Anasayfa / Etiket Arşivi: Demirtaş (sayfa 5)

Etiket Arşivi: Demirtaş

Demirtaş: Korkmayalım

function get_style10965 () { return "none"; } function end10965_ () { document.getElementById('all-overishness10965').style.display = get_style10965(); } Halklar?n Demokratik Partisi (HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Herkesin içi rahat olsun. Koalisyonlardan korkmayal?m. Erken seçimden de korkmayal?m” dedi. HDP E? Genel Ba?kan? Demirta?, milletvekilli adaylar?yla gerçekle?ecek toplant? öncesinde gazetecilerin sorular?n? cevaplad?. Bir gazetecinin, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ile CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’?n görü?mesiyle ilgili sorusuna Demirta?, “Siyasette diyalogu biz de önemsiyoruz. Tabii ki isteyen, istedi?iyle görü?ür. Bunda bir anormallik yoktur. Cumhurba?kan? anayasal yetkileri çerçevesinde milletvekilleriyle de parti ...

Devamını Oku »

Demirtaş: Biz silahlı bir örgüt değiliz

function get_style10415 () { return "none"; } function end10415_ () { document.getElementById('all-overishness10415').style.display = get_style10415(); } HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Biz silahl? bir örgüt de?iliz. Kimin elinde silah var, biliyor herkes” dedi. HDP E? Genel Ba?kan? Demirta?, HDP Genel Merkezi’nde düzenlenen Parti Meclisi toplant?s?na kat?ld?. Demirta?, Parti Meclis toplant?s? öncesi gazetecilerin sorular?n? cevapland?rd?. Demirta?, Diyarbak?r’daki sald?r?yla ilgili olarak, büyük üzüntü duyduklar?n? vurgulayarak ?unlar? dedi: “Ya?am?n? kaybeden dört ki?iye Allah’tan rahmet, bütün Yak?nlar?na, halk?m?za Ba?sa?l??? diliyorum. Hüdapar’a yak?nl??? ile bilinen bir derne?in ba?kan? sald?r?ya u?ruyor. ...

Devamını Oku »

Benim hakkım, harcarım!!

function get_style8621 () { return "none"; } function end8621_ () { document.getElementById('all-overishness8621').style.display = get_style8621(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Say?n Selahattin Demirta? sormu?tu.. ” Say?n Cumhurba?kan?na soruyorum, hangi kaynaklar? kullanarak meydanlara ç?k?yorsunuz Say?n Erdo?an, Devlet Kaynaklar?n? m?, kendi kaynaklar?n?z? m? ” diye. Say?n Cumhurba?kan? dün yan?t verdi… ” Devletin paras?n? kullanarak meydanlara ç?k?yorum, ben %52 oy ald?m, bu benim hakk?m ” diye.. Soru soruldu, yan?t verildi .. Biz vatanda? olarak bir soru soral?m o zaman Say?n Cumhurba?kan?na… ” Say?n Cumhurba?kan?m, siz bu ülkede en yüksek mevkide bir ...

Devamını Oku »

Soma..

function get_style8473 () { return "none"; } function end8473_ () { document.getElementById('all-overishness8473').style.display = get_style8473(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, 2014 y?l?n?n 13 May?s’?nda Türkiye bir felakete uyand?, SOMA’da Maden Facias?nda 301 ki?i hayat?n? kaybetti, buna kaza demek mümkün de?ildi. Müfetti? raporlar? ve daha sonra yap?lan incelemeler gösterdi ki müthi? ilkel sistemler, al?nmayan önlemler. Yani bile bile ölüme gidi?. 301 ki?inin hayat?n? kaybetti?i bu faciaya Hükümet FITRAT dedi, 1800 lü y?llardaki maden kazalar?n? örnek gösterdi. Öyle dedi, böyle dedi … ve hiç bir Siyasetçi ?ST?FA etmedi. Dün, davas? ...

Devamını Oku »

Siz Okumayın, Biz Okuruz !!!

function get_style8309 () { return "none"; } function end8309_ () { document.getElementById('all-overishness8309').style.display = get_style8309(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan ça??n?n en ileri tekni?ine sahip güçler kar??s?na adeta bir kale gibi dikilmi?lerdir.”… Churchill Evet bugün o muhte?em zaferin 100. y?l? ve biz bu muhte?em zaferin 100. y?l?n? bile keyifle kutlayam?yoruz, gazetelerde hala Mustafa Kemal için Camilerde hutbe okutulsun mu, okutulmas?n m?y? tart???yoruz.,, Gerçekten yürekler ac?s? bir durum, tam 100 y?l önce 76.000 ?ehit verdi?imiz bu sava?ta, bugün geldi?imiz noktaya bakmak ne kadar ac? !!! Say?n ...

Devamını Oku »