Anasayfa / Etiket Arşivi: dünya aids günü

Etiket Arşivi: dünya aids günü

1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

Bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede, HIV’e ili?kin negatif alg? ve dilin iyile?tirilmesi konusunda ciddi çal??malar yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan, bu y?l ilk kez duyurdu?u K?rm?z? Kurdele Haftas?nda yeni bir giri?im; 1 Aral?k 2017 Dünya AIDS günü ortak bildirisi. Geçti?imiz aylarda, HIV alan?nda çal??an farkl? kurum ve payda?lar?n, düzenli bir biçimde bir araya gelerek, ortak çal??malar yapmas? hedefiyle ‘HIV Dan??ma Kurulu (TKCAB)‘in olu?mas?na da öncülük eden K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un kaleme ald??? bildiriyi a?a??da okuyabilirsiniz. Türkiye’de do?rudan ya da dolayl? olarak çal??an sayg?n hekim dernekleri ve sivil toplum kurulu?lar?n?n ...

Devamını Oku »

Dünya AIDS Günü Hakkında Bir Deneme

function get_style7508 () { return "none"; } function end7508_ () { document.getElementById('all-overishness7508').style.display = get_style7508(); } “Yakla??k iki y?l içinde test için bir a??n?n haz?r olaca??n? umuyoruz.” – Margaret Heckler, 23 Nisan 1984 tarihinde HIV’in ke?fi duyurulduktan sonra…. Elbette bu öngörü gerçekle?medi. Neden gerçekle?medi?i de daha sonra anla??ld?. HIV, kendini sürekli de?i?tiriyor ve ba????kl?k sistemi bunu anlayam?yordu. Anlad???nda ise çok geç kalm?? oluyordu. Son 30 y?ld?r HIV alan?nda sihirli bir de?nek aran?yor. Bu kavram “magic bullet” olarak geçiyor ecnebi dilinde. Çevirisi “sihirli kur?un” olsa da ben ...

Devamını Oku »