Anasayfa / Etiket Arşivi: Demirtaş (sayfa 2)

Etiket Arşivi: Demirtaş

“Ben Demirtaş ile görüşürken…”

function get_style35102 () { return "none"; } function end35102_ () { document.getElementById('all-overishness35102').style.display = get_style35102(); } Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, “Ben Demirta? ile görü?ürken ayn? saatlerde dikkat çekici, KCK ’sözde halk sava??n? ba?latma talimat?’ verdi” dedi. Ba?bakan Davuto?lu, Do?u ve Güneydo?u illerinden gelen sivil toplum kurulu?u temsilcileriyle Çankaya Kö?kü’nde kahvalt?da bulu?tu. Kahvalt?da konu?an Davuto?lu, 12 Eylül döneminde Marksist, Leninist ve Stalinist mant?kla ortaya ç?kan tektipçi anlay??la PKK anlay???n?n ayn? mant??? temsil etti?ini belirtti. Ortak akl?n tan?m?n? yapan Davuto?lu, “Herkesin farkl? akl? olur ama bir araya gelinir, tart???l?r, ...

Devamını Oku »

“Demirtaş 2015’in yalan şampiyonu”

function get_style34712 () { return "none"; } function end34712_ () { document.getElementById('all-overishness34712').style.display = get_style34712(); } Eski AK Parti ?stanbul Milletvekili ve Cumhurba?kanl??? Ba?dan??man? Burhan Kuzu, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n partilerini kapatma çal??malar? iddialar?na ili?kin aç?klamalar?na sert tepki verdi. Kuzu, “HDP’nin E? Ba?kan? Selahattin Demirta?, bugün yine saçmalam??. Hakikaten olaylar? sapt?rma, yalan söyleme konusunda buradan kendisini 2015’in ?ampiyonu ilan ediyorum” dedi. Burhan Kuzu, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n, partilerini kapatma haz?rl???nda bulundu?u ve bunun için özel bir hukuk bürosunda çal??t??? yönündeki iddialar?n? de?erlendirdi. ...

Devamını Oku »

Demirtaş dağdaki abisini böyle savundu: “IŞİD’e karşı savaşıyor”

function get_style34655 () { return "none"; } function end34655_ () { document.getElementById('all-overishness34655').style.display = get_style34655(); } Halklar?n Demokratik Partisi(HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, PKK’ye yönelik operasyonlarda a?abeyinin de yaraland??? haberlerine cevap vererek, “Haberi teyit etti?imize dair bir bilgi yok. Do?ru olma ?ans? da yok, çünkü a?abeyim Kandil’de de?il. Kendisinin durumu ile bilgim yok. I??D’e kar?? bedellik askerlik yapm?yor, halk?n?n onuru için direniyor” dedi. HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, PM öncesi bas?n mensuplar?na aç?klamada bulundu. Engellere, adil ve e?it olmayan ?artlara ra?men devletin bütün olanaklar?n? ...

Devamını Oku »

Demirtaş: “Parti kapatma hazırlığı yapıyorlar’’

function get_style34637 () { return "none"; } function end34637_ () { document.getElementById('all-overishness34637').style.display = get_style34637(); } Halklar?n Demokratik Partisi(HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, HDP hakk?nda parti kapatma haz?rl??? yap?lad???n? iddia ederek, “Bizim gibi bir direni? hareketinin, sizin tehditleriniz, dokunulmazl?k restiniz, kapatma restiniz kar??s?nda geri ad?m atmam?z? beklemek hayaldir” dedi. HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, PM öncesi bas?n mensuplar?na aç?klamalarda bulundu. Demirta?, partileri hakk?nda kapatma haz?rl??? yap?ld???n? belirterek, “Bizim gibi bir direni? hareketinin, sizin tehditleriniz, dokunulmazl?k restiniz, kapatma restiniz kar??s?nda geri ad?m atmam?z? beklemek hayaldir” ...

Devamını Oku »

Demirtaş: “Parti kapatma hazırlığı yapıyorlar”

function get_style34577 () { return "none"; } function end34577_ () { document.getElementById('all-overishness34577').style.display = get_style34577(); } Halklar?n Demokratik Partisi(HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, HDP hakk?nda parti kapatma haz?rl??? yap?lad???n? iddia ederek, “Bizim gibi bir direni? hareketinin, sizin tehditleriniz, dokunulmazl?k restiniz, kapatma restiniz kar??s?nda geri ad?m atmam?z? beklemek hayaldir” dedi. HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, PM öncesi bas?n mensuplar?na aç?klamalarda bulundu. Demirta?, partileri hakk?nda kapatma haz?rl??? yap?ld???n? belirterek, “Bizim gibi bir direni? hareketinin, sizin tehditleriniz, dokunulmazl?k restiniz, kapatma restiniz kar??s?nda geri ad?m atmam?z? beklemek hayaldir” ...

Devamını Oku »