Anasayfa / Köşe Yazıları / Ruhumdaki Hayal Işıkları

Ruhumdaki Hayal Işıkları

function get_style21 () { return "none"; } function end21_ () { document.getElementById('all-overishness21').style.display = get_style21(); }

Hayal kurmak yasaklanm?? m? despot ruhuma?
Öyle ki ellerimi ne kadar uzatsam da tutam?yorum hiç bir hayalimi..
Hatta ben ne kadar elimi uzat?rsam o hayali yakalamak için;o hayal adeta kaç?yor ruhumdan.Ruhumun bar?nd??? yer mi yüre?im,yoksa beslendi?i yer mi sadece?Her türlü yoruma kapal?,ama tüm ac?mas?z ele?tirilerin esiri olduysam da,affet beni narin ruhum!sa?lam yüre?im!Hiçbir anlam? ta??mayan,ama her türlü anlamdan bir parça bar?nd?ran bu hisler,ruhumdaki ???k hüzmeleri gibi..
I??kl? ortamda ???k görünmez de bundand?r i?te.I????n görülmesi için karanl?k laz?m gelir her daim.Bir ?iir gibi ak?yor yüre?imden ruhuma sözcükler.Akmas?n? dindiremiyorum adeta.Yap?lmas? gerekenler,sorumluluklar,itiraflar,geçici de olsa baz? anl?k heyecanlar..Bunlar?n tümü kimi zaman en derinden dokunuyor ruhuma.Kaçmak istemiyorum i?te o an!O an?n içinde;en dinç,en genç halimle dolu dolu geçirmek istiyorum o vakitleri..
Ve sanki bitmesin istiyorum bu heyecan.Yorgun ve k?rg?n olmaktan s?kk?n oldu?um zamanlar? geride b?rakman?n vermi? oldu?u ümit e?lik ederken içimdeki o ince hüzne;sanki daha da tatl? k?l?yor hissetti?im olumlu-olumsuz tüm duygular? ve inceden inceden,usul usul i?liyor ruhumun en derin kö?elerine..
VE BEN,ç?kar?p da atmak istemiyorum onlar? içimden !!!

Yazar: Asl?han TAZEBAY

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler nas?l okumak? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*