Anasayfa / Etiket Arşivi: Cumhurbaşkanı

Etiket Arşivi: Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)

“1982 Anayasası’na Göre Hükûmetin Kurulması Süreci ve Hükûmet Senaryoları” (http://webunya.com/1982-anayasasina-gore-hukumetin-kurulmasi-sureci-ve-hukumet-senaryolari) başlıklı önceki yazımda da ifade ettiğim gibi,  7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinin resmi ve kesin sonuçları 18 Haziran 2015 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış ve TBMM’de 4 siyasi parti temsil edilmeye hak kazanmıştır. Ne var ki, bu seçimlerde hiçbir siyasi parti tek başına hükûmeti kuracak kadar gerekli olan 276 milletvekili sayısına ulaşamamıştır. (Esasında hükûmeti kurmak için 276 milletvekiline ihtiyaç olacağı Anayasada yazmamaktadır. Cumhurbaşkanının genel seçimlerden sonra TBMM üyeleri arasından bir kişiyi ...

Devamını Oku »

“Cumhurbaşkanı seçim kararı aldı”

function get_style42672 () { return "none"; } function end42672_ () { document.getElementById('all-overishness42672').style.display = get_style42672(); } Cumhurba?kan? Ba?dan??man? Burhan Kuzu, Erdo?an’?n seçim karar? ald???n? aç?klad?. Twitter hesab?ndan aç?klama yapan Burhan Kuzu, “AK Parti ile Koalisyon kurmaya yana?mayan CHP ve MHP,45 günün dolmas? ve Hükmetin kurulamamas? sonucu Cumhurba?kan? seçim karar? ald?. Kurulacak Seçim Hükümet’i bir Anayasal zorunluluk;çünkü 116.md bunu emrediyor.Tüm di?er yollar? MHP,HDP Ve CHP t?kad?.Bunlar? da bilelim. Seçim Hükümet’ini Cumhurba?kan? kurmaya mecbur;çünkü Anayasan?n emri böyle;Meclis Görevini yapmad?.HDP bu ?ekilde 3 bakan ald?. Seçim Hükümet’ine HDP nas?l ...

Devamını Oku »

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin ailelerini aradı

function get_style42648 () { return "none"; } function end42648_ () { document.getElementById('all-overishness42648').style.display = get_style42648(); } Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, terör sald?r?lar?nda ?ehit dü?en polisler ile bir askerin aileleriyle telefon görü?mesi yapt?. Cumhurba?kanl??? kaynaklar?ndan edinilen bilgiye göre, ailelere ve yak?nlar?na sab?r ve metanet, ?ehitlere Allah’tan rahmet, dileyen Cumhurba?kan? Erdo?an, ?ehit Polis Memuru Salih Hüseyin Parça’n?n babas? Mehmet Parça, ?ehit Polis Memuru Muhammed Onur Demir’in babas? Sefer Demir, ?ehit Polis Memuru Abdullah Ümit Sertcan’?n babas? Durmu? Ali Sertcan, ?ehit Polis Memuru ?ahin Polat Ayd?n’?n babas? Süleyman Ayd?n, ...

Devamını Oku »

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından CHP ve MHP’ye tepki

function get_style42512 () { return "none"; } function end42512_ () { document.getElementById('all-overishness42512').style.display = get_style42512(); } Cumhurba?kan? Ba?dan??man? Bülent Gedikli, “Hem koalisyon kurulmas?na yana?ma, hem seçim hükümetine üye verme, sonra da kalk?p maliyet vatanda??n cebinden ç?kacak de, faiz arts?n diye propagandaya ba?la. Türkiye’yi hükümetsiz b?rakan ve bunu da bile isteye yapanlar?n vebalidir ekonomide de sosyal hayatta ve güvenlikte ya?anan s?k?nt?lar” dedi. Cumhurba?kan? Ba?dan??man? Bülent Gedikli, yapt??? yaz?l? aç?klamada, “14 y?ll?k siyasi istikrar boyunca ekonomide zaman zaman ortaya ç?kan ‘f?rsatç?lar?’ kimi zaman faiz lobisi, kimi zaman kaos ...

Devamını Oku »

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçak savcıları istedi

function get_style40230 () { return "none"; } function end40230_ () { document.getElementById('all-overishness40230').style.display = get_style40230(); } Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Cumhuriyet Savc?lar? Zekeriya Öz ve Celal Kara’n?n Türkiye’den kaçarak Gürcistan, Ermenistan ard?ndan da Almanya’ya geçti?ini belirterek “Önce Gürcistan sonra Ermenistan ?imdi de Almanya. ?imdi Almanya’y? da görece?iz. ?imdi öyle zannediyorum ki süratle bunlarla ilgili k?rm?z? bülten ç?kart?l?r. Bakal?m Almanya ne yapacak ? Oldu oldu, olmad? Almanya bizden bundan sonra Tayyip Erdo?an imzas? ile herhangi bir suçluyu isteyemez, bundan sonra alamaz, vermem. Uluslararas? hukukun gere?ini yapmal?lar” dedi. ...

Devamını Oku »