Anasayfa / Etiket Arşivi: CHP’li

Etiket Arşivi: CHP’li

CHP’li vekilden ’Soma davası’ değerlendirmesi

function get_style42440 () { return "none"; } function end42440_ () { document.getElementById('all-overishness42440').style.display = get_style42440(); } CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Y?ld?z Biçer, “Soma, Türkiye’de ya?ad???m?z bütün ölümlerin, bütün ac?lar?n, antidemokratik uygulamalar?n adeta küçük bir sahnesi gibi” dedi. 301 i?çinin hayat?n? kaybetti?i, 162 i?çinin de yaraland??? Soma maden kazas?n?n ceza davas?na Akhisar A??r Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. 18 A?ustos’ta ba?layan ve bugün 3’üncü duru?man?n 3’üncü celsesinin görüldü?ü duru?mada tutuklu san?klardan vardiya amiri ve i?letme müdür yard?mc?s? ?smail Adal?’n?n çapraz sorgusu yap?ld?. Mahkeme heyeti, celseye saat 14.00’a ...

Devamını Oku »

CHP’li vekil: ’’Ebu Leheb gibi elleri de kurusun’’

function get_style41609 () { return "none"; } function end41609_ () { document.getElementById('all-overishness41609').style.display = get_style41609(); } Akhisar A??r Ceza Mahkemesinde devam eden Soma maden kazas? ceza davas?na kat?lan CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Y?ld?z Biçer mahkemeye verilen arada yapt??? aç?klamada, 4 A?ustos tarihinde Bakanlar kurulu karar? ile madenlerde kullan?lan yanmaz ateks malzeme kullan?m?n?n i?letmelerin inisiyatifine b?rak?lmas?na tepki gösterdi. Çapraz sorgulamayla 3’üncü duru?mas?na ba?layan Soma maden kazas? ceza davas?na kat?lan CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Y?ld?z Biçer mahkemeye verilen arada davayla ilgili de?erlendirmede bulundu. Biçer, “Bugün Soma ...

Devamını Oku »

CHP’li vekil:“Türkiye yeni bir hükümetle seçime gitmelidir”

function get_style40194 () { return "none"; } function end40194_ () { document.getElementById('all-overishness40194').style.display = get_style40194(); } Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ?stanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Seçim do?ru bir karar de?ildir ama çaresiz kal?n?yor ise elbette Türkiye seçimi deneyecektir. Türkiye yeni bir hükümetle seçime gitmelidir” dedi. CHP’li Hamzaçebi, TBMM’de gazetecilerin sorular?n? cevaplad?. Hamzaçebi, nas?l bir hükümetle seçimlere gidilece?i sorusu üzerine Ba?bakan ve AK Parti Genel Ba?kan? Davuto?lu’nun MHP ile görü?mesini ve daha sonra da görevi Cumhurba?kan?’na iade etmesini beklemek gerekti?ini söyleyerek, Cumhurba?kan?’n?n yeni bir görevlendirme yapmas?n?n gerekti?ini ifade ...

Devamını Oku »

CHP’li Vekil: “AKP-CHP koalisyonuna uzağım”

function get_style38510 () { return "none"; } function end38510_ () { document.getElementById('all-overishness38510').style.display = get_style38510(); } Tatil için iki günlü?üne Mu?la’n?n Marmaris ilçesine gelen CHP ?zmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tuncay Özkan, partisinin ilçe te?kilat?na ziyarette bulundu. Partililere seslenen Özkan, kendisinin AK Parti-CHP koalisyonuna kar?? oldu?unu ancak ülke için en hay?rl?s?n?n olmas?n? istedi?ini söyledi. CHP ilçe binas?nda partililere seslenen Özkan, Türkiye’nin belirsizlik durumunun bir an önce sonlanmas? gerekti?ini kaydetti. “?nsanlar?m?z?n hak etti?i ayd?nl?kta ya?amas?, parti olarak bizlerin birincil talebidir” diyen Tuncay Özkan, “Biz Türkiye’nin adalet, ...

Devamını Oku »

CHP’li Milletvekili Biçer: Her an her şey olabilir

function get_style38451 () { return "none"; } function end38451_ () { document.getElementById('all-overishness38451').style.display = get_style38451(); } Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Y?ld?z Biçer, koalisyon görü?meleri konusunda Meclis’te her an her ?eyin olabilece?ini söyledi. CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Veli A?baba ba?kanl???nda Zonguldak’?n Muslu ve Çatala?z? beldelerinde yap?lmak istenen yeni termik santrallere kar?? eylem yapan yöre halk?na destek olmak üzere bölgeye giden 19 milletvekilinden biri olan Manisa Milletvekili Tur Y?ld?z Biçer, CHP Manisa ?l Binas?’nda bas?n toplant?s? düzenledi. Zonguldak’ta ya?anan süreci ve koalisyon kurma çal??malar?n? de?erlendiren ...

Devamını Oku »