Anasayfa / Etiket Arşivi: davası

Etiket Arşivi: davası

CHP’li vekilden ’Soma davası’ değerlendirmesi

function get_style42440 () { return "none"; } function end42440_ () { document.getElementById('all-overishness42440').style.display = get_style42440(); } CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Y?ld?z Biçer, “Soma, Türkiye’de ya?ad???m?z bütün ölümlerin, bütün ac?lar?n, antidemokratik uygulamalar?n adeta küçük bir sahnesi gibi” dedi. 301 i?çinin hayat?n? kaybetti?i, 162 i?çinin de yaraland??? Soma maden kazas?n?n ceza davas?na Akhisar A??r Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. 18 A?ustos’ta ba?layan ve bugün 3’üncü duru?man?n 3’üncü celsesinin görüldü?ü duru?mada tutuklu san?klardan vardiya amiri ve i?letme müdür yard?mc?s? ?smail Adal?’n?n çapraz sorgusu yap?ld?. Mahkeme heyeti, celseye saat 14.00’a ...

Devamını Oku »

Soma davası çapraz sorguyla devam ediyor

function get_style41573 () { return "none"; } function end41573_ () { document.getElementById('all-overishness41573').style.display = get_style41573(); } Soma davas?n?n ertelenen duru?mas?na, çapraz sorgu a?amas?yla devam edildi. Cumhuriyet Savc?s?n?n i? güvenli?i ile ilgili sorular?na “Yat?r?mlar?m?z?n hepsi i? güvenli?ine yönelik en ileri teknolojili ve en pahal? yat?r?mlard?r” diyerek cevap veren Soma Kömürleri A.?. Yönetim Kurulu Ba?kan? Can Gürkan’?n, sinevizyondan sunum yaparak sorular? cevaplamak istemesi üzerine madenci yak?nlar? tepki gösterdi. Bir madenci e?i bayg?nl?k geçirince duru?maya ara verildi. Ayn? avukatlar?n aralar?nda menfaat çat??mas? bulunan birden çok san???n savunmas?n? üstlenmesine yap?lan ...

Devamını Oku »

“Paralel Devlet Yapılanması” davası başladı

function get_style39172 () { return "none"; } function end39172_ () { document.getElementById('all-overishness39172').style.display = get_style39172(); } “Paralel Devlet Yap?lanmas?”yla baz? ki?ilerin yasad??? dinlendi?i iddialar?na dayanan ve haklar?nda dava aç?lan 54 ki?inin yarg?land??? dava ba?lad?. Mahkeme heyeti, tutuklu san?klar?n avukatlar?n?n duru?man?n müvekkilerinin güvenlikleri gerekçesiyle kapal? yap?lmas? talebini oy birli?iyle kabul etti. “Paralel Devlet Yap?lanmas?” ile siyasetçi, gazeteci ve rütbeli polislerinde aralar?nda bulundu?u birçok ki?inin yasad??? dinlendi?i iddialar?na dayanarak 54 ki?i hakk?nda aç?lan dava Ankara 8. A??r Ceza Mahkemesi’nde ba?lad?. 10 tutuklu san?k, 14 tutuksuz san?k, baz? mü?tekiler ...

Devamını Oku »

“Kartopu Cinayeti” davası başladı

function get_style36757 () { return "none"; } function end36757_ () { document.getElementById('all-overishness36757').style.display = get_style36757(); } Kad?köy’de arkada?lar? ile kartopu oynarken b?çaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü cinayeti davas? Anadolu Adliyesi’nde görülmeye ba?lad?. Kad?köy Yelde?irmeni’nde arkada?lar? ile kartopu oynarken b?çaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü cinayetine ili?kin Serkan Azizo?lu’nun “Kasten adam öldürmek”, Naz?m Co?anar’?n ise “Kasten adam öldürmeye yard?m etmek” suçundan yarg?lanmas?na ba?land?. Kartal Adliyesi’nde Anadolu 5. A??r Ceza Mahkemesi’nde ba?layan “Kartopu cinayeti” davas?na gazeteci Nuh Köklü ’nün avukatlar?, anne Çi?dem Köklü, a?abey Sedat Köklü ve Nuh Köklü ...

Devamını Oku »

Ermenek’teki maden faciasının davası devam etti

function get_style35591 () { return "none"; } function end35591_ () { document.getElementById('all-overishness35591').style.display = get_style35591(); } Karaman’?n Ermenek ilçesindeki bir kömür oca??n? su basmas? nedeniyle 18 maden i?çisinin hayat?n? kaybetti?i olayla ilgili görülen davan?n üçüncü duru?mas?, tan?klar?n dinlenmesiyle devam etti. Ermenek A??r Ceza Mahkemesi’nde görülen davan?n üçüncü duru?mas? ö?leden sonraki oturumla sürdü. Ö?leden sonraki ikinci oturumu açan Mahkeme Ba?kan?’na san?k Abdullah Özbey’in avukatlar?ndan Tevfik Bu?dayc? duru?ma aras?nda ç?kan olaylar nedeniyle itiraz etti. Av. Bu?dayc?, davada can güvenliklerinin olmad??? gerekçesiyle davan?n Ermenek’ten al?nmas? için ba?vuru yapt?klar?n? ama ...

Devamını Oku »