Anasayfa / Etiket Arşivi: çocuk (sayfa 3)

Etiket Arşivi: çocuk

Sel sularına kapılan çocuk son anda kurtarıldı

function get_style36149 () { return "none"; } function end36149_ () { document.getElementById('all-overishness36149').style.display = get_style36149(); } Sel sular?na kap?lan çocuk, son anda kurtar?ld?. Yemen’in ba?kenti Sana’da sel sular?, bir çocu?u ?rma?a dü?ürdü. Irmakta sürüklenmeye ba?layan çocuk, tüm gayretlerine ra?men k?y?ya ç?kamad?. Tam her ?ey bitti derken dereye atlayan bir adam, seri bir hamleyle çocu?u sudan ald?. K?y?ya ç?kar?lan çocuk, hastaneye kald?r?ld?. (?HA) Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan ...

Devamını Oku »

10 yaşındaki çocuk su kaydırağı havuzunda boğuldu

function get_style36105 () { return "none"; } function end36105_ () { document.getElementById('all-overishness36105').style.display = get_style36105(); } Mu?la’n?n Bodrum ilçesinde bulunan bir aquaparka annesi ile beraber e?lenmeye giden 10 ya??ndaki çocuk su kayd?ra??ndan kayd??? havuzda bo?ularak öldü. Bodrum’da bulunan bir aquaparka annesi ile beraber e?lenmeye giden 10 ya??ndaki Tanzel Tuna ?endil kayd?rakl? havuzun içerisinde bo?ularak öldü. Ö?len saatlerinde annesi ile birlikte kayd?rakl? havuzun ba??na giden ?endil birkaç kez kayd??? su kayd?ra??n?n ard?ndan havuzda hareketsiz oldu?u gören vatanda?lar 10 ya??ndaki çocu?u sudan ç?kard?. aquaparkda bulunan doktor taraf?ndan yap?lan ...

Devamını Oku »

Akşam duyuru yapılmıştı ! 1 çocuk öldü, 1 yaralı

function get_style36045 () { return "none"; } function end36045_ () { document.getElementById('all-overishness36045').style.display = get_style36045(); } Kahramanmara?’?n Elbistan ilçesinde dü?ünlerde havaya silahla ate? aç?lmamas? için ortak irade ça?r?s?n?n yap?ld???n?n ak?am?nda bir asker u?urlama töreninde havaya aç?lan ate?, 5 ya??ndaki çocu?un ölümüne, bir vatanda??n da yaralanmas?na neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay, Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Askere gidecek bir genç için organize edilen u?urlama töreninde kimli?i belirsiz ki?i ya da ki?iler taraf?ndan silahla havaya ate? aç?ld?. Silahlardan ç?kan kur?unlar, 5 ya??ndaki Efsanur ?. isimli çocu?a ve 28 ...

Devamını Oku »

7 çocuk yetim kaldı

function get_style36008 () { return "none"; } function end36008_ () { document.getElementById('all-overishness36008').style.display = get_style36008(); } ??rnak’?n ?dil ilçesinde üç gün önce kay?plara kar??an 7 çocuk babas? Mehmet Emin Özel, ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, ??rnak’?n ?dil ilçesinde üç gün önce evden ç?kan 7 çocuk babas? Mehmet Emin Özel’den (53), bir daha haber al?namad?. Ak?am eve gelmemesi üzerine endi?elenen ailesi, akrabalar?na da haber vererek, ilçenin dört bir yan?nda Özel’i arad?. Üç gün süren aramalar sonucunda Özel’in cesedi, akrabalar? taraf?ndan, ilçeye ba?l? Tepeköy’deki bir arazide bulundu. ...

Devamını Oku »

IŞİD çocuk ticaretine de başladı

function get_style35881 () { return "none"; } function end35881_ () { document.getElementById('all-overishness35881').style.display = get_style35881(); } BM Çat??malarda Cinsel ?iddet Konular?ndaki Özel Temsilcisi Zainab Bangura, I??D’in 1 ila 9 ya? aras?ndaki çocuklar?n yakla??k 165 dolara satt???n? kaydetti. BM Çat??malarda Cinsel ?iddet Konular?ndaki Özel Temsilcisi Zainab Bangura, I??D’in seks köleleri için haz?rlad??? fiyat listesinin ortaya ç?kt???n?, terör örgütünün bu vah?i tavr?n?n daha önce görülmemi? bir meydan okuma te?kil etti?ini kaydetti. Bangura, Nisan ay?nda Irak’a yapt??? ziyaret s?ras?nda eline listenin de içinde bulundu?u kitapç???n?n bir kopyas?n?n geçti?ini ifade ...

Devamını Oku »