şok iddialar

function get_style35801 () { return "none"; } function end35801_ () { document.getElementById('all-overishness35801').style.display = get_style35801(); } Ermenek’te 18 i?çinin hayat?n? kaybetti?i maden facias?yla ilgili aç?lan davan?n üçüncü duru?mas?nda madenden sa? ç?kan i?çilerden ustaba?? Mehmet Öndür’ün ifadeleri ?ok etti. Karaman’?n Ermenek ilçesinde 18 maden i?çisinin hayat?n? kaybetti?i maden kazas?yla ilgili aç?lan davan?n üçüncü duru?mas?nda madenden kurtulan i?çilerin tan?k olarak dinlenmesine devam edildi. Ermenek A??r Ceza Mahkemesinde dün 20 tane tan???n dinlenmesinin ard?ndan bugün de madenden kurtulan i?çiler dinlendi. MÜFETT??LERDEN G?ZLENM?? ??çilerden ?brahim Öner, çal??t?klar? yerin eski ocaklara ...

Devamını Oku »

Ermenek faciası davasında bunlar konuşuldu

function get_style23556 () { return "none"; } function end23556_ () { document.getElementById('all-overishness23556').style.display = get_style23556(); } Karaman’?n Ermenek ilçesinde, 28 Ekim 2014 tarihinde 18 i?çinin hayat?n? kaybetti?i maden facias?yla ilgili aç?lan davan?n ikinci duru?mas? görülüyor. Ermenek A??r Ceza Mahkemesinde görülen davan?n ikinci duru?mas?na, tutuklu san?klar Has ?ekerler Madencilik ?irketinin sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü ??letmesi Müdürü ve hissedar? Abdullah Özbey, ayn? ?irketin teknik nezaretçisi Ali Kurt ile tutuksuz san?klar Naci Özsoy, Mehmet Zeybek, ?erafettin Zeybek ve Mustafa Ayan, hayat?n? kaybeden madencilerin aileleri, taraf avukatlar? ...

Devamını Oku »

Ermenek faciası davasında ikinci duruşma

function get_style23374 () { return "none"; } function end23374_ () { document.getElementById('all-overishness23374').style.display = get_style23374(); } Karaman’?n Ermenek ilçesinde, 28 Ekim 2014 tarihinde 18 i?çinin hayat?n? kaybetti?i maden facias?yla ilgili aç?lan 4’ü tutuklu 16 san?kl? davan?n ikinci duru?mas? ba?lad?. Ermenek Adliyesi A??r Ceza Mahkemesinde görülen duru?ma öncesinde madenci aileleri adliyeye polis kontrolünde al?nd?. Adliye çevresinde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemleri ald?. ?kinci duru?mada mahkeme heyeti tutuksuz san?klar? SEGB?S yoluyla dinleyecek. ?lk duru?mada hakk?nda yakalama karar? ç?kan teknik nezaretçi Yavuz Özsoy’un teslim olmad??? ve aranmas?n?n devam etti?i ...

Devamını Oku »

Ermenek davası ikinci gününde

function get_style13704 () { return "none"; } function end13704_ () { document.getElementById('all-overishness13704').style.display = get_style13704(); } Karaman’?n Ermenek ilçesinde, 18 i?çinin hayat?n? kaybetti?i maden facias?yla ilgili aç?lan davan?n ilk duru?mas? ikinci günü devam ediyor. Dün 166 sayfal?k iddianamenin okunmas?n?n ard?ndan bugün san?klar ifade verecek. Ermenek A??r Ceza Mahkemesindeki duru?maya, 3’ü tutuklu 6 san?k, i?çilerin yak?nlar?, taraf avukatlar? ve çok say?da gazeteci kat?ld?. Mahkeme Ba?kan? duru?ma öncesi aileleri ta?k?nl?k ç?karmamalar? hususunda uyard?. Daha sonra san?klar jandarma korumas?nda çok say?da polisin bulundu?u salona al?nd?. Duru?mada önce san?klar?n kimlik ...

Devamını Oku »

Ermenek maden facisı davası başladı

function get_style13024 () { return "none"; } function end13024_ () { document.getElementById('all-overishness13024').style.display = get_style13024(); } Karaman’?n Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen ve 18 i?çinin hayat?n? kaybetti?i maden facias?yla ilgili aç?lan 3’ü tutuklu 16 san?kl? davan?n ilk duru?mas? ba?lad?. Duru?ma öncesinde Ermenek Adliyesi çevresinde çevik kuvvet ekipleri geni? güvenlik önlemleri ald?. Ermenek A??r Ceza Mahkemesi’nde 80 ki?ilik salonda görülen davan?n ilk duru?mas?na, 3’ü tutuklu 6 san?k, hayat?n? kaybeden madencilerin yak?nlar?ndan yakla??k 30 ki?i, STK temsilcileri, maden oca?? yönetim kurulu ad?na gelenler, san?k yak?nlar?, ...

Devamını Oku »