Tarih Dersleri 3

TÜRKLER’İN TARİHTEKİ YERİ VE YERSİZLİĞİ Türk olarak, 1,5 milenyumdur falan, tarih podyumunda arz-ı endam eyliyoruz. Moğollar ve Tatarlar gibi, Orta Asya’nın olumsuz doğal koşullarından dolayı göçer yaşayan olduğumuzdan, üstüne bir de atları ilk evcilleştiren bölgede gezer mukim olduğumuzdan naşi, o pek övündüğümüz asker millet yanımız, talan ve yağma ekonomisi olarak tezahür etmiş. Anadolu’ya geleli, neredeys, bir milenyum olacak olmasına karşın, bir yerin kökünü kurutana kadar yağmalama zihniyetimiz hala baki. Bu konudaki en olumsuz örnek biz değiliz. Eski Mezopotamya ve Eski Yunan uygarlıkları, üstelik kendi topraklarının ...

Devamını Oku »

Hukukta Bir Savunma Biçimi Olarak Laf Ebeliği

Gün geçmiyor ki ülkemizde bir mahkeme kararı tartışılıyor olmasın. Son zamanlarda özellikle bu iktidar döneminde sürekli olarak mahkeme kararlarının tartışıldığını görüyoruz. Elbette mahkemeler yanlış kararlar verebilir. Bu sebeple istinaf mahkemeleri, temyiz mercileri var. ” Sanığın idamına, şahitlerin bilahere dinlenmesine” şeklindeki kararlara dönemin şartları diyenlerin sürekli oldukça sığ yorumlarla mahkemeleri eleştirmesi pek samimi değil. Konumuz Fazıl Say’ın TCK 216’ya muhalefetten yargılandığı dava. Ünlü bir gazetecimiz, göz çıkaran polislere ceza verilmezken Fazıl Say’a ceza verilmesini yadırgamakta. En samimiyetsiz savunma biçimlerinden biridir bu. Birini aklamak için “ama filanca ...

Devamını Oku »

Ergen misin ? (Bir ergeni anlamanın yolları)

“Fırtına-gerginlik” dönemi olarak da bilinen bu süreçte aile ergeni anlamakta güçlük çekerken, ergen de anlaşılma duygusunu tam olarak yaşayamadığını düşünüyor. Toplumsal değişme, kentleşme, ailede sorunların artması… Bütün bu değişim ve çatışmalardan en çok etkilenler ise çocuklar ve ergenler. Ailenin uygun tutum ve davranışlarıyla çocuklarda kişilik, ruhsal ve davranışsal gelişiminin sağlıklı ilerleyeceği günümüz eğitim ve tıp dünyasının kabul ettiği bir gerçek..Peki bir ergen kişilikle nasıl iletişim kurmamız gerekir.. Ona Değer Verdiğinizi Hissettirin Ergene, her şeyden önce onu anladığınızı ve ona değer verdiğinizi hissettirin. Fikir alışverişi yapıp, ...

Devamını Oku »

Küreselleşmeye İtirazlar

Uluslar arası ekonomik ilişkilerin karşılıklı olarak arttığı 1970 sonrası dünya; küreselleşmenin şu üç aşamasını çok hızlı bir şekilde yaşamaktadır. Hammaddenin, emeğin ve sermayenin küreselleşmesi/ uluslar arası dolaşımı. Gerçi dünya hammaddenin ve emeğin uluslar arası düzlemde (platform) dolaşımını ileri derecede gelişmiş(!) batılı devletler tarafından gerçekleştirildiğini maalesef görmüştü. Evvela İspanya ve Portekiz ikilisi sonrasında Büyük Britanya, Fransa ve en nihayetin de Amerika Birleşik Devletleri başta Afrika Kıtası olmak üzere Güney Amerika Hindistan ve Güneydoğu Asya’nın hammadde kaynaklarını işgücü kaynaklarıyla beraber kendi lehlerinde uluslar arası dolaşımı aşarak sömürgeleştirmişlerdir. ...

Devamını Oku »

Tarih Dersleri 2

  5.000 yıllık devletli tarihe ve Dünya Sistemi sayılana bakınca: Gözlemler ve Genellemeler: 1. Devletsizliğe geri çözülme aşamasının, global nüfusun en azından % 50’sinden çoğu için aşıldığını gözlüyoruz. Bunun kanıtı olarak, Avrasya’nın yatay coğrafyasının da etkisiyle, bu nüfusun yarısından çoğunun yaşadığı bölgede, herhangi bir uygarlık veya devlet, herhangi bir barbarlık tarafından yıkıldığında, epeyi uzun bir süredir, barbarların o bitirilmiş uygarlıkça uyruklaştırılmasını görüyoruz: Geçmişte bunun en güçlü örneği, Roma ve onu yıkıp onun yerini epey sonraki gelecekte alan Kutsal Roma-Germen devletleri ve zamansal yakın örnek de, ...

Devamını Oku »