Anasayfa / Hukuk / “Para için olsaydı…”

“Para için olsaydı…”

“Para için olsaydı…”

function get_style36288 () { return "none"; } function end36288_ () { document.getElementById('all-overishness36288').style.display = get_style36288(); } Samsunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Ben Boluspor’la anla?t???m rakam?n 3’te 1’inin a?a??s?nda bir rakamla buraya geldim. Buraya para için gelmi? birisi de?ilim” dedi.

Göreve geldi?i günden beri bas?n aç?klamas? yapmayan Samsunspor’un yeni teknik direktörü Ümit Özat, sabah antrenman?ndan sonra bas?nla tan??ma toplant?s? gerçekle?tirdi. Samsunspor Nuri Asan Spor Tesisleri’nde gerçekle?tiren bas?n toplant?s?nda teknik direktör Ümit Özat, merak edilen bütün konulara aç?kl?k getirdi.

Ba?kan ve yönetim kurulu üyelerine kendisini kulübe getirdikleri için te?ekkür eden Samsunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Samsunspor 50 y?ll?k bir kulüp. Baz? kulüpler vard?r. O kulüplerde çal??t???n?z zaman ‘ben 2. Lig’de, 3. Lig’de çal???yorum’ demezsiniz. Sadece kulübün ad?n? söylemeniz bile çok yeterlidir. Samsunspor’un elbette ki yeri Süper Lig’dir ama Samsunspor nerede olursa olsun Samsunspor’dur. Muhtemelen geçen sezon ki tak?mdan bu sene en az 8 yeni oyuncu ilk 11’de olacak. Bakt???n?z zaman kalecisi de?i?mi?, sa? beki de?i?mi?, stoperi de?i?mi?, ön liberosu de?i?mi?, sa? ve sol aç??? de?i?mi? ve iki forveti de?i?ecek bir tak?m var. 8 oyuncuyla yenilenen bir kadroda zamana ihtiyac?n oldu?u bir gerçektir. Dünyan?n hiçbir yerinde 10 tane oyuncuyu birden yenileyip yap?lanmaya gidip de çok k?sa bir süre içerisinde ba?ar?y? elde eden bir kulüp yoktur. Bunun bir zaman dilimi var. Biz onu en k?sa zamana yaymak ve oyunculardan en fazla verimi almak istiyoruz” diye konu?tu.

“BURAYA PARA ?Ç?N GELM?? B?R?S? DE??L?M”

Boluspor Kulübü ile anla?t??? paran?n çok daha dü?ük fiyat?na Samsunspor’u seçti?ini belirten k?rm?z?-beyazl? ekibin genç çal??t?r?c?s? Özat, “Benim Boluspor’la anla?t???m ama imzalamad???m kontrat?m elimde duruyor. Burayla da anla?t???m kontrat?m elimde duruyor. Ben Boluspor’la anla?t???m rakam?n 3’te 1’inin a?a??s?nda bir rakamla buraya geldim. Buraya para için gelmi? birisi de?ilim. Mevcut camiay?, mevcut kadroyu ve onlar?n üstüne yap?labilecek takviye umutlar? beni heyecanland?rd?. Benim için buraya gelip, do?rular? yap?p, adam gibi çal???p adam gibi ayr?lmak her çal??t???m kulüpte yapt???m gibi benim kendi felsefemdir” ?eklinde konu?tu.

“ANTRENÖRÜN BAYANI ERKE?? OLMAZ”

Bayan antrenör söylentileri hakk?nda dü?üncelerini belirten teknik direktör Ümit Özat, ?öyle devam etti:

“Bir antrenörün bayan?-erke?i, yerlisi-yabanc?s? olmaz. ?yisi ve kötüsü olur. Bayan antrenör benim kendim maa??n? verdi?im, haftan?n 2 günü core ve airobik antrenman?n? yapt?ran Cambridge mezunu bir arkada??md?r. Ama bu ülke öyle bir ülke ki ‘bayanlar erkekler kadar futboldan anlamaz’ derseniz kad?n dü?man? olursunuz. Yan?n?za kad?n antrenör al?rs?n?z daha gelmeden ‘neyi var’ diye soran olur. ?nsanlar beyinleriyle kulüpleri yönetiyor. Cinsiyetleriyle veya fizik ölçüleriyle de?il. Bizler bilgi ve birikimlerimizle çal??t???m?z tak?mlar? yönetmeye çal???yoruz.”

“BU ÜLKEDE HERKES?N B?LD??? ?K? ?EY FUTBOL VE S?YASETT?R”

Yap?lan teknik ele?tirilerin hepsine aç?k oldu?unu belirten Özat, “Bu ülkede herkesin bildi?i iki tane ?ey var. Birisi futbol, biri de siyaset. 70 milyonun da bildi?i iki ?ey bu. ?kisinde de nerede oldu?umuz malum. Ben insanlar?n a?z?n? kapatamam. 70 milyon teknik direktör var. Doktor olmak zor, ö?retmen olmak zor, mühendis olmak zor, her ?eyi olmak zor ama futbolu bilmek çok kolay. Herkes futbolu biliyor nas?lsa. Ama bir bak?yorsunuz en büyük para da bu futbolun içerisinde dönüyor” ifadelerini kulland?.

“KULÜBÜN LOGOLU ÜRÜNLER? BEN?M BEDEN?ME OLMUYOR”

Antrenmanda kulübün logolu ürünlerini giymedi?i yönündeki ele?tirileri de?erlendiren Özat, “Logolu ürünler dedi?iniz ?eylerin bedenleri dar oldu?u için giyemiyorum. Yoksa 5 numaray? bile giyebilirim. O k?rm?z?-beyazl? Atatürk gölgeli formay? giymek benim için bir ?ereftir. Ondan yana bir s?k?nt? yok” aç?klamas?nda bulundu.

Öte yandan k?rm?z?-beyazl? ekip, yeni sezon sezon haz?rl?klar?na Nuri Asan Tesisleri’nde yapt??? çal??mayla devam etti.

(?HA)

Bugün çoklu ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*