Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

function get_style521 () { return "none"; } function end521_ () { document.getElementById('all-overishness521').style.display = get_style521(); } Bo?anma Davalar?nda Maddi ve Manevi Tazminat Tazminat u?ran?lan maddi yada manevi bir zarar kar??l???nda bu zarar?n ekonomik olarak kar??l???n?n sa?lanmas?d?r. Aile Hukuku ve Bo?anma davalar?nda ise bo?anma sebebiyle ekonomik durumunda, sosyal statüsünde de?i?iklik olan ki?inin di?erinden daha az kusurlu veya e?it kusurlu olmas? halinde mahkemeden talep etti?i zararlar?n kar??l??? olarak maddi tazminat isteyebilir. Bo?anma davalar?nda maddi tazminat için ispat gereklidir. Manevi tazminat davas? ise bo?anma davalar?nda çe?itli nedenlerle verilebilir. Evlili?in ...

Devamını Oku »

Olimpiyatlaştıramadıklarımızdan mısınız?

Türkiye'nin 2020 Olimpiyat macerası sona erdi. Uzun bir maratonun sonunda oylamada Türkiye, Japonya'ya 2020 Olimpiyat'larını kaptırdı. Nereden nereye geldik?

Devamını Oku »

Şimdi Alışveriş Zamanı

function get_style703 () { return "none"; } function end703_ () { document.getElementById('all-overishness703').style.display = get_style703(); } ?sterseniz gününüze keyif katmak, isterseniz e?inizden habersiz küçük bir kaçamak yapmak, isterseniz stresinizi atmak için. Haydi, elinize kredi kart?n?z? al?n ve al??veri?e ba?lay?n! Ça??m?z?n büyük kolayl??? internetten al??veri?.  Bir yandan ojemizi sürerken di?er yandan ev dekorasyonumuzu de?i?tirebilme ?ans?na sahibiz art?k! Hiç gayret sarf etmeden, binlerce ma?aza gezme ?ans?m?z, Allah’?n bize sundu?u büyük bir lütuf de?il mi sizce de? Ço?u internet sitesinin kampanyal? sat??lar yaparak ucuz fiyat sunmas?n?n tek dezavantaj? de?i?im ...

Devamını Oku »

Yavaş Yavaş Ölürler…!

function get_style347 () { return "none"; } function end347_ () { document.getElementById('all-overishness347').style.display = get_style347(); } Bu ayki yaz?ma birçok ki?i taraf?ndan 1971 y?l?nda Nobel ödülü alan ?ilili yazar ve ?air Pablo Neruda’ya ait olarak bilinen ama asl?nda Brezilyal? ?air Martha Medeiros’un eseri olan ünlü “Yava? Yava? Ölürler” ?iiri ile ba?lamak istiyorum: Yava? Yava? Ölürler Yava? yava? ölürler Seyahat etmeyenler. Yava? yava? ölürler Okumayanlar, müzik dinlemeyenler, Vicdanlar?nda ho?görüyü bar?nd?ramayanlar. Yava? yava? ölürler Al??kanl?klar?na esir olanlar, Her gün ayn? yollar? yürüyenler, Ufuklar?n? geni?letmeyen ve de?i?tirmeyenler, Elbiselerinin rengini ...

Devamını Oku »

Size Sunulan Haberleri mi, Yoksa Gerçekleri mi Duymak İstersiniz?

function get_style351 () { return "none"; } function end351_ () { document.getElementById('all-overishness351').style.display = get_style351(); } Bu ay ki yaz?mda hem tatilinizdeki bo? vakitlerinizi keyifle de?erlendirebilece?iniz, hem de hat?rlad?kça nefret etti?imiz “penguen” televizyonculu?una sokulabilecek en güzel çomaktan bahsetmek istiyorum… Ve bu koku?mu? televizyon ve habercilik mant???m?z?n ne kadar çok ABD ye benzedi?ini gözler önüne sermek için yaz tatili kaç?r?lmaz bir f?rsat sizin için… Evet  ”The Newsroom” yaz?n?n ba?l???nda ki soruyu size soruyor ve bu soruyu gerçekten çok cesurca i?liyor. ” Size sunulan haberleri mi, yoksa gerçekleri ...

Devamını Oku »