Anasayfa / Etiket Arşivi: çin

Etiket Arşivi: çin

Yine Çin, yine yürüyen merdiven kazası

function get_style42274 () { return "none"; } function end42274_ () { document.getElementById('all-overishness42274').style.display = get_style42274(); } S?k s?k yürüyen merdiven kazalar?yla gündeme gelen Çin’den yine benzer bir haber geldi. Hunan eyaletindeki bir al??veri? merkezinde yürüyen merdivenlerde dü?en küçük çocu?un eli iki basamak aras?na s?k??t?. Çocuk ac?yla bayg?nl?k geçirirken, annesi ç??l?k ç??l??a yard?m istedi. Yürüyen merdiven hemen durdurulurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kurtarma operasyonuna ba?lad?. K?sa bir çal??man?n ard?ndan küçük çocu?un eli s?k??t??? yerden kurtar?ld?. Elin deforme oldu?u görülürken, hastaneye kald?r?lan çocu?unu hayati tehlikesinin olmad??? ...

Devamını Oku »

Köprü bile Çin malı

function get_style40410 () { return "none"; } function end40410_ () { document.getElementById('all-overishness40410').style.display = get_style40410(); } Köprü bile Çin mal? Çin’de bir köprünün çökü?ü kameralara böyle yans?d?. Görüntülerde bir motosikletin köprüde ilerledi?i görülüyor. Köprünün sonuna do?ru gelen sürücü, bir anda a?a?? do?ru dü?üyor. Ya?murun ve rüzgâr?n etkisiyle y?k?lan köprü motosikletlinin a??r yaralanmas?na neden oluyor. (?HA) Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem ...

Devamını Oku »

Cami imamına cin değil cinci hoca çarptı 

function get_style37501 () { return "none"; } function end37501_ () { document.getElementById('all-overishness37501').style.display = get_style37501(); } ?zmir’de ya?ayan ?mam H. E e?inin hastal???na çare aramak için gitti?i ‘cinci hoca’ lakapl? ki?i taraf?ndan ‘Size koruma olarak dedeler verece?im, hastal???n?za iyi gelecek” diyerek 110 bin lira doland?r?ld?. ?zmir’in Menemen ilçesinde imaml?k yapan 50 ya??ndaki H.E., e?inin hastal???na çare aramak için gitti?i ‘cinci hoca’ lakapl? ki?inin kendisini doland?rd???n? belirtti. 29 y?ll?k imam H.E, e?inin uzun süredir çekti?i ba? a?r?s?na doktorlara gitmelerine ra?men çare bulamad?klar?n? ve kom?ular?n?n tavsiyesi üzerine “cinci ...

Devamını Oku »

Erdoğan Çin Devlet Başkanıyla görüştü

function get_style33406 () { return "none"; } function end33406_ () { document.getElementById('all-overishness33406').style.display = get_style33406(); } Cumhurba?kan? Erdo?an, Pekin’de Çin Devlet Ba?kan? Xi Jinping ile heyetler aras? görü?me gerçekle?tirdi. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Ba?kan? Xi Jinping’in davetlisi olarak gitti?i Çin’de temaslar?na devam ediyor. Erdo?an, ba?kent Pekin’deki temaslar? kapsam?nda resmi kar??lama töreninin ard?ndan heyetler aras? görü?emeye geçti. Erdo?an, ve Çin Devlet Ba?kan? Xi Jinping ba?kanl???nda gerçekle?tirilen heyetler aras? görü?meye D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, Ula?t?rma, Denizcilik ve ...

Devamını Oku »

Erdoğan Çin Başbakanı ile görüştü

function get_style33213 () { return "none"; } function end33213_ () { document.getElementById('all-overishness33213').style.display = get_style33213(); } Cumhurba?kan? Erdo?an, Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Ba?bakan? Li Keqiang ile bir araya geldi. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Ba?kan? Xi Jinping’in davetlisi olarak ziyaret gerçekle?tirdi?i Çin’de temaslar?na ba?lad?. Erdo?an, ba?kent Pekin’deki temaslar? kapsam?nda Çin Halk Cumhuriyeti Ba?bakan? Li Keqiang ile bir araya geldi. Ulusal Halk Kongresi’nde gerçekle?tirilen görü?meye D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu, Sa?l?k Bakan? Mehmet Müezzino?lu, Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Feridun Bilgin, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekci ...

Devamını Oku »