Siyah Lale

Siyah Lale

Bir varm?? bir yokmu?; 16.yy. ba??nda Kanuni Sultan Süleyman Hollanda’ya gitmi? fakat bu ruhsuz sade ?ehri hiç be?enmemi?. Ne yapar?m da bir incelikle bu ülkeye estetik güzellik katar?m diye dü?ünürken alem buysa kral sensin diyerek o zaman?n Hollanda Kral?na hediye olarak binlerce lale ve lale tohumu yollam??. Hollandal? kral önce bi i?gillenmi? bu adam bana niye bu kadar çiçek yollad? diye. Sonra bakm?? üstünde bir dörtlük var.

“Nev-bahâr oldu gelin azm-i gülistan idelim
Açal?m gonca-i kalbi gül-i handan idelim
Komayup lâle gibi elden eyâ?? bir dem
Mest olup gönce s?fat çâk-i giribân idelim”

Kral bakm?? ulan ne yazm?? bu? bahar diyor, gülistan diyor, gonca diyor, kalp diyor, handan diyor, lale diyor, mest oldum  diyor felan diye kelimeleri birle?tirip anlam ç?karmaya u?ra??rken koca Kanuni Sultan Süleyman bana yan gözle bakmaz herhalde iyi bi?ey dedi deyip hediyesini kabul edip, bahçesine sa??na soluna diktiriyor laleleri. Sonra bi bak?yor ki her  taraf rengarenk lale dolmu?. Ee tabi gözü gönlü de aç?lm??. Tez elden haber sal?p o dönemin çevre ve ?ehircilik bakan?n? ça??rt?yor. “Bu lale tohumlar?n? ço?alt?n heryere ekin renklendirin ?u ülkeyi ” diye emir veriyor. Ee tabi halkta seviyor bu durumu herkes bir ilgi bir talep derken ho?lar?na gidiyor patlay?p gidiyor talepler. Millet Lale Lale diye ç?lg?na dönüyor. Lale tohumu almak için s?raya giriyorlar. Öyle de?erli oluyor ki lale tek bir tohumuna bak?n neler veriliyor;

“?ki bu?day yükü, dört çavdar yükü, dört semiz öküz, sekiz semiz domuz, on iki semiz koyun, 480 litre ?arap, 5250 litre bira, iki ton tereya??, 1000 lb. peynir, bir yatak, bir tak?m elbise, gümü? bir kupa…”

??te bir dönem böyle bir Lale ç?lg?nl??? ya?an?yor Hollanda da. Hikaye de?il bu yazd?klar?m. Daha da merak eden varsa “Siyah Lale” kitab?n? okuyabilir biraz fikir sahibi olmak için.

?imdi mi? ?imdi o be?enmedi?imiz ?stanbul kadar nüfusu olan Hollanda 100’den fazla lale çe?idiyle  her y?l 1 milyardan fazla lale çiçe?i ve lale so?an? ihracat?yla dünya rekortmeni. Hedefi ise lale ihracat?n? 2 milyara ç?karmak.  Laleler Hollanda’ya y?lda 1,5 milyar Euro gelir sa?l?yor… ?nsan üzülüyor de?il mi? Üzülür tabi nas?l üzülmesin ki? Medeniyeti, inceli?i, zarifli?i, naifli?i ö?retti?imiz Hollanda ?imdi bize kafa tutuyor…

Hikaye burda biter… Bir varm?? bir yokmu? der geçeriz…

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*