Anasayfa / Etiket Arşivi: Boşanma

Etiket Arşivi: Boşanma

SOSYAL MEDYADA DEDEKTİFLİĞİNİN HUKUKİ BOYUTU

Dedektiflik ile ilgili ülkemizde bir yasa olmasa da uzun süredir dedektiflik adı altında firmalar olduğu görülmektedir. Özel dedektiflik adı altında eş takibi, Boşanma Davaları Delil – İspat, Adres Tespiti, Evlilik Öncesi Araştırma, Sosyal Medya takibi gibi hizmetler vaat ediyorlar. İnternetin ve Sosyal Medya kullanımının gelişmesi ile bu alanda da takip hizmeti vaatleri söz konusu olmaya başladı. Yazımızda Sosyal Medyada kişilerin hakkında bilgilerin araştırılması, takip edilmesi, bu bilgilerle başka bilgiler elde edilmesinin yasal boyutunu değerlendireceğiz. Ülkemizde özel dedektiflik ile ilgili yasal sınırların açıkça belirlendiği bir düzenleme ...

Devamını Oku »

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri 2

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri 2

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri 2 Geçen hafta Yargıtay’a göre boşanma sebebi olan kavramları anlatmaya başlamıştım. Bu haftada Yargıtay’ın boşanma sebebi olarak gördüğü sıkça bilinen ve bilinmeyen sebepleri anlatmaya devam edeceğim. Hastalığı İle İlgilenmemek Yargıtay’ın boşanma sebebi olarak gördüğü bir kavramda eşlerin birbirlerinin hastalığı ile ilgilenmemesi olmuştur. Yargıtay genel olarak aile birliği içerisinde eşlerin birbirlerinin zor durumlarında destek olmamasını boşanma sebebi saymaktadır. Fakat bu konu Yargıtay kararlarında birçok kez açıkça belirtilmiştir. Örneğin ameliyat olmuş eşi ile ilgilenmemek açıkça bir boşanma nedeni olarak belirtilmiştir. Yargıtay bir kararında ...

Devamını Oku »

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri 1

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri 1

function get_style1194 () { return "none"; } function end1194_ () { document.getElementById('all-overishness1194').style.display = get_style1194(); } Yarg?tay’a Göre Bo?anma Sebepleri 1 Bölüm Geçen Hafta Medeni Kanunda geçen bo?anma sebeplerini anlatm??t?k. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Medeni kanunda mu?lak olarak belirtilen ve uygulama da örneklendirilen bo?anma sebebi olacak davran??lar? Yarg?tay kararlar? do?rultusunda anlataca??m. ?ddialar?n ?spatlanmas? Yarg?tay kararlar? do?rultusunda öncelikle iddia tek ba??na bo?anma nedeni say?lamayacakt?r. ?ddia edilen bo?anma sebeplerinin ispatlanmas? gerekmektedir. Yarg?tay?n ispat hukuku çerçevesinde aç?lan davan?n ispatlanamamas? durumunda davan?n red edilmesi gerekti?i yönünde birçok karar? bulunmaktad?r. ...

Devamını Oku »

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

function get_style521 () { return "none"; } function end521_ () { document.getElementById('all-overishness521').style.display = get_style521(); } Bo?anma Davalar?nda Maddi ve Manevi Tazminat Tazminat u?ran?lan maddi yada manevi bir zarar kar??l???nda bu zarar?n ekonomik olarak kar??l???n?n sa?lanmas?d?r. Aile Hukuku ve Bo?anma davalar?nda ise bo?anma sebebiyle ekonomik durumunda, sosyal statüsünde de?i?iklik olan ki?inin di?erinden daha az kusurlu veya e?it kusurlu olmas? halinde mahkemeden talep etti?i zararlar?n kar??l??? olarak maddi tazminat isteyebilir. Bo?anma davalar?nda maddi tazminat için ispat gereklidir. Manevi tazminat davas? ise bo?anma davalar?nda çe?itli nedenlerle verilebilir. Evlili?in ...

Devamını Oku »