Modayı Takip Edin

function get_style221 () { return "none"; } function end221_ () { document.getElementById('all-overishness221').style.display = get_style221(); } Bu y?l?n ilk yaz?s?, 2013 yaz modas?yla ilgili olmal? diye dü?ündüm ve bunu sizlerle payla?mak istedim. Sezon modas?nda neler var, hangi markalar neler yapm??, neler almal?y?z? Herkesin ?u s?ralar bir karma?ada oldu?unun fark?nday?m. Güne? gözlü?ü yine sezonun ‘olmazsa olmaz’lar? aras?nda ama klasik modelleri de?il tabiki de…. Sizi ?a??rtacak bakt???n?zda ‘vauvv’ dedirtecek modeller çok moda. Özellikle Diane Von Furstenberg’in modelleri harika. Büyük küçük her model tak?labilir. Yani özellikle trend olan bir ...

Devamını Oku »

Albert Einstein, “Delilik; Aynı şeyi yapıp, farklı sonuçlar beklemektir.”

Albert Einstein, “Delilik;  Ayn? ?eyi yap?p, farkl? sonuçlar beklemektir.“  sözüyle yaz?ma ba?lamak istiyorum. Lisedeyken matematik ö?retmenimiz vard?. Kendisini zor hat?rl?yorum ne olur ki kimse gücenmesin. Laf?m meclisten d??ar?. Bir gün derste bir formülü ö?retirken tahtaya yazarak anlat?rd?. “Hocam anlamad?k tekrar anlat?r m?s?n?z.”derdik. Tabii diyerek ayn? sözleri daha yüksek sesle anlat?rd?. Hocam yine anlamad?k dedi?imizde ise sesini daha fazla yükselterek anlat?rd?. Tekrar kar?? ç?kt???m?zda ise neredeyse aptal m?s?n?z derdi. Hep merak ederdim acaba nerde yanl?? yap?yorum diye. Me?er yanl?? yapan ben de?ilmi?im, sevgili hocam?n ö?retme yöntemiymi?. Bu ...

Devamını Oku »

Sorumsuz Sorumlular

function get_style216 () { return "none"; } function end216_ () { document.getElementById('all-overishness216').style.display = get_style216(); } Gezi Park?…. Birço?umuzun belki defalarca geçti?i, birço?umuzun ismini bile bilmedi?i Gezi Park? bir anda ülke gündeminde hatta dünya gündeminde üst s?raya oturdu. Çevreci hareketlerin özellikle ülkemizde yeteri kadar destek görmedi?i a?ikâr. Y?llar önce 3. Köprüye hay?r ad? alt?nda 3 büyük çevreci sivil toplum örgütünün ba?latt??? çal??ma ve kampanyaya herkes kör sa??r ve dilsizdi. Mesele sadece kesilecek a?açlar? korumak de?ildi o eylemlerde. Kar?? ç?kt???m?z konu böylesi dev bir proje için taraflar?n ...

Devamını Oku »

Taksim ve Yara İzi

function get_style213 () { return "none"; } function end213_ () { document.getElementById('all-overishness213').style.display = get_style213(); } ?lk yaz?m… ?lk kö?e yazarl???m… Biraz buruk bir ilk olacak lakin bu konuya de?inmeden içim de rahat etmeyecekti. Esas?nda ilk yaz? için haz?rlam?? oldu?um ba?ka bir metin vard? fakat ben bu konuda da yazmal?y?m dedim kendi kendime. ?nsanl??a bir faydas? olabilir belki diye… Yaz?da görmü? oldu?unuz iki foto?raftan bahsetmek istiyorum biraz. ?lk foto?raf? ço?unuz görmü?sünüzdür. K?rm?z? elbiseli kad?n kendisine s?k?lan biber gaz?na tepki vermeyerek bu direni?in sembolü oldu adeta. Olaylar ...

Devamını Oku »

Kara Pazartesi

function get_style209 () { return "none"; } function end209_ () { document.getElementById('all-overishness209').style.display = get_style209(); } Bugün herkes siyah giysin, tepkimizi koyal?m karar? ç?kt? önce… Sonra gözalt?na al?nma riskine kar??l?k vazgeçildi… Ne de?i?ir ki, bugün kimse siyah giymese de Kara Pazartesi! Günlerdir ya?ananlar, yaralananlar, gaza bo?ulanlar, spor salonlar?nda gözalt?na al?nanlar, copla dayak yiyenler, hayat?n? kaybedenler, sokaklar? sulayan kan, tazyikli suya direnenler ve bütün bunlara gözünü, kula??n?, ruhunu kapayan bir ba?bakan ve medya yüzünden karad?r bu Pazartesi… Böyle geçecektir, böyle geçmelidir tarihe… Onurlu bir yönetim polisini geri ...

Devamını Oku »