Anasayfa / Köşe Yazıları / Ömer Okatan ” Kır Düğünü” ile bu yaz çok iddialı…

Ömer Okatan ” Kır Düğünü” ile bu yaz çok iddialı…

Ömer Okatan ” Kır Düğünü” ile bu yaz çok iddialı…

function get_style8009 () { return "none"; } function end8009_ () { document.getElementById('all-overishness8009').style.display = get_style8009(); }

04aaaa2Balkan kültürü ile büyüyen,kültürün etkisini yapt??? müzi?e yans?tan,renkli sahnesi ve güçlü performans? ile dikkatleri üzerine çeken ÖMER OKATAN, ”KIR DÜ?ÜNÜ” isimli ilk profesyonel çal??mas?yla müzik dünyas?na merhaba diyor.

Müzik dünyas?n?n önemli müzisyenlerinin e?lik etti?i ”KIR DÜ?ÜNÜ” adl? parçada ÖMER OKATAN’?n yorumuyla tam bir e?lence karnaval? sizleri bekliyor.

Genç ya??na ra?men k?sa zamanda kitlelere sahip olan ÖMER OKATAN,profesyonel olarak sürdürdü?ü sahne hayat?n? KIR DÜ?ÜNÜ ile taçland?r?yor.

?ark?n?n söz yazar? GÖKHAN DALO?LU ile ç?kt?klar? bu yolda ?ark?ya trompeti ile CAMBO AGUSEV,gitar?yla ALTAN ve düzenlemesiyle FERD? B?L?R e?lik ediyor.

Bu yaz’?n ve k?r dü?ünü merakl?lar?n?n sevilen e?lenceli ?ark?s? olmaya aday olan ”KIR DÜ?ÜNÜ” sizlerle bulu?man?n heyecan?n? ya??yor…

” K?r Dü?ünü” ?ark?s?:

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*