Anasayfa / Etiket Arşivi: çocuk (sayfa 2)

Etiket Arşivi: çocuk

Ben kimim? Sen kimsin? Biz kimiz?

“Birçok insanla anla?am?yorum” “O, sanki ruh ikizim” Biri ile anla??p anla?amayaca??m?za kim karar veriyor? ——————————————————————————————- Konunun bilimsel arka plan ve literatürünün karma??kl???na çok de?inmeden bir benzetme yoluyla size bu söylemlerin nas?l olu?tu?unu aç?klamak istiyorum. Bir banka dü?ünelim. Bu bankan?n içinde kocaman bir kasa.. ?çerisinde milyonlarca bozuk para oldu?unu dü?ünün. T?pk? Hobbit filmindeki Bilbo Baggins’in ejderhayla kar??la?t??? alt?n dolu kale gibi.. Bu bozuk paralar?n her biri, sizin do?umdan itibaren ya?ad???n?z deneyimler, çevreyi gözlemlemeniz, çocukluktaki duygu- davran??lar?n?z ve ebeveynlerinizin duygu-davran??lar?n?n size aktar?lmas? sonucu olu?maktad?r. Örne?in; annenizin size ...

Devamını Oku »

ABD uçakları bombaladı 5’i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti

function get_style39304 () { return "none"; } function end39304_ () { document.getElementById('all-overishness39304').style.display = get_style39304(); } ABD sava? uçaklar?n?n Suriye’deki Atme kasabas?nda bulunan El-Kaide ile müttefik bir gruba ait depoya ate? açmas? sonucu 5’i çocuk 8 sivil hayat?n? kaybetti. ABD sava? uçaklar?, Türkiye s?n?r?na yak?n olan ?dlib’in kuzeybat?s?ndaki Atme kasabas?nda El Kaide ile i?birli?i yapan bir gruba ait silah deposuna ate? açt?. 5’i çocuk 8 sivilin öldürüldü?ü sald?r?da, guruba ba?l? 10 ki?inin de öldürüldü?ü kaydedildi. Suriye ?nsan Haklar? Gözlemevi Sözcüsü Rami Abdel Rahman yapt??? aç?klamada Atme ...

Devamını Oku »

Konuşma engelli küçük çocuk babasını özledi evden kaçtı 

function get_style38934 () { return "none"; } function end38934_ () { document.getElementById('all-overishness38934').style.display = get_style38934(); } ?anl?urfa’n?n Birecik ilçesinde, 5 ya??ndaki konu?ma engelli çocuktan üç gündür haber al?nam?yor. Aile ve AFAD ekipleri küçük çocu?u heryerde ar?yor. ?anl?urfa’n?n Birecik ilçesinde, annesiyle birlikte yak?nlar?n? ziyarete gelen konu?ma engelli 5 ya??ndaki Ali Bozkurt, yeni ald??? k?yafetlerini giymek istedi. Annesi de çocu?unu k?rmayarak k?yafetlerini giydirdi. Annenin bir anl?k dalg?nl???ndan yararlanan küçük Ali evden ayr?ld?. Anne çocu?unun evde olmad???n? görünce yak?nlar?ndan ve kom?ulardan yard?m istedi. Mahalleli ve aile çocu?u bulacaklar? ümidiyle ...

Devamını Oku »

Kas hastası çocuk tedavisi için 40 bin tl yardım bekliyor 

function get_style38688 () { return "none"; } function end38688_ () { document.getElementById('all-overishness38688').style.display = get_style38688(); } Kas hastal???yla mücadele eden 14 ya??ndaki Hasan Ka?an Kalemköy, ya??tlar? gibi yürüyüp oynamak için hay?rseverlerden yard?m bekliyor. Tedavisi için 40 bin TL’ye ihtiyac? oldu?unu belirten kas hastas? çocuk, “En çok Be?ikta?l? futbolcular? görmek istiyorum” dedi. Do?du?u günden buyana kas hastal???ndan dolay? ya?am sava?? veren 14 ya??ndaki Hasan Ka?an Kalemköy’ün 6 ya??nda kadar yürüme bozuklu?u devam etmesi üzerine özel bir hastanede yap?lan tahliller sonucu kas hastal??? oldu?u ortaya ç?kt?. Doktorlar, Kalemköy ...

Devamını Oku »

Süs havuzuna giren çocuk elektriğe kapılıp öldü!

function get_style38624 () { return "none"; } function end38624_ () { document.getElementById('all-overishness38624').style.display = get_style38624(); } Samsun’da süs havuzuna giren 8 ya??ndaki çocuk, elektrik ak?m?na kap?larak hayat?n? kaybetti. Olay, ?lkad?m ilçesi Bat?park mevkii Aslanl? Yol yan?ndaki süs havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt d???ndan tatil için ailesi ile birlikte akrabalar?n?n yan?na Samsun’a gelen 8 ya??ndaki Hamza Çelik, oyun oynamak için Aslanl? Yol üzerinde bulunan süs havuzuna girdi. Çelik, havuz içerisindeki ayd?nlatmalardan kaynaklanan kaçak nedeniyle elektrik ak?m?na kap?ld?. Çevredeki vatanda?lar ve ailesinin yard?m? ile havuzdan ç?kar?lan ...

Devamını Oku »