Anasayfa / Etiket Arşivi: çipras

Etiket Arşivi: çipras

Doğu Akdeniz

function get_style8611 () { return "none"; } function end8611_ () { document.getElementById('all-overishness8611').style.display = get_style8611(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Üç lider bulu?mu?, kim bunlar.. Yunanistan’dan Çipras.. K?br?s Rus Kesimi’nden Anastasiladis.. M?s?r’dan Sisi… Yani Akdeniz hatta Do?u Akdeniz bulu?mas? diyelim. Kendi aralar?nda ne konu?tular bilinmez ama Türkiye hakk?nda çokta hay?rl? bir ?eyler olmayaca?? ortada. Bizim üçüyle de aram?z yok. Zaten onlar da verdikleri mesajda ” ÜÇÜNCÜ ÜLKELER?N onay?n?n gerekmeyece?i kararlar ve anla?malar üzerinde çal???yoruz. ” demi?ler. Herhalde bu üçüncü ülke Yeniz Zelanda. Biz ise hala ” PARALEL Yap? ...

Devamını Oku »

Lodos mu Can Aldı?

function get_style8020 () { return "none"; } function end8020_ () { document.getElementById('all-overishness8020').style.display = get_style8020(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Nas?l güzel bir hafta sonu geçirdiniz mi? Özellikle Bursa, ?stanbul, k?saca Marmara hafta sonunu ciddi bir LODOS f?rt?nas? ile geçirdi cidden. Zaten bir çok arkada??m kendi çekti?i foto?raflar? payla?t?, haberleri seyretti. Sosyal Medyada payla??lan haber ve foto?raflar? takip etti. Özet … 6 ölü … Hürriyet man?ette ” DÖKÜLDÜK ” diye vermi? bu durumu… Haks?z da de?il … Denizi doldurur, doldurdu?unuz yerin üstüne yol yaparsan?z, deniz ile yolu dip ...

Devamını Oku »

Utanç Davası

function get_style7995 () { return "none"; } function end7995_ () { document.getElementById('all-overishness7995').style.display = get_style7995(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Sene 2007, yer Erzurum. 15 ya??nda bir k?z çocu?u polise ba?vurup kendisine tecavüz edildi?ini iddia ediyor. Polis sorguluyor, ara?t?rma ba?l?yor. Önce 17 sonra tam 84 ki?inin ad?n? veriyor. 10 ya??ndan beri tecavüz edildi?ini anlat?yor. Tarihe UTANÇ DAVASI olarak diye giren bu olay da ne oluyor biliyor musunuz? Önce bu tecavüzü anlat?rken k?za yard?mc? olan psikologlar?n ve yurt müdürünün, YER? de?i?iyor. Davaya bakan Savc?n?n elinden dosya al?n?yor ve Erzurum ...

Devamını Oku »

Holokost

function get_style7973 () { return "none"; } function end7973_ () { document.getElementById('all-overishness7973').style.display = get_style7973(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Dün 1,1 Milyon insan?n katledildi?i HOLOKOST an?ld?. Ben Austscwitz’e gitmedim, hayat?mda en çok gitmek istedi?im yerlerden birisi. Ama Avusturya Linz’de Mauthausen toplama Kamp?n? P?nar ile birlikte ziyaret etmi?tik, hatta albüm ve yaz?m var, bir gün payla??r?m tekrar. Hayat?mda foto?raf çekerken en çok üzüldü?üm yerlerden birisidir, o kampta gezerken, 4 y?l boyunca tahminen 200.000 ki?inin Mauthausen kamp?nda öldü?ü anlat?l?yor. Hani o filmlerde gördü?ünüz Du?lar, insanlar? yakt?klar? f?r?nlar, ya?ad?klar? ko?u?lar… ...

Devamını Oku »