Anasayfa / Etiket Arşivi: cd4

Etiket Arşivi: cd4

Berlin, Londra.. Şimdi de Sydney’li hasta… HIV kendi kendine yok oldu!

KIRMIZI KURDELE İSTANBUL Derneği’nin HIV ile ilgili bilgilendirici makalelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. HIV kendi kendine yok oldu! Avusturalya’nın Sidney kentinde yaşayan bir HIV pozitif bugüne kadar hiç ilaç kullanmadığı halde, tanı aldıktan yıllar sonra HIV enfeksiyonu kendiliğinden yok oldu. “Vaka-C135” adı verilen olayın, normal şartlarda bir arada olması mümkün olmayan bazı özel durumların, kendiğinden bir araya gelmesiyle gerçekleştiği belirtildi. Vaka ile ilgilenen araştırmacılar, C135 kodu verilen hastada gözlemlenen durumun aslında, HIV’in insan vücudundan nasıl tamamen atılabileceğini anlamanın çok kolay olmayacağını ve eğer mümkünse bile ...

Devamını Oku »

HIV Testi Yaptırmak İçin 6 Harika Sebep

?ster alt? ayda bir ister alt? y?lda bir olsun, kimileri için HIV testi yapt?rmak daima korkutucu bir fikirdir. Bu korkuyu a?abilen pek çok ki?i için ise, testi yapacak ki?i ya da kuruma, olas? tüm sonuçlara dair mutlak bir güven duymak bir o kadar imkans?zd?r.Bir di?er gerçek ise ?u; HIV negatifseniz bu de?eri ömür boyu  korumak istersiniz ve yapt?rd???n?z her test bu iste?e hizmet eden bir araçt?r. Fakat geçmi?te HIV ile enfekte olduysan?z bunu bilmek, bilmemekten iyidir. Çünkü tedaviye, ilaca eri?mek yani normal ya?ant?n?z? sürdürmek ancak bunu ...

Devamını Oku »

HIV’in Yaşam Döngüsü ve Neden Çoklu Tedavi Stratejileri Birarada Kullanılır?

function get_style8157 () { return "none"; } function end8157_ () { document.getElementById('all-overishness8157').style.display = get_style8157(); } Kronik HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullan?lan ilaçlar bir çok yoldan etki ederler. Ancak nas?l ve hangi yollardan etkin olduklar?n? anlamak için virusun ya?am döngüsüne bakmak gerekecektir. E?er zihnimizde HIV’in ya?am döngüsü bir foto?rafa dönü?ürse, tedavinin önemini kavramak ve ona ba?l? kalmak daha da kolay olabilir. Ekteki figür bu konuda oldukça aç?klay?c? geldi gözüme. E?er bir CD4 i?areti ta??yan hücre HIV ile enfekte olursa bu hücre yüzlerce yeni HIV yapmaya ba?l?yor. Yeni ...

Devamını Oku »

Artık HIV’de Daha Fazla “Kür” Sesi Duyuyoruz

function get_style8014 () { return "none"; } function end8014_ () { document.getElementById('all-overishness8014').style.display = get_style8014(); } Geçti?imiz günlerde bir takipçim ?öyle bir gözlemini payla?t? benimle: “Art?k HIV’de daha fazla kür (kesin tedavi; cure) kavram? ile kar??la??yoruz”. Bu do?ru. Kombine antiretroviral tedavi alanlar, e?er ola?an d??? bir geli?me yoksa kronik HIV enfeksiyonlar?ndaki ilerlemeyi durdururlar. Tedaviye eri?ebilmi? ve geç kalmam??larsa e?er ya?ad?klar? ömür, HIV negatif bireylerle ayn? k?yaslamaya sahiptir. Tedavi pahal?d?r ve her gün tablet kullanmak s?k?nt? veriyor olabilir. Ancak tedaviye eri?im kesilirse, HIV tekrar kan dola??m?nda ölçülebilir ...

Devamını Oku »

Arka Plan

function get_style7902 () { return "none"; } function end7902_ () { document.getElementById('all-overishness7902').style.display = get_style7902(); } Bir virus, ço?almak için canl? bir hücreyi enfekte etmelidir. Teknik olarak viruslar anlad???m?z formda canl?lar de?ildir (buras? ilginç de?il mi?) Viruslar?n ya?amas? ve ço?almas? için canl? hücreler gerekir. Ama ilginç olan içine girdikleri hücreleri, ço?alma mekanizmalar?n? ele geçirdikten sonra kendileri için çal??maya ikna etmeleridir (bir tür korsanl?k). Viruslar, içine girdikleri hücrenin DNA’s?na kendi DNA’lar?n? gizleyebilirler (burada DNA, içine girilen hücrenin “bina plan?” gibidir). Hücrenin çal??ma hayat?nda bir patron bulunur ve ...

Devamını Oku »