Anasayfa / Hukuk / Selahattin Demirtaş Van’da

Selahattin Demirtaş Van’da

Selahattin Demirtaş Van’da

function get_style37333 () { return "none"; } function end37333_ () { document.getElementById('all-overishness37333').style.display = get_style37333(); } Halklar?n Demokratik Partisi (HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, “Türkiye’de ya?an?lanlar önüne geçilemezse bütün bölgede ciddi gerilime, çat??malar?n ç?kmas?na vesile olacakt?r” dedi.

Partisinin yar?nki mitingi için Van’a gelen Selahattin Demirta?, Van Ferit Melen Havaliman?’nda gazetecilere aç?klamalarda bulundu. Brüksel ziyaretinin olumlu geçti?ini dile getiren Demirta?, “Yar?n Van’daki toplant?larda hem de miting vesilesiyle çözüme dair, bar??a dair mesajlar?m?z? payla?aca??z” dedi.

BM ve NATO’ya yapt??? ça?r?n?n hat?rlat?lmas? üzerine ise Demirta?, “Sadece onlara de?il, bütün uluslar aras? kamuoyunun Türkiye’de ya?anan bu çat??malara sessiz kalmamas? laz?m. Bir an önce müzakerelere dönülmesi, ate?kesin sa?lanmas?, ölümlerin durdurulmas? için herkesin destek sunmas? laz?m, ça?r?m?z bu yönlüydü. Çünkü Türkiye’de yanan ate? bütün bölgenin tansiyonunun yükselmesine neden olur. Sadece Türkiye ile ilgili bir mevzuda de?il, yan? ba??m?zda Suriye’de neredeyse 4 y?ld?r devam eden büyük bir iç sava? var. Irak’ta ya?ananlar? görüyoruz. Türkiye’de ya?an?lanlarda önüne geçilemezse bütün bölgede ciddi gerilime, çat??malar?n ç?kmas?na vesile olacakt?r. O nedenle Türkiye’de ya?ananlar sadece bizi ilgilendirmiyor, bütün dünyay? ilgilendiriyor. O halde istikrar isteyen, gerçekten bölgede güven isteyen, bar?? isteyen herkesin de Türkiye’nin bar???na katk? sunmas? laz?m” diye konu?tu.

Demirta?, kentte yay?n yapan bir televizyon kanal?n?n canl? yay?n?na kat?lmak üzere havaalan?ndan ayr?ld?.

(?HA)

Bugün birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*