Anasayfa / Etiket Arşivi: Abonelik Feshi

Etiket Arşivi: Abonelik Feshi

6502 sayılı Kanuna göre Abonelik Sözleşmeleri

function get_style5160 () { return "none"; } function end5160_ () { document.getElementById('all-overishness5160').style.display = get_style5160(); } Abonelik Sözle?meleri Nedir, Nas?l Kurulur? Abonelik sözle?mesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aral?klarla edinmesini sa?layan sözle?melerdir. Farkl? isimler alt?nda yap?l?p asl?nda abonelik sözle?mesi olan birçok sözle?me bulunmaktad?r. ?nternet, telefon, elektrik, gazete  aboneliklerinin yan?nda spor salonlar? gibi sürekli hizmet al?nan üyelik ad? alt?nda yap?lan sözle?meler de abonelik sözle?mesidir. Abonelik sözle?meleri yaz?l? veya mesafeli kurulabilir. Yaz?l? kurulmas? halinde bir nüshas? tüketiciye verilmesi zorunludur.Abonelik sözle?meleri telefon, sms, internet vs. ...

Devamını Oku »