Anasayfa / Etiket Arşivi: çocuk

Etiket Arşivi: çocuk

YARIN GENE TANIŞALIM MI?

İki yıl önce yaşadığım ve içime umut, sevgi, neşe katan bir anımı tekrar paylaşmak istedim. Bir arkadaşımla çocuk masumiyeti üzerine konuşmamızdan 5 dakika sonrasıydı. Yine bir eğitimden dönüşte, hava da güzel olunca evin yolunu uzatıp, daha sakin olan ara sokaklardan yürümeyi tercih etmiştim. Kaldırımda küçük bir erkek çocuğuyla göz göze geldik, gülümsedim ve selam verdim. “Evden mi kaçtın?” dedim? Bahçe kapısında ve yalnızdı. O sırada ona göz kulak olan yaşlı bir hanım görünce rahatladım. “Tanışalım seninle, ismin ne?diye sordum. “Pepe” dedi, aslında Tunaimiş ama o ...

Devamını Oku »

Merhaba Çocuk, memnun oldum….

Aklımda bin bir düşüncenin dolaştığı bir akşamda elimde çay oturdum bilgisayarın başına. Yazmak belki de deşarj olmanın en güzel yöntemlerinden biri. Aklına estiği gibi beyaz sayfayı doldurabiliyorsun. Kural yok, karışan yok…. Burada kuralları sadece sen koyuyorsun. İç dünyanda yaşadıklarını dökmeye çalışıyorsun. Çoğu kez başarılı olsanda aslında tam anlamıyla kelimeleri de serbest bırakamıyorsun. Olmuyor, olamıyor… Haykırmak istiyorsun sesin çıkmıyor. Ağlamak istiyorsun göz yaşların dökülmüyor. Kaçmak istiyorsun sorumlulukların seni bağlıyor. Kendi çemberinde , bir fanusun içinde yaşan japon balığı gibi kendi etrafında dönüp duruyorsun. Her dairede yeni ...

Devamını Oku »

YETİŞKİN MİSİN? YETİŞ-KİN MİSİN?

Yeti?kin kelime anlam? “Bedensel, ruhsal ve duygusal bak?mdan olgunlu?a eri?mi? olan kimse” ve kökeni ise yetmek den geliyor. Yani “Yakalamak, gücü yetmek,  yeter olmak”. Gerçekte böyle mi peki? Bugün yeterli sa?l?k, e?itim, insanca ya?ama ?artlar?na sahip olmayan; yeti?kinlerin haz?rlad??? sava?, terör, ?iddet ortam?nda çaresizce savrulan küçücük bedenler için ebeveynleri YET?YOR MU? Çok soru sordu?umun fark?nday?m. Cevab?n? birlikte arayal?m ça?r?s? bu. ÇOCU?A VERECEK NEY?N VAR? Bütün çocuklar?n sözlük anlam?nda oldu?u gibi “bedensel, ruhsal duygusal, zihinsel bak?mdan olgunla?m??” yeti?kinlerin oldu?u ailelere do?up orada yeti?kinli?e haz?rland???n? söyleyebilir miyiz? ...

Devamını Oku »

Bir Sorumuz/Sorunumuz Var.

Kanser hastas? çocuklara elektromanyetik radyasyona maruz kalmalar? söz konusu olan tabletler, ak?ll? telefonlar kulland?r?lmal? m??  Bazen bir sorunun her duruma uyan tek bir cevab? olmuyor maalesef. Radyasyonun sa?l?k üzerine etkileri konusunda doktora seviyesinde uzman olan ve 30 y?ldan fazla bu konuda çal??an biri olarak dü?üncelerimi payla?mak isterim. ?yonla?t?r?c? olmayan radyasyon- TV, radyo, mikrodalga f?r?n, cep telefonu ve kablosuz internet ba?lant?lar? (Wi-Fi) taraf?ndan yay?lan radyo ve elektromanyetik dalgalara  (RF/EMF) maruz kalan birinde uzun y?llar sonra ortaya ç?kabilecek sa?l?k etkileri konusunda bilimsel veriler henüz yeterli de?il. Çünkü ...

Devamını Oku »

Ben kimim? Sen kimsin? Biz kimiz?

“Birçok insanla anla?am?yorum” “O, sanki ruh ikizim” Biri ile anla??p anla?amayaca??m?za kim karar veriyor? ——————————————————————————————- Konunun bilimsel arka plan ve literatürünün karma??kl???na çok de?inmeden bir benzetme yoluyla size bu söylemlerin nas?l olu?tu?unu aç?klamak istiyorum. Bir banka dü?ünelim. Bu bankan?n içinde kocaman bir kasa.. ?çerisinde milyonlarca bozuk para oldu?unu dü?ünün. T?pk? Hobbit filmindeki Bilbo Baggins’in ejderhayla kar??la?t??? alt?n dolu kale gibi.. Bu bozuk paralar?n her biri, sizin do?umdan itibaren ya?ad???n?z deneyimler, çevreyi gözlemlemeniz, çocukluktaki duygu- davran??lar?n?z ve ebeveynlerinizin duygu-davran??lar?n?n size aktar?lmas? sonucu olu?maktad?r. Örne?in; annenizin size ...

Devamını Oku »