Anasayfa / Köşe Yazıları / SOKRATES’in Son Sözü

SOKRATES’in Son Sözü

SOKRATES’in Son Sözü

Zor olan ölümden kaçmak de?il, zor olan kötülükten kaç?nabilmektir. Benim gibi bir adam? öldürmekle, beni de?il kendinizi cezaland?racaks?n?z.

• Sokrates

Sokrates bu sözleri söylerken 71 ya??ndayd?. Ve tam 501 yarg?ç taraf?ndan yarg?lan?p yarg?n?n sonucunda zehir içirilerek ölüme mahkum edilmi?ti. O bu sözü sadece kendisini yarg?layan 501 yarg?ca de?il tüm insanl??a söylemi?ti. Zira binlerce yarg?ç var içimizde, binlerce mahkum. Her gün  yarg?lay?p her gün cezaland?r?yoruz birbirimizi. Her gün öldürüp her gün diriltiyoruz duygular?m?z?… Ödünç mutluluklar, ödünç ac?larla geçiniyoruz…

Sokrates “kendini bil” demi?ti. Çünkü kendini bilmeyen bir insan hiçbir ?ey bilemezdi. Felsefenin temelini atan bu Atinal? filozof insanlara iyiyi güzeli ve erdemli olmay? kendini tan?may? ö?retmi?ti. Onun en de?erli varl??? ö?rencileriydi. “Bir ?eyleri de?i?tirmek isteyen insan, i?e önce kendisinden ba?lamal?d?r” derken ba?kalar?n?n hayatlar?n? de?i?tirirdi. 71 bir y?ll?k ömründe hiç kitap yazmay??? yazmay? bilmedi?inden de?il, “Kimseye hiçbir ?ey ö?retemem, sadece onlar?n dü?ünmelerini sa?layabilirim.” deyi?indendi. O yazmasa da  ö?rencileriyle yapt??? söyle?ileri çoktan kitap olmu?tu bile milattan önce ya?am?? bu bilgenin…
E?er hocan Sokrates ise ö?renci de Eflatun olurdu elbet… Bakmay?n milattan önce oldu?una. Daha onlardan ö?renece?imiz çok ?ey var…
Kim bilir “Beden kafestir” ve “Hayattan uzakla?t???m?z ölçüde gerçe?e yakla??r?z.” dedi?inde bulmu?tur gerçe?i…

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*