Anasayfa / Etiket Arşivi: çocuklar

Etiket Arşivi: çocuklar

Şehir, Çocuk Ve Kar

Şehirlerinde dili vardır. Şehirlerde özler karın yağmasını. Çocuklar gibi şehirlerde bekler karın kendini beyaz örtü ile örtmesini. Sorun bakalım çocuk üşümüş mü! Siz çocukların eldivenlerini üşüdüğü için mi taktığını zannediyorsunuz? Annesi üzülmesin diye takar çocuklar eldivenlerini. Kıpkırmızı olmuş yanakları sanmayın ki soğuktan, o sadece heyecandan. “Allah çocuklar üşümesin diye yağdırıyor karı. Isıtmasaydı ağzımızdan duman çıkar mıydı! Kim bilir kaç kez döndü hayal kırıklığı ile pencereden. O büyülü cümleyi söylemek için. Gökyüzünden görünen haberi “Kar yağmış” diyerek haykırmak için kaç kez daha gitmesi gerekti pencereye… Kar ...

Devamını Oku »

Çocuklar İnternette Korunmasız

Kaspersky Lab, çocuklar taraf?ndan kullan?lan bilgisayarlardan elde edilen tespitler hakk?ndaki son raporunu yay?nlad?. Analizler, dünya çap?ndaki çocuklar?n bilgisayarlar arac?l???yla geçti?imiz seneye göre yeti?kin içeriklerle daha az etkile?im kurdu?unu, ancak uyu?turucu, alkol ve tütün hakk?nda bilgi sunan siteleri daha çok ziyaret etti?ini gösteriyor. Uyu?turucu, alkol ve tütün konular?, özellikle Kuzey Amerika, Okyanusya ve Bat? Avrupa’daki çocuklar?n ilgisini çekiyor. Kaspersky Lab’?n yay?nlad??? rapora göre Türkiye’deki çocuklar?n sosyal medya, mesajla?ma uygulamalar? ve e-posta kullan?m? dünya ortalamas?n?n üzerinde ve internetteki zamanlar?n?n büyük ço?unlu?unu buralarda geçiriyorlar. May?s 2016’dan Nisan 2017’ye kadar geçen 12 ...

Devamını Oku »

Çocuklar kendi Karagöz ve Hacivat’ını yaptı

function get_style19616 () { return "none"; } function end19616_ () { document.getElementById('all-overishness19616').style.display = get_style19616(); } Ramazan ay? etkinlikleri kapsam?nda çal??malar?n? sürdüren Ümraniye Belediyesi, çocuklar?n Geleneksel Türk Tiyatrosu’nu ö?renmeleri için Karagöz ve Hacivat gösterisi düzenledi. Gösterinin ard?ndan kendi Karagöz ve Hacivat’?n? yapan çocuklar doyas?ya e?lendi. On bir ay?n sultan? Ramazan ay?n?n gelmesiyle birlikte Ümraniye Belediyesi, vatanda?lara Ramazan ve orucun maneviyat?n? ya?atmak için çal??malar?na devam ediyor. Etkinlikler kapsam?nda çal??malar?na devam eden Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Meydan’da çocuklar?n Geleneksel Türk Tiyatrosu’nu ö?renmeleri ve e?lenmeleri için tarihi gölge oyunlar?ndan Karagöz ...

Devamını Oku »

Bu da “çocuklar boğulmasın” operasyonu

function get_style14742 () { return "none"; } function end14742_ () { document.getElementById('all-overishness14742').style.display = get_style14742(); } Adana Emniyet Müdürlü?ü, y?l?n ilk 6 ay?nda 14 ki?inin bo?ulmas?ndan dolay?, sulama kanallar?na giren çocuklara yönelik operasyon yapt?. Yaz aylar?n?n gelmesiyle birlikte Adana’da hava s?cakl??? da her geçen gün biraz daha art?yor. Bu nedenle özellikle çocuklar, ?ehrin ortas?ndan geçen ve üzeri aç?k olan DS?’ye ait sulama kanallar?na girerek serinlemek istiyor. Ancak çocuklar serinlemek için girdi?i sulama kanal?nda ço?u kez bo?ularak hayat?n? kaybediyor. Adana Emniyet Müdürlü?ü Çocuk ?ube Müdürlü?ü y?l?n ilk ...

Devamını Oku »

Sulama kanalına giren çocuklar boğuldu

function get_style12451 () { return "none"; } function end12451_ () { document.getElementById('all-overishness12451').style.display = get_style12451(); } I?d?r’da serinlemek için sulama kanal?na giren iki çocuk bo?uldu. Edinilen bilgiye göre, I?d?r merkeze ba?l? Kas?mcan köyünde, arkada?lar?yla serinlemek için bir sulama kanal?na giren, Emir Ali Yarg?(6) ve Alican Karabulut(6) ç?rp?narak gözden kayboldular. Arkada?lar?n?n durumu köylülere bildirmesi üzerine olay yerine gelen köylüler suya girerek çocuklar?n cans?z bedenine ula?t?lar. Çocuklar?n cans?z bedenini sudan ç?karan köylüler, olay yerine jandarma ve 112 sa?l?k ekiplerini ça??rd?lar. 112 acil servis ekiplerinin yapt?klar? ilk müdahalede çocuklar?n?n ...

Devamını Oku »