Anasayfa / Etiket Arşivi: Basit

Etiket Arşivi: Basit

Türk Ceza Hukukunda Tehdit Suçları

function get_style5630 () { return "none"; } function end5630_ () { document.getElementById('all-overishness5630').style.display = get_style5630(); } TÜRK CEZA HUKUKUNDA TEHD?T SUÇLARI  Bu haftaki yaz?m?zda Türk Hukukunda tehdit suçlar?na de?inece?iz. Özellikle gençler aras?nda yayg?nca yap?lan bu eylemin neden suç oldu?u ve cezalar?n?n ne oldu?unu insanlar?n ma?duriyetini engelleme ad?na ve tehdit suçunun azalmas? ad?na aç?klayaca??z.  TEHD?T NED?R? Tehdit Türk Dil Kurumu sözlü?ünde “Gözda??” olarak ifade edilmi?tir. Kelime anlam? olarak ise “Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözda??, hiddet etme, gözda?? verme, korkutma” olarak çe?itli ?ekillerde ifade edilebilir. Hukuki olarak ...

Devamını Oku »