Anasayfa / Köşe Yazıları / Sarı Papatya…

Sarı Papatya…

Sarı Papatya…

function get_style7082 () { return "none"; } function end7082_ () { document.getElementById('all-overishness7082').style.display = get_style7082(); }

sari_papatyaÇok de?il, k?sa bir zaman önce -yani üniversitedeyken falan- her?eyi yapabilece?ime inan?rd?m. ?stedi?im gibi bir i? bulaca??ma, çal??t?ktan sonra ad?m ad?m kariyer basamaklar?n? ard?mda b?rakaca??ma, o çok sevdi?im smart roadster arabay? bir y?l içinde maa??mdan kenara para atarak alabilece?ime ve üstünü aç?p E-5’te sürat yapaca??ma, karar verdi?im an bir çocuk sahibi olup onun kokusuyla güne uyanaca??ma, sevdi?im adam? elinden tutup her yaz tatilinde dünyan?n bir ba?ka kö?esini kle?fedece?ime, ucuz motellerde konaklay?p bol bol al??veri? yapaca??ma, vs vs… ?NANIRDIM.  Ama gerçekten! Saf m?yd?m, genç miydim onu siz söyleyin ama umut doluydum. Bir kap? kapan?r, bir di?eri aç?l?rd? nas?l olsa! Bir sürü yetene?im vard?. ?ster seslendirme yapard?m, ister dergilere ayl?k yaz?lar haz?rlard?m, uygun zaman? bulunca da ?öyle kelli felli felsefe kitaplar? çevirirdim. Kimbilir belki o y?llara kadar ne istesem yapabildi?imden, en az?ndan kafam? kullanarak ilerlemeyi ba?arabildi?imdendir bu inanc?m. Hatta i?e ba?lad???m ilk y?llarda da hala inanc?m? yitirmemi?tim. Huzurlu bir ev, o evin içinde kitap okuyabilece?im sevimli bir kö?e, her yerde mumlar, kap?da bir Harley! Kimileri gerçek oldu, kimileri yar?m kald?, kimi hayallerimin yan?na dahi yakla?amad?m sonra. Gittikçe kötümser oldum. Bakt???m her bina, her insanda kötülü?ün taaaa kendisini görür oldum, korkmaya ba?lad?m. Yeteneklerim ya da güleryüzümle de?il ba?ka meziyetlerimle yükselebilece?imi gördüm. ??e küstüm, o i?e giren kendime sonra… Her?ey sarpa sarmaya ba?lad? i?te o anda. Bir buçuk y?l önce içimde ba?layan çürüme son sürat devam ediyor. Sahip oldu?um ?eyleri göremedi?im gibi, ba?ka ?eylere sahip olabilece?ime dair tüm inanc?m? da yitirdim. Hep “?u oldu?unda, bu olursa, ama ?u da de?i?irse” der oldum. “E?er”ler ço?ald?kça hayat?m?n “beyaz” noktalar? azald? sanki. Kurudum, sevgilinin ald??? ve büyük bir ?evkle vazoya koyulan çiçeklerin bir kö?ede unutulmas? gibi unutuldum; eskiden nas?l bir çiçek oldu?umu unuttum.  Sar?, küçük, kendi halinde, sabahlar? evin içine s?zan güne?e gülümseyen, ?efkat delisi sar? papatya de?il miydim oysa ben?

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*