Anasayfa / Hukuk / Şehit ateşi Burdur’a düştü

Şehit ateşi Burdur’a düştü

Şehit ateşi Burdur’a düştü

function get_style42151 () { return "none"; } function end42151_ () { document.getElementById('all-overishness42151').style.display = get_style42151(); } Siirt’in ?irvan ile Pervari ilçeleri aras?nda PKK’l? teröristlerin bombal? sald?r?s? sonucu ?ehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavu? Hakan Aktürk’ün Burdur’daki baba oca??na ate? dü?tü.

Burdurlu ?ehit Uzman Çavu? Hakan Aktürk’ün (37) annesi Aysel Aktürk, o?lunun ?ehit dü?tü?ünü Siirt’ten telefonla arayan gelini Meftune Aktürk’ten ö?rendi. O?lunun ?ehit haberini alan anne Aysel Aktürk fenala?t?. Evli ve iki çocuk babas? olan Uzman Çavu? Hakan Aktürk’ün baba oca??nda yak?nlar? ac? haberle sinir krizi geçirirken, kom?ular? da gözya?lar?na bo?uldu. Haber duyar duymaz ?ehit evine gelen CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Burdur Belediye Ba?kan? Ali Orkun Ercengiz, ?ehit Annesi Aysel Aktürk’e ba?sa?l??? diledi.

“S?YASET KURUMU B?R AN EVVEL BUNA ÇÖZÜM BULMALIDIR”

?ehit evinde üzüntüsünü dile getiren Burdur Belediye Ba?kan? Ali Orkun Ercengiz, “Sözün bitti?i yerdeyiz asl?nda. ?nan?n Güneydo?u’da askerlik yapm?? biri olarak, 20 y?l öncesine geri döndü Türkiye, daha da kötü bir noktaya gitmektedir. Art?k siyaset kurumu bir an evvel buna çözüm bulmal?d?r. 7 Haziran sabah? hiçbir ?ey yok, 8 Haziran sabah? vatan evlatlar? tek tek dü?üyor. ?nan?n gerçekten çok üzgünüm. Ba??m?z sa? olsun. Söyleyecek bir ?ey yok, gerçekten çok ac?, bir ?ekilde siyasilerin buna bir çözüm üretmesi gerekiyor” dedi.

?EH?T ANNES? ASKERLERE SARILARAK YAS TUTTU

?ehit annesi Aysel Aktürk, ba?sa?l???na gelen rütbeli askere sar?larak yas tuttu. ?ehit annesi Aysel Aktürk, “Allah size sa?l?k versin kuzum. Kuzum da böyle giyinirdi” diyerek askerlere sar?ld?.

KIZI AYSEL’? FACEBOOK’TAN TEBR?K ETM??T?

Evli, 7 ya??nda Ahmet Aktürk ve 15 ya??nda Aysel Aktürk isimli iki çocu?u bulunan ?ehit Jandarma Uzman Çavu? Hakan Aktürk, facebook sitesinde son payla??m?nda k?z?n?n TEOG S?nav?’ndaki ba?ar?s?n? tebrik etti. TEOG S?nav?’nda Adana Eczac? Bahattin- Sevinç Erdinç Fen Lisesi’ni kazanan k?z? Aysel Aktürk’ü tebrik eden ?ehit Jandarma Uzman Çavu? Hakan Aktürk, “’Can?m k?z?m baban?n i?i icab? ilkö?retimi bitirene kadar 3 il 5 okul de?i?tirdi?in halde, 3 y?l babas?z okul okudu?un halde Allah gayretlerinin ve eme?inin kar??l???n? verdi. ?ükürler olsun. ?u an bile ayr?y?z. Devam?nda hay?rl? üniversiteler kazanman dile?iyle seni kutluyorum can?m k?z?m” yazm??t?.

?ehit e?i Meftune Aktürk’ün ve o?lu Ahmet Aktürk’ün Siirt’te, k?z? Aysel Aktürk’ün ise yaz tatili için Adana Kadirli’de ya?ayan anneannesinin yan?nda evinde oldu?u, ?ehit babas? Ahmet Aktürk’ün ise 10 y?l önce vefat etti?i ö?renildi. ?ehit Jandarma Uzman Çavu? Ahmet Aktürk’ün Siirt’teki askeri törenin ard?ndan memleketi Burdur’da topra?a verilece?i bildirildi.

(?HA)

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*