Anasayfa / Etiket Arşivi: çocuk (sayfa 10)

Etiket Arşivi: çocuk

Savaş Cadısı / REBELLE

Alemsin dünya. Kimisi ohhh ne güzel bo?azda kahve keyfi derken kimisi de b?rak keyfi yok yatacak yeri. Televizyon, internet vb. haberle?me cihazlar? fiziki olarak ne kadar yak?nla?t?rsa da ruhi olarak uzakla?t?rd? gibi. Geçmi?te yakla??mlar nas?ld? bilmem ama bugün real haberleri filmmi? gibi izliyor ç?kç?kç?k diyerek kanal de?i?tiriyoruz. Aha hahhahhah diyerek kat?la kat?la gülüyoruz. ?çimiz ac?m?yor mu?  üzülmüyor muyuz o kadarda de?il can?m ta ki kanal de?i?tirene kadar. ?aka biryana bende kanal de?i?tiriyorum. Ömrümü uzatmam laz?m. Bir de ileti?imin bu kadar yo?un oldu?u dönemde elektrik önemli. ...

Devamını Oku »

Bakış açısı farkı!

function get_style1431 () { return "none"; } function end1431_ () { document.getElementById('all-overishness1431').style.display = get_style1431(); } Öncelikle hepimizin Kurban Bayram? mübarek olsun. Umuyorum ve gönülden diliyorum ki ülkemizde bar?? ve huzur dolu günlerimiz olsun! Bu ay bir soruyla ba?lamak istiyorum: Bak?? aç?s? ve bak?? aç?s?n?n yaratabilece?i farklarla ilgili dü?ündünüz mü hiç? Sözlük anlam? itibariyle bak?? aç?s?n? bir olay, durum, konu veya dü?ünceyi incelerken, izlenen belirli yön, görü? aç?s?, aç?l?m veya perspektif olarak tan?mlayabiliriz. Buradan hareketle diyebiliriz ki her birimizin ayn? konu üzerinde farkl? dü?ünceleri, farkl? yönlerden ...

Devamını Oku »

Az, Aslında Çoktur!

function get_style819 () { return "none"; } function end819_ () { document.getElementById('all-overishness819').style.display = get_style819(); } Üç dört gün önce internette dola??rken kar??la?t???m bir foto?raf… Siz de lütfen iyice bak?n bu foto?rafa… Ve durup dü?ünün… Ben bu ay ki yaz?mda sizlerle bu foto?raf?n bana dü?ündürdüklerini ve hissettirdiklerini payla?maya çal??aca??m. Bu foto?raf? ilk gördü?ümde sadece be?endim ve üzerinde çok fazla vakit harcamadan geçtim. Ve her zaman yapt???m?z gibi günlük rutinime geri döndüm. Ancak, futbol ve çocuk sevdal?s? biri olarak bu foto?raf?n beni çok etkiledi?ini daha sonra fark ...

Devamını Oku »