Anasayfa / Etiket Arşivi: Demirtaş

Etiket Arşivi: Demirtaş

Demirtaş batıda ‘PKK barış istiyor’ dedi, PKK doğuda teröre devam etti

function get_style38006 () { return "none"; } function end38006_ () { document.getElementById('all-overishness38006').style.display = get_style38006(); } HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta? ?stanbul’da düzenlenen bar?? mitinginde “PKK bar?? istiyor” ifadelerini kullan?rken, PKK do?uda terör estirmeye devam etti. “Bar?? isteyen bu meydanlara baks?n” diyen Demirta?’?n konu?mas? esnas?nda Nusaybin’de meydanlara ç?kan terör yanda?lar? yollar? trafi?e kapatt?. PKK terör örgütünü ele?tirmemekle suçlanan HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, Bar?? Blo?u taraf?ndan Bak?rköy Halk Pazar?’nda düzenlenen ‘Bar?? Mitingi’ne kat?ld?. Mitinge aralar?nda HDP’li ve CHP’li baz? milletvekillerinin de bulundu?u binlerce ki?i ...

Devamını Oku »

Demirtaş: Barış isteyen bu meydana baksın”

function get_style38004 () { return "none"; } function end38004_ () { document.getElementById('all-overishness38004').style.display = get_style38004(); } ?stanbul’da düzenlenen ‘Bar?? Mitingi’nde konu?an HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Sava? nas?l olur, sava?a nas?l gerçekle?tirilir onu AKP’yi izleyerek anlayabilirsiniz. Ama bar?? nas?l yap?l?r bunu da görmek isteyen bu meydanlara baks?nlar” dedi. HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, Bar?? Blo?u taraf?ndan Bak?rköy Halk Pazar?’nda düzenlenen ‘Bar?? Mitingi’ne kat?ld?. Mitinge aralar?nda HDP’li ve CHP’li baz? milletvekillerinin de bulundu?u binlerce ki?i kat?ld?. Yo?un güvenlik önlemleri alt?nda gerçekle?tirilen mitingde sahneye davet edilen ...

Devamını Oku »

Demirtaş: ’’Türkiye’de, Suriye’de ve her yerde…’’

function get_style37692 () { return "none"; } function end37692_ () { document.getElementById('all-overishness37692').style.display = get_style37692(); } HDP E? Genel E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, ’’HDP olarak bar?? konusunda netiz. Biz adil bir bar??a ula?mak istiyoruz. Türkiye’de, Suriye’de ve her yerde bar??? savunuyoruz’’ dedi. HDP E? Genel E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, Van’da STK temsilcileri ve i? adamlar?yla bir gelerek ya?anan sürece ili?kin bilgi al??veri?inde bulundu. Van’da bir otelde düzenlenen toplant?ya HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, HDP Van ?l E? Ba?kanlar? Derya Hayva, Veysi Dilekçi, DBP ...

Devamını Oku »

Selahattin Demirtaş Van’da

function get_style37333 () { return "none"; } function end37333_ () { document.getElementById('all-overishness37333').style.display = get_style37333(); } Halklar?n Demokratik Partisi (HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Türkiye’de ya?an?lanlar önüne geçilemezse bütün bölgede ciddi gerilime, çat??malar?n ç?kmas?na vesile olacakt?r” dedi. Partisinin yar?nki mitingi için Van’a gelen Selahattin Demirta?, Van Ferit Melen Havaliman?’nda gazetecilere aç?klamalarda bulundu. Brüksel ziyaretinin olumlu geçti?ini dile getiren Demirta?, “Yar?n Van’daki toplant?larda hem de miting vesilesiyle çözüme dair, bar??a dair mesajlar?m?z? payla?aca??z” dedi. BM ve NATO’ya yapt??? ça?r?n?n hat?rlat?lmas? üzerine ise Demirta?, “Sadece onlara de?il, ...

Devamını Oku »

Selahattin Demirtaş ile görüşecek

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta? ile yar?n bir araya gelecek. CHP’den yap?lan aç?klamaya göre, görü?me, saat 15.00’te K?l?çdaro?lu’nun TBMM’deki makam?nda yap?lacak. (?HA)

Devamını Oku »