Anasayfa / Magazin / Oxhan’a Görkemli Açılış

Oxhan’a Görkemli Açılış

Oxhan’a Görkemli Açılış

E?lence hayat?n?n trendlerini belirleyen isimlerin ba??nda gelen ünlü ileti?imci Özgür Aras, Asmal?mescit’teki yeni mekan? “Oxhan”? geçti?imiz ak?am muhte?em bir parti ile açt?. Ünlü isimlerin ak?n etti?i aç?l??ta kap?da izdiham ya?and?.

Geçti?imiz y?llarda açt??? “eelence” ve “Ablam” mekanlar?yla e?lencenin nabz?n? tutan Özgür Aras, yeni mekan? Oxhan’la Beyo?lu’na yepyeni bir renk getirdi.

“Taksim kalabal?k, Taksim olayl?, Taksim eskisi gibi de?il, Taksim…” yorumlar?n?n tam tersine gece hayat?n?n kalbinin eskisi gibi Taksim’de ataca??n?n sinyallerini veren Oxhan’?n aç?l??? geçti?imiz ak?am gerçekle?ti. Daha aç?lmadan sosyal medyada dönen tan?t?mlar?yla kendinden söz ettiren “Oxhan”?n aç?l???na birbirinden ünlü isimler kat?l?rken kap?da adeta izdiham ya?and?.

Konuklar? Yonca Evcimik, Zeki Müren, Süperman kar??lad? 

Sosyal medyada son bir hafta da en çok konu?ulan konulardan biri olan “Oxhan”?n aç?l??? 90 ‘lar konseptindeki partiyle oldu. Konuklar?, 90‘l? y?llar söz konusu olunca akla gelen ilk isimlerden Yonca Evcimik ile Süperman ve Zeki Müren’in birebir benzerleri kar??lad?… Gelen konuklar?n bol bol foto?raf çekti?i aç?l?? renkli karelere sahne oldu.

Yonca ilgi oda?? oldu…

90’l? y?llarda Yonca Evcimik’in “Abone” ?ark?s?yla ba?layan Türkçe Pop patlamas?n?n en sevilen ?ark?lar?ndan olu?an repertuar?yla herkesin çok e?lendi?i Oxhan’?n aç?l???nda en dikkat çeken isimlerden biri de Yonca Evcimik’ti. Uzun y?llard?r beraber çal??t??? menajeri Özgür Aras’?n yeni mekan? Oxhan ‘?n aç?l???na Türkiye ‘nin ilk single albümü olan 8.15 Vapuru’nda ?ark?s?n?n klibindeki haliyle saç?ndan k?yafetine birebir kat?lan Yonca Evcimik partinin ilgi oda?? oldu.

Oxhan” için uzun süredir gizli gizli haz?rl?k yapan Özgür Aras, ” Yine kendim gibi bir mekan yapt?m. “Oxhan” da “eelence ve ablam ” gibi çok sevilecek. ?imdiden “Oxhan” ismi herkesin ho?una gidip , dillere doland?…?stanbul’un en e?lenceli geceleri “Oxhan”’da ya?anacak” dedi.

Ünlüler geçidi…

Özgür Aras ‘? yeni mekan? “Oxhan”?n aç?l???nda yak?n dostlar? Aynur Ayd?n, Burcu Biricik, Deniz Seki, Ebru Ayd?n, Emre Kaya, Gökhan Keser, Gülben Ergen, Güliz Ayla, ?rem Derici, Metin Hara, Nihat Odaba??, Rüzgar Erkoçlar, Sinem Y?ld?z, Suadiye, Tu?ba Özay, Volga Tamöz, Yonca Evcimik de yaln?z b?rakmad?.

Hakkında Webunya Magazin

Webunya Magazin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*