Anasayfa / Etiket Arşivi: Astroloji

Etiket Arşivi: Astroloji

Ünlü Dr. Astrolog Şenay Yangel Ağustos Ayı Gökyüzü Enerjilerini yorumladı…

A?USTOS AYI GÖKYÜZÜ ENERJ?LER?  Kova ve Aslan burçlar?nda gerçekle?ecek Ay ve Güne? tutulmalar? ile fazlas? ile güçlü etkili enerjileri bar?nd?ran bir A?USTOS bizleri kar??lad?.  Astroloji de Ay ve Güne? tutulmalar? as?rlard?r önemle izlenmi? ve kay?t alt?na al?nm??t?r. Bu tutulmalar?n birey ve toplumsal olarak bize en önemli mesaj? daha iyi bir insan olmak için kendimize öz ele?tiride bulunmal? al??kanl?klar?m?z ba??ml?l?klar?m?z ve benimsedi?imiz çocuk ça?lar?m?zdan gelen çaresizlik dü?üncelerimizden öz güvensizliklerimizden uzakla?mam?z gereken enerjiler ile kar?? kar??yay?z.   Gu?nes? tutulmas?: Ay, Gu?nes? ile Du?nya’n?n aras?na geldig?i zaman ve Gu?nes?’in ...

Devamını Oku »

Dr.Astrolog Şenay YANGEL’den Hem Türkçe Hem de İngilizce Seminer Yayını!

Dr.Astrolog Gary Gomes ve Dr.Astrolog ?enay’den 26 ?ubat 2017 Türkiye saati ile 21:00 de Kepler College bünyesinde Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? ve Kuyruklu y?ld?z geçi?leri ile Astro- Kartografi Upayes ve 12 burca yans?malar?n?n anlat?yor. Kepler Collage bünyesinde 26 ?ubatta gerçekle?ecek Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? ve Kuyruklu y?ld?z geçi?leri ile Astro- Kartografi Upayes ve 12 burca yans?malar?n?n anlat?laca?? seminer için ba?vurulara devam ediyor… •President Enid Newberg •Dr. Gary Gomes •Dr. Senay Devi Yangel Bu f?rsat? kaç?rmamak için bugün 19.00’a kadar Kepler College linkini t?klay?p ...

Devamını Oku »

Dr.Astrolog Şenay YANGEL “26 ŞUBATTA BALIK BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA YANSIMASI” nı anlattı…

KOÇ: Bu hafta hayat?n?z? daha iyi hale getirmenin yollar?n? dü?ünebilir ve haftan?n ba?lang?c? olarak ?u an sahip oldu?unuz i?inizi ili?kilerinizi daha iyi hale getirecek f?rsatlar? ke?fedebilirsiniz. Heyecan verici geli?meler ile kar?? kar??ya oldu?unuz enerjiler sizleri güçlü k?lacak. Küçük ?eylerden heyecanlanabilir yükselen enerjinizle hayranl?k uyand?rabilirsiniz çevrenizde. Hafta ortas?ndan itibaren finansal konular da ve i? hayat?n?zda , ilerleme kaydedebilir ve do?ru yolu izlemek için uzun vadeli planlar?n üzerinde çal??abilirsiniz. Çar?amba günü, yönetici gezegeniniz Mars ?n Pluto ile olu?turaca?? kombinasyon ile rakipleriniz ile sava?abilir i?inize istedi?iniz zaman nas?l ...

Devamını Oku »

81 Doğumluyum Galiba Lanetliyim

function get_style3718 () { return "none"; } function end3718_ () { document.getElementById('all-overishness3718').style.display = get_style3718(); } Do?du?umuz gün y?ld?zlar nas?l s?ralanm??, evren bizim için neler planlam?? falan inanan biri de?ilimdir. Öyle haftal?k ayl?k y?ll?k burç yorumlar?n? da ciddiye almam. Tamam, belki konusunda uzman astrologlar vard?r ve belki de gezegenler hareket ettikçe ayaklar?m?z tersine gidiyordur ama bence bizim problemimiz ba?ka! Bizim derken, benimle ayn? y?l do?anlardan bahsediyorum elbette. ?u zavall? 81 ku?a??ndan… Bir kere bizim üretimimiz sorunluydu. Y?llarca ülkenin de?i?ece?i umuduyla sokaklar? dolduran gençler ya da aman ...

Devamını Oku »

Egemen TÖRELİ İLE “20 SORUDA KONUŞ BAKALIM”

“20 Soruda Konuş Bakalım” köşemin konuğu ; Astroloji Uzmanı ve “Aşkın Kılavuzu” kitabının yazarı, nam-ı diğer Burçlar Efendisi Egemen Töreli…  1 En sevdiğiniz kelime nedir? “mis mis” . 2 Nefret ettiğiniz kelime nedir? Bakarız. 3 Ne sizi heyecanlandırır? Gelen önemli, ani telefon. 4 Heyecanınızı ne öldürür?    Enerjim hep yüksektir , pozitif düşünürüm. Aynı etki uzun sürer. Hemen ardından çok kötü bir haber gelmesi gerekir ki heyecan gitsin. 5 En sevdiğiniz ses nedir? Yağmur sesi.  6 Nefret ettiğiniz ses nedir? Gürültülü olan kulağa hoş gelmeyen her şey ...

Devamını Oku »