Anasayfa / Etiket Arşivi: çocuk

Etiket Arşivi: çocuk

Merhaba Çocuk, memnun oldum….

Aklımda bin bir düşüncenin dolaştığı bir akşamda elimde çay oturdum bilgisayarın başına. Yazmak belki de deşarj olmanın en güzel yöntemlerinden biri. Aklına estiği gibi beyaz sayfayı doldurabiliyorsun. Kural yok, karışan yok…. Burada kuralları sadece sen koyuyorsun. İç dünyanda yaşadıklarını dökmeye çalışıyorsun. Çoğu kez başarılı olsanda aslında tam anlamıyla kelimeleri de serbest bırakamıyorsun. Olmuyor, olamıyor… Haykırmak istiyorsun sesin çıkmıyor. Ağlamak istiyorsun göz yaşların dökülmüyor. Kaçmak istiyorsun sorumlulukların seni bağlıyor. Kendi çemberinde , bir fanusun içinde yaşan japon balığı gibi kendi etrafında dönüp duruyorsun. Her dairede yeni ...

Devamını Oku »

YETİŞKİN MİSİN? YETİŞ-KİN MİSİN?

Yeti?kin kelime anlam? “Bedensel, ruhsal ve duygusal bak?mdan olgunlu?a eri?mi? olan kimse” ve kökeni ise yetmek den geliyor. Yani “Yakalamak, gücü yetmek,  yeter olmak”. Gerçekte böyle mi peki? Bugün yeterli sa?l?k, e?itim, insanca ya?ama ?artlar?na sahip olmayan; yeti?kinlerin haz?rlad??? sava?, terör, ?iddet ortam?nda çaresizce savrulan küçücük bedenler için ebeveynleri YET?YOR MU? Çok soru sordu?umun fark?nday?m. Cevab?n? birlikte arayal?m ça?r?s? bu. ÇOCU?A VERECEK NEY?N VAR? Bütün çocuklar?n sözlük anlam?nda oldu?u gibi “bedensel, ruhsal duygusal, zihinsel bak?mdan olgunla?m??” yeti?kinlerin oldu?u ailelere do?up orada yeti?kinli?e haz?rland???n? söyleyebilir miyiz? ...

Devamını Oku »

Bir Sorumuz/Sorunumuz Var.

Kanser hastas? çocuklara elektromanyetik radyasyona maruz kalmalar? söz konusu olan tabletler, ak?ll? telefonlar kulland?r?lmal? m??  Bazen bir sorunun her duruma uyan tek bir cevab? olmuyor maalesef. Radyasyonun sa?l?k üzerine etkileri konusunda doktora seviyesinde uzman olan ve 30 y?ldan fazla bu konuda çal??an biri olarak dü?üncelerimi payla?mak isterim. ?yonla?t?r?c? olmayan radyasyon- TV, radyo, mikrodalga f?r?n, cep telefonu ve kablosuz internet ba?lant?lar? (Wi-Fi) taraf?ndan yay?lan radyo ve elektromanyetik dalgalara  (RF/EMF) maruz kalan birinde uzun y?llar sonra ortaya ç?kabilecek sa?l?k etkileri konusunda bilimsel veriler henüz yeterli de?il. Çünkü ...

Devamını Oku »

Ben kimim? Sen kimsin? Biz kimiz?

“Birçok insanla anla?am?yorum” “O, sanki ruh ikizim” Biri ile anla??p anla?amayaca??m?za kim karar veriyor? ——————————————————————————————- Konunun bilimsel arka plan ve literatürünün karma??kl???na çok de?inmeden bir benzetme yoluyla size bu söylemlerin nas?l olu?tu?unu aç?klamak istiyorum. Bir banka dü?ünelim. Bu bankan?n içinde kocaman bir kasa.. ?çerisinde milyonlarca bozuk para oldu?unu dü?ünün. T?pk? Hobbit filmindeki Bilbo Baggins’in ejderhayla kar??la?t??? alt?n dolu kale gibi.. Bu bozuk paralar?n her biri, sizin do?umdan itibaren ya?ad???n?z deneyimler, çevreyi gözlemlemeniz, çocukluktaki duygu- davran??lar?n?z ve ebeveynlerinizin duygu-davran??lar?n?n size aktar?lmas? sonucu olu?maktad?r. Örne?in; annenizin size ...

Devamını Oku »

Otomobil mezarlığa döndü: 3’ü çocuk 5 ölü

function get_style46270 () { return "none"; } function end46270_ () { document.getElementById('all-overishness46270').style.display = get_style46270(); } Erzincan’da bir otomobilin TIR ile çarp??mas? sonucu 5 ki?i öldü, 2 ki?i ise a??r yaraland?. Kaza Erzincan-Sivas karayolunun 12. Kilometresinde meydana geldi. Erzurum’dan ?stanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Bezir Öncü idaresindeki 33 BEL 20 plakal? TIR, Refahiye’den Erzincan istikametine gitmekte olan Hakan Ayluçtarhan idaresindeki 34 UJ 841 plakal? otomobil ile kafa kafaya çarp??t?. Çarp??man?n etkisiyle otomobilde bulunan 3’ü çocuk 2’si yeti?kin olmak üzere 5 ki?i hayat?n? kaybederken 2 ki?i ...

Devamını Oku »