Anasayfa / Hukuk / Şehidin babası: Vatan sağolsun, düşman çatlasın

Şehidin babası: Vatan sağolsun, düşman çatlasın

Şehidin babası: Vatan sağolsun, düşman çatlasın

function get_style42448 () { return "none"; } function end42448_ () { document.getElementById('all-overishness42448').style.display = get_style42448(); } Diyarbak?r’?n Lice ve Hani ilçeleri k?rsal?nda ç?kan çat??mada ?ehit olan Jandarma Te?men Hubeyib Turan’?n cenazesi Tokat’ta son yolculu?una u?urland?.

Tokat Devlet Hastanesi morgundan al?nan 25 ya??ndaki ?ehit Te?men Hubeyib Turan’?n cenazesi, Türk bayraklar? ile süslenen Cumhuriyet Meydan?’ndaki tören alan?na getirildi. ?ehidin naa?? askerlerin omuzlar?nda ta??n?rken tekbir getiren vatanda?lar “Vatan sana cam?m feda” diye ba??rd?. 3’ü k?z, 4 çocuk babas? Halit Turan ise o?lunun tabutu ba??nda, “Türkiye bunu duysun. Bir evlad?m vard? ben bunu ?ehit verdim. Kendisi bu i?i çok severdi. Allah mekan?n? cennet etsin. Vatan sa? olsun, dü?man çatlas?n. Ömrümün sonuna kadar bu gurur yeter bana” dedi.

“?Ç GÜVEL?K YASASINA RET VERENLER UTANSIN”

Bir ?ehit yak?n? ise, “?ç güvelik yasas?na ret verenler utans?n. Onlara bar?? yok soylar? kurusun” diye ba??rd?. ?ehidin k?z karde?leri ile yak?nlar? ay-y?ld?zl? bayra?a sar?l? ?ehidin tabutuna sar?larak gözya?? döktü.

BAKAN DA KATILDI

Alipa?a Camisi’nde k?l?nan ö?le namaz?n?n ard?ndan cenaze namaz? Cumhuriyet Meydan?’nda k?l?nd?. Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Feridun Bilgin ba?ta olmak üzere Tokat milletvekilleri ve protokolün kat?ld??? cenaze namaz?na binlerce Tokatl? kat?ld?. Cenaze namaz? sonras?nda baba Halit Turan o?lunun tabutunu öperek son yolculu?una u?urlad?.

Vatanda?lar “?ehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Biz hepimiz askeriz, PKK’ya yeteriz” diye slogan att?. Cenazeye Türk bayraklar? ile kat?lan Tokatl?lar ?ehit cenazesini u?urlarken gözya?lar?na bo?uldu. ?ehit tekbirler aras?nda cenaze arac?na konularak topra?a verilmek üzere Tokat merkeze ba?l? Efe köyüne götürüldü.

(?HA)

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*