Anasayfa / Etiket Arşivi: barışmak

Etiket Arşivi: barışmak

Geçmişte mi, Yoksa Bugünde misin?

function get_style47167 () { return "none"; } function end47167_ () { document.getElementById('all-overishness47167').style.display = get_style47167(); } Nerede ?ikayet eden, m?zm?zlanan çözüm bulmak yerine hep sorunu ortaya koyan tarafta isen, orada as?l sorun sensin güzel dostum; Asl?nda sen muhte?em bir insans?n. Unuttu?un bir ?ey var. Hayat büyük konu?anlara hep büyük bedeller ödetmi?tir. Büyük dü?ünmekle büyük konu?mak aras?nda “büyük” fark vard?r. Ya?am mezarl??? kendini özgür zanneden kölelerle doludur.  Sürekli ?ikayet etmek sorunun bir parças? oldu?unun en büyük i?aretidir. Bu hiçbir ?eye itiraz etmeyece?in anlam?na gelmemeli. ?tiraz etmelisin hemde ...

Devamını Oku »

Savaştığınız Şey Güçlenir, Direndiğiniz Şey Direnir

function get_style46681 () { return "none"; } function end46681_ () { document.getElementById('all-overishness46681').style.display = get_style46681(); } “Sadece çocuklar ne arad?klar?n? bilirler” dedi küçük prens.  Bu sabah gözümü açmadan akl?ma dü?tü Antonine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens adl? kitab?. Asl?nda çocuklardan ö?renmek üzere yaz?lm?? bir kitap oldu?unu dü?ündüm hep. Onlar bilgeler ve büyüklere anlatmaya çal???yorlar. Tilki der ki küçük prense “??te benim s?rr?m. Çok basit: ?nsan sadece gönlüyle iyi görebilir. Gözler, as?l görülmesi gerekeni göremez.” Geçen haftan?n tüm dünyada vicdanlar? harekete geçiren görüntüsü,  sosyal medyaya dü?en sahile vurmu? ...

Devamını Oku »