Anasayfa / Etiket Arşivi: Eğitim

Etiket Arşivi: Eğitim

Çocuğa Ver Haberi! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Her zaman bıkmadan anlattığım ve oğlumun henüz 10 yaşında iken öğrettiği bir ders var: Son derece keyif aldığı bir tatil esnasında sohbet ederken, “sen çok iyi bir annesin, çünkü bana arkadaşlarımın yanında asla bağırmadın” demişti. Çocuğun sadece karnını doyurmak, barınacak ortam sağlamanın yetmediğini, onuru, gururunu da korumanın, varlığına saygı duymanın önemini daha güzel öğrenemezdim. Çocuğun haklarını kimin gözeteceği, sorumluluğun kimde olduğu da ayrı bir konu: Aile, çocuk, toplum, devlet …mi, hepsi birlikte mi? Ailelerin fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak hazır olduklarında bir çocuk sahibi olmalarıyla başlıyor ...

Devamını Oku »

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca ...

Devamını Oku »

Milli Eğitim Bakanı ’rotasyon’ kararını duyurdu

function get_style35749 () { return "none"; } function end35749_ () { document.getElementById('all-overishness35749').style.display = get_style35749(); } Milli E?itim Bakan? Nabi Avc?, “Bakanl???m?zda yapt???m?z isti?are görü?meleri sonucunda, ilgili birimlerimizle yapt???m?z de?erlendirmeler sonucunda rotasyonun uygulanmamas?na karar verdik” dedi. Milli E?itim Bakan? Nabi Avc?, Limak Ambassadore Boutique Hotel’de düzenlenen Sürücü E?itimi ve S?nav Süreçlerinin Geli?tirilmesi Çal??tay? sonras? gazetecilerin sorular?n? cevaplad?. Bir soru üzerine Avc?, trafik sorununun ve sürücü e?itimi konusunun ne kadar büyük bir ulusal sorun oldu?unu konusunu medyan?n da derinden idrak etmi? olmas?ndan büyük bir mutluluk duydu?unu ifade ...

Devamını Oku »

Ardahan’da golf eğitim sahası açıldı

function get_style18573 () { return "none"; } function end18573_ () { document.getElementById('all-overishness18573').style.display = get_style18573(); } D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu, Ardahan’da golf e?itim sahas? açt?. Bir dizi ziyaret ve aç?l??larda bulunmak üzere Ardahan’a gelen D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu, ilk olarak Ardahan Valili?ini ziyaret etti. Bakan Çavu?o?lu, valilik ziyaretinin ard?ndan Ardahan Üniversitesi Yenisey Yerle?kesi’nde 213 dönüm arazi üzerine kurulan 3 çukurlu golf e?itim sahas?n?n aç?l???n? yapt?. Golf e?itim sahas?n?n aç?l?? törenine D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu, Ardahan Valisi Ahmet Deniz, Türkiye Golf Federasyonu Ba?kan? Ahmet A?ao?lu, Ak Parti ...

Devamını Oku »

Eğitim vakfına ’paralel yapı’ operasyonu

function get_style14351 () { return "none"; } function end14351_ () { document.getElementById('all-overishness14351').style.display = get_style14351(); } Antalya’da paralel yap? operasyonu kapsam?nda Rasanet Gençlik Vakf?’na polis taraf?ndan arama yap?l?yor. Antalya Emniyet Müdürlü?ü Kaçakç?l?k ve Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü (KOM) ekipleri sabah saatlerinde Muratpa?a Üçgen Mahallesi, Tonguç Caddesi üzerinde bir dershanenin içinde faaliyet gösteren Antalya Resanet Gençlik Vakf?’na gelen polisler, paralel yap? soru?turmas? kapsam?nda nitelikli doland?r?c?l?k ve zimmet iddialar?yla arama faaliyetlerine ba?lad?. Cumhuriyet savc?l???n?n talimat?yla düzenlenen operasyon kapsam?nda polislerin aramas? devam ediyor. (?HA) Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? ...

Devamını Oku »