Anasayfa / Etiket Arşivi: Çankaya

Etiket Arşivi: Çankaya

Çankaya Köşkü’nde kritik toplantı !

function get_style35195 () { return "none"; } function end35195_ () { document.getElementById('all-overishness35195').style.display = get_style35195(); } Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, Çankaya Kö?kü’nde Do?u ve Güneydo?u Anadolu illerinden baz? sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileriyle bulu?tu. Toplant?n?n gündeminde son terör operasyonlar? ve çözüm süreci yer ald?. Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, Çankaya Kö?kü’nde Do?u ve Güneydo?u Anadolu illerinden gelen baz? sivil toplum kurulu?u temsilcileriyle bir araya geldi. Ba?bakan Davuto?lu ba?kanl???ndaki toplant?ya e?i Sare Davuto?lu, Ba?bakan Yard?mc?s? Yalç?n Akdo?an, G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Mehdi Eker, AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Be?ir Atalay ...

Devamını Oku »

Çankaya Köşkü’nde sürpriz zirve

Ba?bakan Ahmet Davuto?lu’nun ba?kanl???nda sürpriz bir Güvenlik Zirvesi gerçekle?tirilecek. Güvenlik Zirvesi, Ba?bakanl?k Çankaya Kö?kü’nde saat 15.30’da Ba?bakan Ahmet Davuto?lu’nun ba?kanl???nda gerçekle?tirilecek. (iHA)

Devamını Oku »

Çankaya Köşkü’nde ekonomi zirvesi

function get_style23092 () { return "none"; } function end23092_ () { document.getElementById('all-overishness23092').style.display = get_style23092(); } Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, ekonomi kurmaylar?yla bir araya geldi. Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, ekonomi kurmaylar?yla Çankaya Kö?kü’nde bir araya geldi. Toplant?da, bölgedeki geli?meler ba?ta olmak üzere, Suriye’deki geli?melere ba?l? olarak gerçekle?en mülteci ak?n? ve Yunanistan’daki ekonomik krizin ele al?nmas? bekleniyor. Toplant?ya; Ba?bakan Yard?mc?s? Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Fikri I??k, Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakan? Nurettin Canikli, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekci, Kalk?nma Bakan? Cevdet ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet

function get_style7389 () { return "none"; } function end7389_ () { document.getElementById('all-overishness7389').style.display = get_style7389(); } Ben Fikriye’yi severim..benim için Fikriye a?t?r,tutkudur,sayg?,sevgi belki birazc?k korku ama kesinlikle a?kt?r…Latife ..Latife sanki i?in mant?k k?sm? gibi gelir bana ..evet Latife de a??k olmu?tur ama O’nunki Fikriye’nin a?k? gibi de?ildir O’nunki daha çok otoriteye duyulan a?kt?r ama Fikriye öyle mi… Fikriye benim için haks?zl?kt?r..günahs?zd?r Fikriye ..tek bildi?i bir evi çekip çevirmek ve sadakatle,büyük bir a?kla,tutkuyla ba?l? oldu?u ki?iyi mutlu etmek için elinden geleni yapmak..O de?il midir Çankaya’y? Çankaya yapan…en ...

Devamını Oku »

Gecikmiş bir merhaba!

function get_style2081 () { return "none"; } function end2081_ () { document.getElementById('all-overishness2081').style.display = get_style2081(); } De?erli Webunya ailesi, sevgili okurlar… Hepinize merhaba! Bundan aylar önce “Bozk?ra güzelleme” ba?l?kl? yaz?mla sizlere “Merhaba!” demi?tim asl?nda. Sal? günü de “Ba?bakan bizim babam?z m??” ba?l?kl? yaz?mla sizlerle oldum. Sevgili genel yay?n yönetmenimiz Kerem Ate?’in ça?r?s?yla Webunya ailesine kat?ld?m. Aran?zda olmaktan memnunum, mutluyum. Yaz? deneyimim yok de?il; geçmi?te Radikal ?ki’nin “Gençlerden” sayfas?nda yay?mlanm?? yaz?lar?m olmu?tu, yay?mlanmam?? yaz?lar?m da… Öyle bir dünyada ya??yoruz, Türkiye de öyle bir ülke ki bazen hepimiz ...

Devamını Oku »