Anasayfa / Etiket Arşivi: Demirtaş (sayfa 3)

Etiket Arşivi: Demirtaş

Demirtaş gazeteci ve yazarla bir araya geldi

function get_style34337 () { return "none"; } function end34337_ () { document.getElementById('all-overishness34337').style.display = get_style34337(); } Halklar?n Demokratik Partisi (HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, baz? gazeteci ve yazarlarla bir araya geldi. HDP E? Genel Ba?kan? Demirta?, ?stanbul’daki Elite World Prestige Hotel’de, gazeteci, yazar ve TV programc?lar? ile bir araya geldi. Demirta?, saat 16.00’da ba?lamas? gereken toplant?ya bir saat rötarl? gelirken, bas?na kapal? gerçekle?en görü?menin içeri?i hakk?nda henüz ayr?nt?l? bilgi verilmedi. Toplant?ya, HDP E? Genel Ba?kan? Demirta?’?n yan? s?ra, partinin önemli isimlerinden HDP Diyarbak?r Milletvekili Altan ...

Devamını Oku »

Demirtaş: Sürecin yeniden başlaması lazım

function get_style34159 () { return "none"; } function end34159_ () { document.getElementById('all-overishness34159').style.display = get_style34159(); } HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Son üç y?ld?r devam eden, a??r aksakta olsa ilerleyen çözüm ve diyalog sürecinin ba?lamas? laz?m. Kar??l?kl? ellerin tetikten çekilerek masaya taraflar?n davet edilmesi laz?m” dedi. Partisinin TBMM Grup Toplant? Salonu’nda baz? illerden gelen esnaf ve sanatkarlar odalar? birliklerinin ba?kanlar?n? kabul eden E? Genel Ba?kan Demirta?, silahlar?n konu?maya ba?lad???nda sivillerin susmamas? gerekti?ini dile getirdi. Sivillerin konu?mas? gerekti?i bir zamanda olduklar?n? dile getiren Demirta?, “Sivil toplum ...

Devamını Oku »

Demirtaş Kılıçdaroğlu ile görüşecek

function get_style34140 () { return "none"; } function end34140_ () { document.getElementById('all-overishness34140').style.display = get_style34140(); } HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “K?smet olursa önümüzdeki hafta Say?n K?l?çdaro?lu’yla bir araya gelece?iz. Siyasetçiler bugünlerde konu?mayacaksa, birbirleriyle diyalog kurmayacaklarsa bir daha ilelebet konu?mas?nlar” dedi. Partisinin TBMM Grup Toplant? Salonu’nda baz? illerden gelen esnaf ve sanatkarlar odas? birliklerinin ba?kanlar?n? kabul eden E? Genel Ba?kan Demirta?, gazetecilerin gündeme ili?kin sorular?n? cevapland?rd?. Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan hakk?nda aç?lan soru?turmayla ilgili bir soru üzerine Demirta?, “Soru?turma geçen y?l aç?ld?. Yani yeni aç?lm?? ...

Devamını Oku »

Demirtaş hakkında ’Kobani’ soruşturması

function get_style33962 () { return "none"; } function end33962_ () { document.getElementById('all-overishness33962').style.display = get_style33962(); } Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta? hakk?nda soru?turma ba?lat?ld?. 6-8 Ekim Kobani olaylar? ile ilgili ba?lat?lan soru?turman?n “tahrik etmek” suçundan yürütüldü?ü bildirildi. Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta? hakk?nda, 6-8 Ekim’de ya?anan ve Türkiye’nin hemen hemen her iline yay?lan Kobani olaylar? ile ilgili soru?turma ba?lat?ld?. Soru?turman?n, Türk Ceza Kanunu’nun, “Kamu Bar???na Kar?? ??lenen Suçlar” bölümündeki 214/2’nci maddesinde “Halk?n bir k?sm?n? di?er bir k?sm?na ...

Devamını Oku »

Demirtaş hakkında ’Kobani’ soruşturması

function get_style33945 () { return "none"; } function end33945_ () { document.getElementById('all-overishness33945').style.display = get_style33945(); } Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta? hakk?nda soru?turma ba?lat?ld?. 6-8 Ekim Kobani olaylar? ile ilgili ba?lat?lan soru?turman?n “tahrik etmek” suçundan yürütüldü?ü bildirildi. Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta? hakk?nda, 6-8 Ekim’de ya?anan ve Türkiye’nin hemen hemen her iline yay?lan Kobani olaylar? ile ilgili soru?turma ba?lat?ld?. Soru?turman?n, Türk Ceza Kanunu’nun, “Kamu Bar???na Kar?? ??lenen Suçlar” bölümündeki 214/2’nci maddesinde “Halk?n bir k?sm?n? di?er bir k?sm?na ...

Devamını Oku »