Eğitim Politikaları Nasıl Dizayn Edilmeli?

Bu ayki yazıma bilim dünyasının öncülerinden Albert Einstein’in sözü ile başlamak istiyorum: “Aslında herkes dâhidir. Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir.” Her ülkenin geleceğini inşa edecek olan ve yarınının teminatı olan gençlerin Einstein’in yıllar önce bahsetmiş olduğu gibi yeteneklerine göre yetiştirilmesi ve potansiyellerini keşfetmeleri için alternatifler ortaya konulması gerekmektedir. Gençlere vizyon sahibi olmaları için çeşitlendirilmiş eğitim politikaları sunulmalı ve “kalite” odaklı kişiselleştirilmiş eğitim programları dizayn edilmelidir. 21. yüzyıl iletişim, teknoloji ve rekabetin hızla arttığı, istihdam ...

Devamını Oku »

Mutlu Evlilik Bir Hayal Midir?

Evliliğe ilk kez adım atan çiftler, genellikle, hayallerini süsleyen, toplum tarafından belirlenmiş kurallarla, -meli, -malı larla dolu ve herkesinkinden farklı bir evlilik yaşayacakları düşüncesi ile yola çıkıyor ve evlendikten sonra büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliyorlar. Hoş, hiçbirimiz evlenmeden önce birlikte yaşayacağımız hayat için problem çözme becerilerimizi geliştiren bir “yeni hayat” imajı çizemeyiz belki de. Ama evliliği tecrübe edenlerin ve evlilik danışmanlarının bildiklerini bir şey var: evlilikte her şey sanıldığı kadar kolay değil. Her şeyden önce evliliğin, özellikle ilk yıllarda, küçücük bir bebek gibi, emek verilmesi, olgunlaştırılıp ...

Devamını Oku »

Web 2.0, Bilgi Demokrasisi ve Güçlenen Müşteri Perakendeciler İçin Neyin Habercisi?

Henüz başında olduğumuz 21. yüzyıl, Bilgi Çağı olarak adlandırılıyor. Son 20 yılın en büyük teknolojik devrimlerini özetlemek gerekirse sırasıyla, internet devrimi, mobil iletişim (GSM) devrimi ve sosyal medya devrimini sıralayabiliriz. Birlikte “dijital devrim” olarak da nitelenen bu devrimler, aynı zamanda kendi arasında katalizör etkisi yaparak günlük yaşamımızda köklü değişiklikler yapmaya başladı bile. Hala olgunlaşmaktan uzak olan “online tüketici davranışı” hızla evrilmeye devam ediyor. Son büyük dijital devrim olan sosyal medya devrimi sayesinde insanlar bilgi çağının pasif tüketicisi olmanın ötesinde, youtube ve wikipedia örneklerinde olduğu gibi ...

Devamını Oku »

Sözde Ermeni Soykırımı

Bilindiği gibi 1.Dünya savaşının galip tarafını İngiltere, İtalya ve Rusya oluştururken yenilen tarafı Almanya ile birlikte Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu oluşturmaktaydı. Bu savaş dünya siyasi tarihinde artık ender görülmekte olan çok milletli iki imparatorluğun ki özellikle Osmanlı imparatorluğu gibi çok sayıda milletten oluşan bir imparatorluğun sona eriş devresine tanık olmuştur. Tanzimat ve Islahat fermanlarının gayri müslim azınlık ve halklara getirmiş olduğu yeni açılımlar; 1789 Fransız ihtilaliyle kuvvetlenen Milliyetçilik cereyanının da 1800’lü yıllara getirmiş olduğu hareketlilik çoğu Avrupa devletini etkilediği gibi çok milletli bir ...

Devamını Oku »

Başkanlık Sisteminin Türkiye Açısından Uygulanabilirliği

Başkanlık sisteminin, sert bir kuvvetler ayrılığına dayanıyor olması nedeniyle, yasama organının ( meclisin ), yürütme organının ( başkanın ) görevine son verememesinin, yönetimde ciddi bir süreklilik ve istikrar yaratacağı açıktır. Siyasal sistemin diğer faktörleriyle birlikte, Türkiye’deki parlamenter sistem, 1970 ‘li ve 1990′lı yıllarda sıklıkla görüldüğü üzere, istikrarsız koalisyon veya azınlık hükumetlerine yol açmıştır. Kırılgan yapıdaki bu hükumetlerin uzun süreli ve içsel bütünlüğü olan bir hükumet programını uygulamadaki acizliği, ülkedeki sorunları giderek kronikleştirmiş ve bu durum demokratik siyasetin gücünü ve saygınlığını zayıflatmıştır. Bu yönetememe sorunu nedeniyle ...

Devamını Oku »