Adliye Kapısını Tazminatlarla Kapamak

Mahkemelere erişim, öznel bir hakkın belirlenmesi, sınırlanması veya korunması önündeki engellerin kaldırılması, temizlenmesi azaltılmasıyla mümkündür. Adil yargılanma hakkı, dava öncesi ve dava sırasında bireyin önüne konulan engellerle cebelleşmesini, kan ter ve revan içinde kalarak, mahkeme kapısından dönmesini görünen adalete aykırı bulur. Dolayısıyla, davalaşmayı riske edeceklerin kendisini peçeleyerek süreci dumura uğratmasının engellenmesini ödev olarak addeder. Hak arama özgürlüğü, iyi niyetle mahduttur. Aralarında iyi niyetin de olduğu birçok değer kendisini dava ve görülebilirlik engeli olarak görerek, her talebin tartışılır, gözetilir ve görülür kılınmasını yasaklar. Mahkemelerin sahici tartışmalarla ...

Devamını Oku »

Nasıl Bir Yargı ve Adalet Anlayışı?

İlk yazımın konusunun ne olması gerektiğini oldukça düşündüm ve öncelikle ülkedeki değişmeyen, değiştirilemeyen ve hatta belki de düzeltilemeyen ve neredeyse her dönem eleştirel anlamda kronikleşen adil olmayan adalet ve hakimlik anlayışına değinmeyi tercih ettim. Neden düzeltilemeyen ve adil olamayan bir adalet anlayışı vardır ülkede? Ülkemiz son on yıldır eğitim, sağlık, ekonomi ve pek çok alanda değişimler geçirdi. Bunun yanında adalet sisteminde de değişiklikler yapıldı, bu konuda pek çok alanda yasal düzenlemelere gidildi. Ancak adalet sistemindeki değişiklik ihtişamlı adalet sarayları yapmaktan ve sadece bu alanda bir ...

Devamını Oku »

İş Kazaları Sebebiyle Mağdur Olmayın

  Bugünkü yazımda iş kazaları ile karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Fakat bunu anlatmadan önce iş kazalarını genel bir şekilde anlatmak ve hukuki tanımını yapmakta fayda var. Dünya sıralamasında ülkemizin yine üst sıraları kimseye kaptırmadığı , sayısı günden güne artan bir sorun “iş kazaları “. Çeşitli kanunlarda çeşitli tanımları yapılmakta fakat aynı kanunlarda bu durumun azalmasına ve ya asgariye indirgenmesine yönelik hiçbir çözüm bulunmamaktadır. İş kazaları kanunlardaki tanımlarından birisi ; 5510 sayılı yasanın 13. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir ; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) ...

Devamını Oku »

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi

Son yıllarda epeyce tartışılan ve önümüzdeki dönemde de yeni anayasa arayışları bağlamında daha yoğunluklu tartışmaların konusu olacağı şimdiden belli olan “hükûmet sistemi”, zannedildiğinden çok daha uzun süredir ülkemizde siyasetin ve kamuoyunun gündeminde yer almaktadır. Söz gelimi, Atatürk’ün “biz bize benziyoruz” sözünü bilmeyenimiz yoktur. Ancak bu sözün, cumhuriyetin ilanından önceki hükûmet sistemi tartışmaları bağlamında söylendiğini belki pek azımız bilir. Gerçekten de, Heyeti Vekilenin (Bakanlar Kurulu, Hükûmet) Salâhiyet ve Vazifesine Dair Encümeni Mahsusun Kanun Teklifi’nin TBMM’de görüşülmesi sırasında, bu kanun teklifinin hükûmete sağladığı yetkiler konusundaki eleştirilere cevap ...

Devamını Oku »

Türkiye’de İşsizlik Rakamları I

Ülkemizde birçok ekonomik veri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından hesaplanmaktadır. Bu verilerden bir tanesi ve birçok kişiyi ilgilendiren veri ise İŞSİZLİK verileridir. 2012 yılı işsizlik rakamları açıklanmış ve açıklanan işsizlik rakamı %10,1 olarak duyulmuştur. Bu rakam ve diğer ülkeler ile bir karşılaştırma yapmak istediğimizde ise karşımıza çok ilginç bir tablo çıkmaktadır. İspanya borç krizi ile boğuşan bir ülke. 2009 yılı işsizlik rakamı %18, 2010 yılında ise %20 seviyelerinde Yunanistan Avrupa’nın yine krizde olan bir ülkesi iken işsizlik oranı da bu ülkede 2009 yılı %9,5 ve ...

Devamını Oku »