Anasayfa / Etiket Arşivi: bursa

Etiket Arşivi: bursa

Bursa şehidini 300 araçlık konvoy ile karşıladı

function get_style42520 () { return "none"; } function end42520_ () { document.getElementById('all-overishness42520').style.display = get_style42520(); } Siirt’te may?nl? tuzak sonucu ?ehit olan Bursal? jandarma çavu? Bahad?r Ayd?n’?n cenazesi Bursa’ya getirildi. ?ehidin cenazesi Türk Bayrakl? 300 araçl?k konvoyla Ulucami’ye götürüldü. Siirt’teki törenin ard?ndan 26 ya??ndaki k?sa dönem asker olan Ayd?n’?n cenazesi uçakla Ankara’ya getirildi. Jandarma Genel Komutan?’n?n emriyle jandarmaya ait helikopter cenazeyi Bursa’ya ula?t?rd?. Garnizon ve Bursa Jandarma Bölge Komutanl???’n?n bahçesine inen helikopteri askerler ve ?ehidin yak?nlar? kar??lad?. ?ehidin babas? Muhsin Ayd?n ve annesi Emine Ayd?n evlerinden ...

Devamını Oku »

Allah Kabul Etsin

function get_style5686 () { return "none"; } function end5686_ () { document.getElementById('all-overishness5686').style.display = get_style5686(); } Bursal? bir çocuksan?z, ya?ad???n?z ?ehirde olan biteni dinleyerek büyümü?sünüz demektir. Ak?ll? telefonlar?na hapsolmu? yeni neslin aksine siz, sokak sokak oyunlarla e?lenmi?, Cuma namaz?ndan ç?kan cemaate selam vermi?, tarihi camilerle ilgili anlat?lan efsanelere hayret etmi?sinizdir. Buras? Bursa’d?r ne de olsa… Ta?? topra?? alt?n olmasa da, bamba?ka bir hikâye ç?kar kald?rd???n?z her ta??n alt?nda. Ulu Cami’nin yap?l?? hikâyesini dinlemi?sinizdir, tam olarak kaç kubbesi var biliyorsunuzdur.  Karagöz ile Hacivat neden öldürüldü kimse bilmiyorsa ...

Devamını Oku »

Benim sessiz şehrim…

function get_style3819 () { return "none"; } function end3819_ () { document.getElementById('all-overishness3819').style.display = get_style3819(); } Güzel günler görmek için ne kadar beklersek bir o kadar daha bekleyece?iz korkusuyla, yava? da olsa güzel günlere yürüyece?iz umudu aras?nda s?k???p kalm?? durumday?m. Bu ?ehir, bir gün sevip bir gün nefret etti?im, aram?zdaki organik ba?a anlam veremedi?im, kaçmaya çal??t?kça dibine batt???m bu ?ehir ve bu ?ehrin trafikte aslan tepkide sessiz insanlar?… Haberleri ya da sosyal medyay? takip edenler bu söylediklerime anlam veremeyebilir zira sokaklar doldu ta?t?. Ama sanki hep ...

Devamını Oku »

Korku Sandığı Açılıyor!

function get_style1474 () { return "none"; } function end1474_ () { document.getElementById('all-overishness1474').style.display = get_style1474(); } http://www.youtube.com/watch?v=CEDyABjWIpg Bursa’n?n ilk korku filmi olma özelli?i ta??yan ‘Sand?k’ gün say?yor. Çekimleri 2 k?s?m halinde Bursa, Keles ve çevresi ile Kemaliye, Gelemiç Köyü ve Kocayayla’da gerçekle?tirilen film, Orhaneli ve Mustafakemalpa?a’da yap?lacak son çekimlerin ard?ndan, 2014 y?l?nda sinemaseverlerin be?enisine sunulacak. H. Mücahit Pehlivan, Bü?ra Ak ve Görkem Pehlivan taraf?ndan kaleme al?nan Sand?k, H. Mücahit Pehlivan’?n yap?mc?l??? ve yönetmenli?inde haz?rlan?yor. Klasik korku filmlerinin d???nda zengin görsel ögelerle renklenen film, makyaj sanatç?s? Yasemin ...

Devamını Oku »