Anasayfa / Etiket Arşivi: Alışveriş

Etiket Arşivi: Alışveriş

Ben De Bir Tüketiciyim

Market al??veri?leri hayat?m?z?n en önemli aya?? oldu. Eskiden çar?? pazar gezip fiyat ara?t?r?yorken; ?imdi ekonomik olman?n yolunu market kampanyalar?nda ar?yoruz. Tüketici olarak sürekli ekonomik ve indirimli olma konusunda en az marketlerin birbirleriyle rekabeti kadar bizler de bu konuda hummal? bir gayret içerisindeyiz. S?k s?k de?i?en fiyatlarla ilgili yeterince uyan?k olmad???m?zda ise eski fiyatla indirimli ürün ald???m?z? zannetme hatas?na dü?üveriyoruz. Burada hata kimde bunu incelemek ad?na ya?ad???m bir durumu anlatmak istedim. Bakal?m hep birlikte hatal? k?s?mlar? saptayabilecek miyiz?! Birkaç gün önce sabah saatlerinde Kad?köy Migros’ta yapt???m ...

Devamını Oku »

İngiliz alışveriş kralının yatı Marmaris’te

function get_style38932 () { return "none"; } function end38932_ () { document.getElementById('all-overishness38932').style.display = get_style38932(); } Dünya perakende devi ’Arcadia Group’un sahibi ?ngiliz i? adam? Philip Nigel Ross Green’in lüks yat? ’Lion Heart’ (Aslan Yürekli), Mu?la’n?n Marmaris ilçesine demirledi. Sabah saatlerinde körfezden giri? yapan 63 metre uzunlu?undaki mega lüks yat, aç??a demirledi. ?lçede yerli ve yabanc? turistlerin ilgi oda?? olan yata, zodiak botla erzak ikmali yap?ld?. Yatta ?ngiltere’nin dördüncü büyük zengini ünvan?na sahip Green veya yak?nlar?n?n bulunup bulunmad??? hakk?nda bilgi edinilemedi. 2006 y?l?ndan yap?lan yat, 50 ...

Devamını Oku »

Alışveriş merkezinde sürpriz evlenme teklifi

function get_style38275 () { return "none"; } function end38275_ () { document.getElementById('all-overishness38275').style.display = get_style38275(); } Eski?ehir’in Mihal?çç?k ?lçe Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Engin Eren, 3 ay önce gönlünü kapt?rd??? Alpu Belediyesi’nde görevli ekonomistti Ay?e Y?ld?z’a bir al??veri? merkezinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Ay?e Y?ld?z, Eski?ehir Bimeks ma?azas?nda görkemli bir ?ekilde onlarca ki?inin önünde evlenme teklif kar??s?nda büyük ?a?k?nl?k ya?ad?. Ma?aza ekranlar?nda ikilinin foto?raflar?n?n belirmesi ile “Benimle evlenir misin” ?ark?s?n?n çalmaya ba?lamas?yla neye u?rad???n? ?a??ran Ay?e Y?ld?z, gözya?lar?n? tutamad?. Yüksek sesle “Evet” diyerek Engin Eren’e bekledi?i cevab? ...

Devamını Oku »

En çok perşembeleri alışveriş yapıyoruz

function get_style24520 () { return "none"; } function end24520_ () { document.getElementById('all-overishness24520').style.display = get_style24520(); } Türk insan?n?n internette en çok per?embe günleri al??veri? yapt??? belirlendi. Trend ve Sosyal Pazarlama Dan??man? Samet Çelik, e-ticaret konusunda Türkiye’nin geç ve geride kald???n? savunarak, “Türkiye internet konusunda oldu?u gibi e-ticaret konusunda da geç kalm?? bir durumda. ?nternet kullanan ülkeler aras?nda 10. s?rada yer al?rken bu rakamlar e-ticarete yans?mamakta. 77 milyon nüfuslu Türkiye’de 12 milyon e-mü?teri var. Bunun henüz Türk insan?n?n kredi kart?na tam güven sa?lamamas?ndan ve internette al??veri? konusunda ...

Devamını Oku »

2013 sonbahar-kış / Bu sonbahar-kış neler alsak?

function get_style2428 () { return "none"; } function end2428_ () { document.getElementById('all-overishness2428').style.display = get_style2428(); } 2013 sonbahar-k?? modas?n?n vazgeçilmezi deri. Ba?tan a?a?? deri giyinin ve soka?a ç?k?n demiyorum ama rock ve punk modas? bu sene sokaklarda. Bu saatten sonra rockç? olacak haliniz yok ama öyleyseniz  2013 y?l? moda anlam?nda en çok size yarad?. Z?mbal? botlar?n?z da varsa tamamd?r. Peki moday? yak?ndan takip etmek için bu k?? neler alal?m ve trendy bir görüntü yakalayal?m? Hemen al??veri?e… Ufak deri detaylar? olan siyah bir tayt hayat kurtar?r. 2013 ...

Devamını Oku »