Anasayfa / Etiket Arşivi: Aşk

Etiket Arşivi: Aşk

Yanlış Zaman Yanlış Karar mı, ZİNHAR!

Yıl sonu muhasebe faaliyetlerinin hızlandığı günlerdeyiz. Alacağım ne borcum ne? Geçmiş yıl ne getirdi ne götürdü sorguluyoruz. Bireysel yaşamlarımızda da durum farklı değil. Sürekliliği olan bir zaman dilimini takvimde bir noktada, geçmiş-gelecek, eski-yeni diye ayırıyoruz. Eskiye kötü, düşman, acımasız muamelesi yapıyoruz. Yeni bir sayfa açıp geçmiş yıl ya da yıllardan gerçekleşmemiş olanlar için kararlar yazılmaya başlanır. Gerçekten bunu yapmalı mıyız? Bireysel olarak kendini keşfetmekten çok, toplumca çizilen başarılı kimlik profiline uymanı teşvik eden Kişisel Gelişim öğretilerinde HEDEF ve KARAR kavramı çok önemlidir. Buna göre; Satın ...

Devamını Oku »

Anlatmak Ne Zor Bu Hali..

Bazen anlatmak zor geldi sustum bazen de çok cesurdum ama sen yoktun. Anlatmak istedikleri hayk?rmak istedikleri oluyor insan?n yüzüne kar?? büyük bir cesaretle her ?eyi anlatmak istiyor insan birisine. Cesaret edebiliyor mu? bence hay?r! korkular?m?z samimiyetimizin önüne geçiyor art?k. ?öyle bir dü?ünüyorum da kimlerin yüzüne neler söylemek isterdim bunlar korktu?umdan saklad???mdan de?il kaybetmeye cesaret edemedi?imden galiba. Ama varl?klar?n?n bana hiçbir anlam katmad??? o saçma sapan duygu yüzünden i?te. Biraz kar???k ba?lad?m konuya galiba ?öyle aç?klayay?m: Bazen baz? tenlerle kar??la??rs?n?z belki de sevi?irsiniz hani o kokunun ...

Devamını Oku »

Aşık Olunmaz, Aşka Düşülür.

‘’A?ka gönül ile dü?ersen yanars?n. Zeka ile dü?ersen kavrulursun. Ak?l ile dü?ersen ç?ld?r?rs?n. Duygu ile dü?ersen gülünç olursun. A?ka dü?mezsen kalabal??a kar???rs?n, ezilirsin. Sersem sersem bak?n?p durma, bir yol seç.’’ Özdemir ASAF Haz?r yaz sona eriyorken, yaz a?klar?n?n da sezonu kapan?yorken, ki umar?m mevsim de?i?ikliklerinden etkilenmeyen bir a?kt?r sizinkisi, a?k üzerine ?öyle kar??l?kla bir konu?al?m dedim. Tabi a?k? her yönden incelemek oldukça zor. A?k geni? bir sahada ele al?n?yor yüzy?llard?r, fakat biz birkaç aç?dan inceleyelim. ?lk sorulmas? gereken soru tabi ki ‘’A?k nedir?’’ Sonras?nda benim ...

Devamını Oku »

Tüketirken Tükendik Mi?

Doğduğumuz andan başlıyoruz toplam nefes kredimizi tüketmeye. Takdir, sevgi, ilgi, onay, kabullenilme için; başka bir deyişle daha çok sahip olmak için tüketiyoruz nefeslerimizi. Hazza odaklanıyoruz. Olduğumuz gibi beğenmiyoruz kendimizi, görünmek istediğimiz bir şablona uydurmaya çalışıyoruz. Giysi dolaplarımızı tıka basa belki bir kez bile giymeyeceğimiz kıyafetlerle, Buzdolabımızı, kilerimizi bozulup birkaç gün sonra atacağımız yiyeceklerle, Bedenimizi asla ihtiyaç duymadığı kadar çok besinle dolduruyoruz. Taksitlerini nasıl ödeyeceğiz diye uykularımızı kaçıran evler alıyor, Hiç sevmediğimiz işlere bizi getirip götüren arabalara tüketiyoruz gelirleri. Çocuklarımıza, torunlarımıza da kalsın diye istiflemeye çalışıyoruz ...

Devamını Oku »

Patlamanın altından aşk acısı çıktı

function get_style31090 () { return "none"; } function end31090_ () { document.getElementById('all-overishness31090').style.display = get_style31090(); } Elaz??’da bugün bir otelde meydana gelen patlaman?n alt?ndan a?k ac?s? ç?kt?. Olayda yaralananlardan birinin sevgilisi taraf?ndan terk edilmesi üzerine 3 arkada??yla alem yapt??? ve patlaman?n bu arada ya?and??? iddia edildi. Edinilen bilgiye göre olay, bugün 11.30 s?ralar?nda Çar?amba Mahallesi Hürriyet Caddesinde bir otelin 6. kat?ndaki odada meydana geldi. Otel odas?nda 3 ki?i yaralanm??, ilk incelemede patlaman?n nedeni olarak çakmaklar?n dolumunda kullan?lan gaz tüpleri oldu?u belirlenmi?ti. YARALILARIN K?ML?KLER? BEL?RLEND? Otel odas?ndaki ...

Devamını Oku »