Anasayfa / Etiket Arşivi: çatışma

Etiket Arşivi: çatışma

2 teröristin yaralandığı çatışma kamerada !

function get_style42442 () { return "none"; } function end42442_ () { document.getElementById('all-overishness42442').style.display = get_style42442(); } Van’?n Çatak ilçesinde teröristlerin Emniyet Müdürlü?ü ve ?lçe Jandarma Komutanl???’na düzenledi?i sald?r? ve ya?anan çat??mada 2 teröristin yaralanmas? kameraya yans?d?. Van’?n Çatak ilçesinde 1 A?ustos 2015 tarihinde ?lçe Emniyet Müdürlü?ü ile ?lçe Jandarma Komutanl???’na yap?lan sald?r?n?n ard?ndan güçleri ile PKK’l?lar aras?nda ç?kan çat??mada 2 terörist vuruldu. Sald?r? ve ya?anan çat??ma anlar? saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir minibüsle Emniyet Müdürlü?ü ve ?lçe Jandarma Komutanl???’na gelen bir grup teröristin, yolun kenar?nda pusu ...

Devamını Oku »

Komiserin şehit olduğu çatışma kamerada

function get_style42383 () { return "none"; } function end42383_ () { document.getElementById('all-overishness42383').style.display = get_style42383(); } Hakkari’nin ?emdinli ilçesinde Komiser Ahmet Çamur’un ?ehit oldu?u çat??man?n görüntüleri ortaya ç?kt?. 15 A?ustos günü ?emdinli-Yüksekova karayoluna barikat kuran teröristlerle güvenlik güçleri aras?nda çat??ma ç?km??t?. Çat??mada Özel Hareket Komiseri Ahmet Çamur’un ?ehit edilmesinin hemen ard?ndan çekilen görüntüler ortaya ç?kt?. Görüntülerde, kur?un ya?muru alt?nda silah arkada?lar? taraf?ndan z?rhl? araca ta??nan Çamur’a sa?l?k görevlileri taraf?ndan yol ortas?nda dakikalarca kalp masaj? yap?l?yor. Yolun üst taraf?ndaki PKK üyeleri taraf?ndan aç?lan ate?e kar??l?k ‘Kirpi’ ad? ...

Devamını Oku »

Diyarbakır’da çatışma: 1’i ağır 4 asker yaralı

function get_style41635 () { return "none"; } function end41635_ () { document.getElementById('all-overishness41635').style.display = get_style41635(); } Diyarbak?r’?n Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri aras?nda bulunan k?rsal alanda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist aras?nda ç?kan çat??mada 1’i a??r 4 asker yaraland?. Edinilen bilgiye göre, Lice, Hani ve Kocaköy k?rsal?nda bir grup terörist ile güvenlik kuvvetleri aras?nda çat??ma ç?kt?. Çat??mada 1’i a??r 4 asker yaraland?. Yaral? askerlerin bölgeye sevk edilen helikopterlerle Diyarbak?r’a sevk edildi?i belirtilirken, teröristlerle güvenlik kuvvetleri aras?nda çat??malar?n devam etti?i bildirildi. Diyarbak?r 7. Kolordu Komutanl???’ndan havalanan ...

Devamını Oku »

Şırnak’ta çatışma: 2 kadın yaralı

function get_style41535 () { return "none"; } function end41535_ () { document.getElementById('all-overishness41535').style.display = get_style41535(); } ??rnak’ta, PKK’n?n ?ehir yap?lanmas? olan YDG-H üyeleri ile güvenlik güçleri aras?nda silahl? çat??ma ç?kt?. Çat??ma s?ras?nda 2 kad?n yaraland?. Edinilen bilgilere göre, merkez Ye?ilyurt, Dicle, Bahçelievler ve Vak?fkent mahallelerinde polisin mahalleye girmesini engellemek için YDG-H’l?lar taraf?ndan barikatlar kuruldu. Mahalleye girmek isteyen polislerle göstericiler aras?nda sabaha kar?? saat 04.00’da silahl? çat??ma ba?lad?. Vak?fkent Mahallesi’nin baz? sokaklar?nda pe? pe?e ?iddetli patlama ya?and? ve patlama sonras? silah sesleri yükseldi. Güvenlik güçleri çok say?daki ...

Devamını Oku »

Hakkari ve Yüksekova’da çatışma sesleri

function get_style41456 () { return "none"; } function end41456_ () { document.getElementById('all-overishness41456').style.display = get_style41456(); } Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezinde silah seslerinin ard?ndan büyük bir patlama sesi duyuldu. Hakkari Medrese mahallesinde ise yo?un gazdan dolay? bir çok aile etkilendi. Yüksekova ilçesinde ak?am saatlerinde ba?layan olaylar devam ediyor. ?lçe silah sesleri ile yank?lan?rken saat: 01:30 s?ralar?nda ise büyük bir patlama sesi duyuldu. ?lçede yaralananlar?n olup olmad??? hakk?nda ise bilgi al?nam?yor. Hakkari merkez Medresi mahallindeki olaylar ise devam ediyor. Z?rhl? araçlar e?li?inde mahallede bekleme yapan onlarca z?rhl? araçtan ...

Devamını Oku »