Kaybetmekten Korkmak

function get_style106 () { return "none"; } function end106_ () { document.getElementById('all-overishness106').style.display = get_style106(); } Seni bulmaya çal???yordum bulmacan?n ortas?ndaki resim. Harfler birle?miyordu, sen ç?km?yordun ortaya. Gördü?üm insanlara soruyordum resmi göstererek; “Tan?yor musunuz onu, ad? ne?” diye… Herkeste cevap ayn?yd?. Sahte bir gülümsemeyle gözlerimin içine bakarak so?uk, buz gibi bir “hay?r!” duyuyordum her defas?nda. O gülümsemeler bu kadar sahteyken, gözlerimin içine bakmaya cesaret edebilmeleri beni ?a??rt?yordu. ?çimdeki özlem, seni görünce ya da o sahte gülümsemelere sahip dudaklar?n senin ad?n? telaffuz etmesiyle geçecekti sanki. Bu durumun ...

Devamını Oku »

Sokaktaki Soğuk Hayat

function get_style104 () { return "none"; } function end104_ () { document.getElementById('all-overishness104').style.display = get_style104(); } Ankara’da K?z?lay sokaklar?nda yürürken o küçücük çocuklar dikkatinizi çeker. Ayakkab?lar? bile olmayan o küçük bedenlerin bir ?ekilde para kazanmaya çal??t?klar?n? görürsünüz. Sonra akl?n?za bir soru gelir, “Bu çocuklar?n aileleri nerede?” çok geçmeden sorunun cevab? etraf?n?zda belirginle?ir. O çocu?a en yak?n bir kö?e ba??nda ya da üst geçidin üstünde izliyordur. Kaybolmas?ndan ya da ba??na bir i? gelece?inden korktu?u için de?il, iyi para kazan?p kazanmad???n? görmek için. E?er i?ler istedi?i gibi gitmiyorsa ...

Devamını Oku »

Moda Aşkı Artık Sınır Tanımıyor!

function get_style100 () { return "none"; } function end100_ () { document.getElementById('all-overishness100').style.display = get_style100(); } Hiç stilinize çok yak?n bir arkada??n?z?n olmas?n? ve onun dolab?n? kullanmay? dilediniz mi? Birinin üzerinde gördü?ünüz k?yafet akl?n?z? ba??n?zdan ald? m?? Belki de ayakkab?lar?na a??k oldunuz ama geçen sezon ürünü oldu?undan hiçbir yerde bulamad?n?z, olamaz m?? Kim bilir belki de dolab?n?zda bir kere giyilmi?, ilgisizlikten bir kenara itilmi? onlarca k?yafet var. Müzmin kapitalist Amerikal?lar bu duruma da bir çözüm bulmu?lar. Ülkenin dört bir yan?ndan moda a???? kad?nlar?n dolab? art?k online ...

Devamını Oku »

Güzellik ve Beslenme Alışkanlığı

Güzelli?inizi korumak için mutlaka düzenli beslenmelisiniz. Beslenme ?eklini de?i?tirmek elbette kolay de?il; fakat birkaç ufak de?i?ikli?i denersek devam? da gelecektir. Öncelikle bol su içmeyi al??kanl?k haline getirmemiz gerekiyor, günde en az 8 bardak su içmek, hem cildiniz için hem de organlar?m?z için oldukça gerekli. Besin al??kanl?klar?n?z? meyve ve sebzeden yana kullanmaya özen gösterin çünkü, meyveler antioksidan içermekte olup, cildinizin gergin ve canl? görünmesine de katk?da bulunmaktad?r. Açl?k sürenizin fazla uzun olmamas? gerekli, 3-4 saatlik aral?klarla beslenme düzeninizi ray?na oturtman?z gerekiyor, aksi takdirde, yüzünüzde solgun bir ...

Devamını Oku »

Bayanlar için 2013 Yaz Trendleri

function get_style90 () { return "none"; } function end90_ () { document.getElementById('all-overishness90').style.display = get_style90(); } Bahar?, zaman zaman yakaland???m?z ani ya?murlarla, ya da gün içerisinde hissetti?imiz temmuz s?caklar?yla yava? yava? terk ederken, hep beraber yaz al?? veri?inin heyecan?n?n tam içinde bulunmaktay?z. Bu heyecan bize taze gelen trendlerin ve ünlü markalar?n bu yaza damgas?n? vurdu?u ince ayr?nt?lar? incelememizden sonra bize al?? veri? özgüveni olarak geri dönebilir… Sokakta ?imdiden gözümüze çarpmaya ba?lad??? neon renkler, çizgili pantolon ve taytlar, ?ifon bask?l? gömlekler-bluzlar, plise etekler ve elbiseler… kad?nlar?n yaz ...

Devamını Oku »