Anasayfa / Etiket Arşivi: duygular

Etiket Arşivi: duygular

Anlatmak Ne Zor Bu Hali..

Bazen anlatmak zor geldi sustum bazen de çok cesurdum ama sen yoktun. Anlatmak istedikleri hayk?rmak istedikleri oluyor insan?n yüzüne kar?? büyük bir cesaretle her ?eyi anlatmak istiyor insan birisine. Cesaret edebiliyor mu? bence hay?r! korkular?m?z samimiyetimizin önüne geçiyor art?k. ?öyle bir dü?ünüyorum da kimlerin yüzüne neler söylemek isterdim bunlar korktu?umdan saklad???mdan de?il kaybetmeye cesaret edemedi?imden galiba. Ama varl?klar?n?n bana hiçbir anlam katmad??? o saçma sapan duygu yüzünden i?te. Biraz kar???k ba?lad?m konuya galiba ?öyle aç?klayay?m: Bazen baz? tenlerle kar??la??rs?n?z belki de sevi?irsiniz hani o kokunun ...

Devamını Oku »

Gönderilmeyen Mektup ve Kış İçin Cilt Bakım Önerileri

function get_style1633 () { return "none"; } function end1633_ () { document.getElementById('all-overishness1633').style.display = get_style1633(); } Merhaba Bu bilmem kaç?nc? gönderilmeyen mektup… Sana yazmak  istedi?im o kadar çok ?ey varken hiç bir cümleyi toparlayamamak çok garip, Halbuki kula??na y?llarca içimde biriktirdi?im  bu sevgiyi, bu özlemi, bu çocuklu?u, bu kad?nl??? f?s?lday?p  anlatmak isterken yan?nda lal olan dilim ne dese bo?tu… Bütün benli?im seni bekledi hayat? ya?amak için… Ald???m her nefesin keyfini ç?kartmak, gök yüzüne bak?p görmek için y?llarca bu gözler seni bekledi… Riyazs?z yal?n ç?r?lç?plak seni bekledi. ...

Devamını Oku »

Anish Kapoor

Kim midir? 1954 Bombay do?umludur. Heykeltra?, mimar, tasar?mc?, ressam, seramiker, grafiker, foto?rafç? gibi çok yönlü ki?iliktir. Ça?da? sanat?n ya?ayan ismi deniliyor. Anish Kapoor ilk ki?isel sergisiyle ?stanbul’da S.Ü. Sak?p Sabanc? Müzesinde… Sanatç?n?n eserleri ?stanbul’umun bo?az? e?li?inde 10 Eylül 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri aras?nda  sergilenecektir.  Küratörlü?ünü Sir Norman Rosenthal yapm??t?r. Gittim. Gördüm. Offffff dedim. Çok etkilendim. Gerçi  ilk akl?mdan geçen imkanlar? çok iyi  birisi olmal?, hatta bu imkanlar? çok iyi de?erlendiren bir sanatç? dedim.  Gidenler ne demek istedi?imi anlar. Tonlarca a??rl?kta, çe?itli ta?lardan olu?an ...

Devamını Oku »