Sosyal Medya ve Aşk!

function get_style1821 () { return "none"; } function end1821_ () { document.getElementById('all-overishness1821').style.display = get_style1821(); } Sosyal medyay? yak?ndan takip eden bir kad?n?m. Facebook, instagram, twitter.. hepsinde hesab?m var ve aktif olarak kullan?yorum. Asl?nda iyi bir bilgisayar kullan?c?s?y?m veya ben öyle oldu?umu dü?ünüyorum.  Hat?rlars?n?z, burjuva gençlik y?llar?mdan bahsetmi?tim, çocuklu?umda da madamlarla büyümesem de Commodor 64 ile ç?lg?nlar gibi kaset sarm??l???m vard?r. ?lk bilgisayar?m? Almanya’dan day?m 1996 y?l?nda göndermi?ti. Siyah, kasas? ekran?n alt?nda dahiliydi. 56K modemimle mirc odalar?nda az dola?mad?m. O dönem bilgisayar masam olmad??? için, bilgisayar ...

Devamını Oku »

5. İzmir İktisat Kongresi Ardından (1)

function get_style1793 () { return "none"; } function end1793_ () { document.getElementById('all-overishness1793').style.display = get_style1793(); } ?lk yap?lan ?zmir iktisat kongresinin üstünden 90 y?l geçmi? ve 5.’si düzenlenen kongre geni? bir kat?l?mc? kitlesi 30.10.2013 ile 01.11.2013 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilmi?tir. Bu kadar geni? bir kat?l?ma ra?men sorunsuz denebilecek bir organizasyon gerçekle?tirilmi?tir. Kongre düzenleme ekibi bu anlamda ciddi bir s?nav vermi?tir. Kongrede ayn? anda birden fazla oturum olmas? bizi tercih yapma mecburiyetinde b?rakm??t?r. Kongrenin genelde Bankac?l?k finansa ve verimlilik üzerinde olan oturumlar?n? takip ettim. Gerçekten de konusunda uzman ...

Devamını Oku »

“ İşitme Engelli Gençlerden Yerel Yönetimlere Mesaj”

function get_style1785 () { return "none"; } function end1785_ () { document.getElementById('all-overishness1785').style.display = get_style1785(); } Geçti?imiz günlerde ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik Komisyonu Ba?kan? arkada??m Sevgili Onur Cantimur bir video payla?t?. Videoyu izledi?imde çok etkilendim. Bizler için s?radan ve kolay olan bir çok hizmete eri?im ??itme Engelli bireyler için gayet s?k?nt?l? ve zor. Asl?nda tüm engelli bireyler için özellikle ülkemizde hizmet almak, kamu kurumlar? içerisinde i?lem yapmak v.b. konular çok zor. Geçmi? y?llara göre geli?me kaydedilse de al?nacak hala çok yol var. Sevgili ?afak ...

Devamını Oku »

Pucca’yla “20 SORUDA KONUŞ BAKALIM”

“20 Soruyla Konuş Bakalım” köşemin konuğu,  Twitter’ ın en fazla takipçisi olan fenomeni,  Hürriyet Pazar yazarı ve yazdığı kitaplarla satış rekorları kıran Pucca…  1 En sevdiğiniz kelime nedir? Zayıflamışsın. 2 Nefret ettiğiniz kelime nedir? Belki. 3 Ne sizi heyecanlandırır? Tavuklu pilav. 4 Heyecanınızı ne öldürür? Suratsızlar. 5 En sevdiğiniz ses nedir? Arp. 6 Nefret ettiğiniz ses nedir? Martı. 7 Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Satış temsilcisi. 8 Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Görünmezlik. 9 Kendiniz olmasaydınız kim olurdunuz? Sezen Aksu. 10 Nerede yaşamak isterdiniz? New york. ...

Devamını Oku »

Meclis – Türban ve Şafak Pavey

function get_style1762 () { return "none"; } function end1762_ () { document.getElementById('all-overishness1762').style.display = get_style1762(); } ?afak Pavey’in meclisteki konu?mas?n? dinlediniz mi? Ne söyledi?inin bilincinde, kendinden emin ve han?mefendi tav?rlar?yla beni çok etkiledi, nefessiz dinledim. Ve hayat?n? merak ettim. Londra Westminster Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümü’nü bitirdikten sonra yüksek lisans?n? London School of Economics’de tamamlayan ?afak Pavey; Türkçe, ?ngilizce, Almanca, Frans?zca, ?talyanca ve giri? seviyesinde Arapça, Farsça biliyor. ?sviçre Zürih’te, Cenevre Üniversitesi’nde sanat e?itimi ald??? dönemde tekerlekli sandalyedeki bir arkada??n? trene bindirmeye çal???rken geçirdi?i kaza sonucu sol ...

Devamını Oku »