Anasayfa / Etiket Arşivi: Demirtaş (sayfa 4)

Etiket Arşivi: Demirtaş

Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma

Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l??? Selahattin Demirta? hakk?nda soru?turma ba?latt?. Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???, Halklar?n Demokratik Partisi (HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta? hakk?nda geçti?imiz y?l ya?anan 6-8 Ekim olaylar? nedeniyle soru?turma ba?latt?. (?HA)

Devamını Oku »

Demirtaş çark etti

function get_style33275 () { return "none"; } function end33275_ () { document.getElementById('all-overishness33275').style.display = get_style33275(); } HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Birbirimizi suçlayarak, birbirimizi zan alt?nda b?rakarak da hiçbir yere varamay?z. Bizim yeniden çok h?zl? derhal kar??l?kl? çat??mas?zl?k ve yeniden diyalog müzakere sürecine dönü? ko?ullar?na yaratmam?z laz?m” dedi. HDP E? Genel Ba?kan? Demirta?, Halkevleri Genel Ba?kan? Oya Ersoy’u ziyaret etmesinin ard?ndan gazetecilerin sorular?n? cevaplad?. Ba?bakan Yard?mc?s? Yalç?n Akdo?an’?n HDP’nin çözüm sürecini feda etti?i ve Abdullah Öcalan’?n imkan? olsa HDP’lileri sopayla kovalayaca?? ve Dolmabahçe mutabakat?yla ilgili ...

Devamını Oku »

Demirtaş operasyonları yorumladı

function get_style32135 () { return "none"; } function end32135_ () { document.getElementById('all-overishness32135').style.display = get_style32135(); } HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, Türkiye’nin I??D ve PKK terör örgütlerine yönelik operasyonlar?na ili?kin, “Bu olup bitenler, mecbur kal?nan hükümetin mecbur kalarak gerçekle?tirdi?i operasyonlar de?ildir. Bar??, sadece bir ad?m ötemizde duruyordu” dedi. HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, parti genel merkezinde gerçekle?tirilecek olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) öncesi gazetecilerin gündeme ili?kin sorular?n? cevaplad?. Bir soru üzerine Demirta?, erken seçimin koalisyon kurulamad??? takdirde demokratik bir seçenek oldu?unu belirterek, “Bundan kaçacak, ...

Devamını Oku »

Demirtaş: “Barışı halklarımıza armağan etmek zorundayız”

function get_style26569 () { return "none"; } function end26569_ () { document.getElementById('all-overishness26569').style.display = get_style26569(); } Halklar?n Demokratik Partisi (HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Türkiye toplumu bizden bar?? istiyorsa, biz bar??? halklar?m?za arma?an etmek zorunday?z” dedi. Demirta? ve Figen Yüksekda?, Avrupa Parlamentosu Ye?iller Grubu E? Ba?kan? Rebecca Har’? kabul etti. Kabulden sonra Demirta?, gazetecilerin sorular?n? cevaplad?. Demirta?, AK Parti’nin koalisyon çal??malar?na ba?lad???n?n hat?rlat?lmas? üzerine, “Yar?n AKP heyetini partimize bekliyoruz. Heyetin kimlerin olaca??n? her parti kendi kararla?t?r?r. Bulunacaklar? tercihler bizim karar verebilece?imiz, üzerinde yorum yapabilece?imiz isimler ...

Devamını Oku »

Demirtaş yemin etti, Meclis’te bir ilk de yaşandı

function get_style17755 () { return "none"; } function end17755_ () { document.getElementById('all-overishness17755').style.display = get_style17755(); } TBMM 25. dönemin ilk toplant?s?nda HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, milletvekili yeminini etti. Meclis tarihinde ilk defa ba?örtülü bir milletvekili katip üye olarak görev yaparken, Abdullah Öcalan’?n ye?eni Dilek Öcalan da katip üye olarak görev yapt?. TBMM’de milletvekili yemin töreni devem ediyor. S?ra ?stanbul milletvekillerine geldi?inde HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n yan? s?ra CHP ?stanbul Milletvekili Dursun Çiçek, AK Parti’nin Ermeni as?ll? milletvekili Markar Eseyan, AK Parti ?stanbul ...

Devamını Oku »