Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri

Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri

function get_style991 () { return "none"; } function end991_ () { document.getElementById('all-overishness991').style.display = get_style991(); } Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri Sevgili webunya.com okuyucular?; Türk Hukukunun temel problemlerini irdeleyece?im yaz? dizimin bu bölümünde öncelikle hukuk sistemimizin eksiklerini ve bu eksikliklerden kaynakl? olu?an problemlere genel olarak de?inece?im. Ülkemizde kanunlar yönünden ya?anan h?zl? de?i?imin etkisiyle birçok kanun hükmünün uygulamas?nda ciddi sorunlar ya?anmaktad?r. Adil yarg?lanma hakk?n?n ihlali say?labilecek birçok karar verilmektedir. Kararlar?n içeri?i mahkemelere ve Yarg?tay dairelerine göre de de?i?ebilmektedir. K?sacas? kanun uygulamalar? uygulayan hukukçulara göre oldukça farkl?l?k ...

Devamını Oku »

Medeni Kanuna ve Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Medeni Kanuna ve Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Medeni Kanun’a ve Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri Bu hafta ve önümüzdeki hafta Aile Hukuku’nun temel sorunlarından olan boşanma sebeplerine değineceğim. Boşanma davaları için özellikle Yargıtay’ın bakış açısı ve hangi davranışı boşanma için geçerli sebep saydığını, hangi davranışı boşanma için geçerli sebep saymadığını anlatacağım. Boşanma ve sebepleri kanunlarda açıkça tanımlanmış olsa da Yargıtay uygulamalarında hangi hususların boşanma sebebi sayılacağı her geçen gün değişerek geliştirilmektedir. Öncelikle boşanma sebeplerini kanunda geçen şekliyle anlatalım. Boşanma Sebepleri 22.01.2001 tarihinde çıkarılan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 v.d maddelerinde anlatılmıştır. Bunlara ...

Devamını Oku »

İlk Mastürbasyonumu Hülya Avşar’ın Resmiyle Yaptım…

function get_style968 () { return "none"; } function end968_ () { document.getElementById('all-overishness968').style.display = get_style968(); } KANK? NUR?’YLE ÖZEL RÖPORTAJ O bir dönemin “Kankigiller” program?yla fenomen olmu? ismi Kanki Nuri. Dillere pelesenk olmu? “dermi?im” cümlesinin yarat?c?s?. 10 y?ld?r var olan sahne hayat?n? albümle taçland?rarak müzik piyasas?na merhaba dedi. Nuri ’yle kariyeri, yeni albümü, müzik piyasas? ve bir nebze de olsa a?k? konu?uyoruz. A?ktan bahsederken ergenlik dönemiyle ilgili öyle bir aç?klama yap?yor ki, bakal?m neler demi?… Bir dönem spikerlik sonra sunuculuk yapt?n. Sunuculu?a nas?l ba?lad?n? Evet, bu ...

Devamını Oku »

Olaylı Derbi

function get_style962 () { return "none"; } function end962_ () { document.getElementById('all-overishness962').style.display = get_style962(); } 332 kez kar?? kar??ya gelen iki ezeli rakip, 333. maç için Atatürk Olimpiyat stad?nda kar?? kar??ya geldiler. Maç öncesi her ?ey yolundayd?. ?ki tak?m da galip elmenin planlar?n? yapmaktayd?lar. Slaven Bilic ile iyi bir seri yakalayan Be?ikta? derbiyi de kazan?p yoluna devam etmek istiyordu. Galatasaray ise hem ligde hem de ?ampiyonlar Ligindeki kötü gidi?ene son vermek istiyordu. Ç?k?? maç? olarak görüyordu bu maç?. 2008 Avrupa ?ampiyonas?nda Fatih Terimli milli tak?m?m?za ...

Devamını Oku »

Ön İnceleme / Son Söz

function get_style954 () { return "none"; } function end954_ () { document.getElementById('all-overishness954').style.display = get_style954(); } Ön inceleme, hükmün taban?n? güçlendirmek, sa?l?kl? bir hüküm olu?turmak, tart??arak gerçe?e eri?mek, tahkikat?n yükünü hafifletmek, zaman emek ve kaynak savurganl???n? önlemek ve uyu?mazl??? iradeyle alt etmeye niyet eden bir akl?n ürünüdür. Onun iyicil niyetlerle vücuda geldi?i, güvenli adil ve makul sürede yarg?laman?n ideallerini gerçekle?tirmeye odakland??? konusunda tereddüt bulunmamaktad?r. ?deallerin gerçeklerle uyumu, gerçeklerin beklentileri kar??layabilmesi, niyetlerle oturan pratiklere ihtiyaç duyar.Niyetler, kimi zaman sinesinde sinsi riskler saklar. Sinen riskler, uygulamay? sindirerek beklenmedik ...

Devamını Oku »