Anasayfa / Etiket Arşivi: Eğitim

Etiket Arşivi: Eğitim

Çocuğa Ver Haberi! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Her zaman bıkmadan anlattığım ve oğlumun henüz 10 yaşında iken öğrettiği bir ders var: Son derece keyif aldığı bir tatil esnasında sohbet ederken, “sen çok iyi bir annesin, çünkü bana arkadaşlarımın yanında asla bağırmadın” demişti. Çocuğun sadece karnını doyurmak, barınacak ortam sağlamanın yetmediğini, onuru, gururunu da korumanın, varlığına saygı duymanın önemini daha güzel öğrenemezdim. Çocuğun haklarını kimin gözeteceği, sorumluluğun kimde olduğu da ayrı bir konu: Aile, çocuk, toplum, devlet …mi, hepsi birlikte mi? Ailelerin fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak hazır olduklarında bir çocuk sahibi olmalarıyla başlıyor ...

Devamını Oku »

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca ...

Devamını Oku »

Eğitim Şart! Ama Ahlaklı Olanı

function get_style7320 () { return "none"; } function end7320_ () { document.getElementById('all-overishness7320').style.display = get_style7320(); } Bombo? bir defter konulmu? önümüze. ?stedi?imiz gibi dolduraca??z bu sayfalar?. Ne söylesek duyacak bizi. Ne yazsak açacak kuca??n?. Sorgulamayacak neden böyle yazd?n diye. Sadece dinleyecek seni. Ak?l ile yazd?klar?nda gönül ile hissettiklerinde o defterde yer bulacak. Bulacak bulmas?na ama ya insanl???n? kaybetmi?se yazanlar? Ernest Seton “E?itimin ilk hedefi bilimsellik de?il insanl?kt?r ” diyor. E?itimci bir arkada??m yaz?yor bu sözü bana. Ben bunlar? dü?ünürken araya Franklin Roosevelt giriyor. Hani ?u azmine ...

Devamını Oku »

Sonbahar Halleri ve Yeni Eğitim-Öğretim Yılı!

function get_style7219 () { return "none"; } function end7219_ () { document.getElementById('all-overishness7219').style.display = get_style7219(); } Sonbahara ve sonbahar hallerine merhaba! Sonbaharda do?adaki de?i?imi izlemenin keyfini sevmi?imdir hep… A?açlar yapraklar?n? döker, yerlerde biriken yapraklar, sar?n?n bin bir tonu ile harika görüntüler ortaya koyar, rüzgâr onlar? savurur ve ç?kan ses garip bir huzur verir, havalar serinlemeye ba?lar, uzun yürüyü?lerde sona ermekte olan y?l?n muhasebesi yap?l?r ve yeni kararlar al?n?r. Sonbahar mevsim olarak bana hep dengeyi de hat?rlatm??t?r. Yaz mevsiminin s?cakl???n?n, rahat ve rehavetinin sona erdi?ini fark ettirir ...

Devamını Oku »

Bakış açısı farkı!

function get_style1431 () { return "none"; } function end1431_ () { document.getElementById('all-overishness1431').style.display = get_style1431(); } Öncelikle hepimizin Kurban Bayram? mübarek olsun. Umuyorum ve gönülden diliyorum ki ülkemizde bar?? ve huzur dolu günlerimiz olsun! Bu ay bir soruyla ba?lamak istiyorum: Bak?? aç?s? ve bak?? aç?s?n?n yaratabilece?i farklarla ilgili dü?ündünüz mü hiç? Sözlük anlam? itibariyle bak?? aç?s?n? bir olay, durum, konu veya dü?ünceyi incelerken, izlenen belirli yön, görü? aç?s?, aç?l?m veya perspektif olarak tan?mlayabiliriz. Buradan hareketle diyebiliriz ki her birimizin ayn? konu üzerinde farkl? dü?ünceleri, farkl? yönlerden ...

Devamını Oku »